Program açıldığında önce vade oranını giriniz. Bu oran 30 günlük vade oranıdır.

Borçlanma ve alacak bilgilerini girin. Siz bu bilgileri girerken program bu bilgilerin

hesabını otomatik olarak yapar ve formun alt tarafındaki bilgi kutucuklarını doldurur.

Bu bilgilerin ne anlama geldiğini kavrayamazsanız bilgi kutucukları üzerinde fareyi

bekleterek açıklama yazısının gelmesini sağlayabilirsiniz. Bilgileri girdikten sonra tarih

kaydırma çubuğunu kaydırmakla ödeme ve borçlanmanın hangi tarihte ne kadar

olacağını öğrenebilirsiniz. Eğer öğrenmek istediğiniz tarih kaydırma çubuğunun 

aralıklarında değilse; çubuğun alt tarafındaki tarih nesnesinden istediğiniz tarihi

seçmeniz yeterlidir. Eğer bir tarihi bugünmüş gibi görmek istiyorsak sağ üst 

köşedeki tarih nesnesinden o tarihi seçip bugünmüş gibi işlem yapabiliriz.

Programda borçlanma bilgileri "Borç" , ödeme bilgileri ise "Ödeme" bazı 

bölümlerde de "Alacak" olarak tanımlanmıştır.

Programda yer alan Yardım Bölümü, programı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi veriyor.