AKINSOFT KURUMSAL KİMLİK

AKINSOFT KURUMSAL KİMLİK Detay

* Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal kimlik, bir firmanın hatırlanabilir karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran yeteneklerinin belirlenmesi, yansıtılması ve firmanın somut kişiliğinin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda, "Kurumsal Kimlik" kavramı, firmanın farklılığını, hatırlanabilirliğini ve imajını kapsamaktadır.

* Kurumsal Kimlikte Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?
Bir firmanın ismi, amblemi, satış ya da hizmet noktalarında, araçlarında, (görsel kimlik) ve tüm tanıtım çalışmalarında kullanılan biçim, renk, şekil, dizayn ve stil bütünlüğü, kimliğin diğer dokuları (işletme kimliği) ile bütünleştirilmelidir. Toplumda bıraktığı algı, yapılan işi en iyi şekilde temsil edebildiği oranda başarılı olmaktadır.
 
 
Akınsoft Yatay Logo
Wolvox Logo
Octoplus Logo
Cafeplus Logo
Daprox Logo
Rezzta Logo
Octocloud Logo
Limondesk Logo
Ada Logo
İnovax Logo
Akınoid Logo
Cadde Meram Logo
3adimdais Logo
Irm Logo
Aros Logo
Taskpano Logo
Eski Logolar (11.04.2020)
AKINSOFT Logo
AKINSOFT Daire Logo
AKINSOFT Dikey Logo