Sizi Arayalım

e-Defter Geçiş

e-Defter Nedir ?

e-Defter, yevmiye defteri ve defter-i kebir olarak adlandırılan Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edildiği bir uygulamadır. e-Defter elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmaz. Böylelikle zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanır.


19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

e-Defter Nasıl Hazırlanır? (e-Defter Mimarisi)

e-Defter | AKINSOFT

 • e-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
 • Hazırlanan dosya defter şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
 • Oluşturulan defter dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
 • Mühürlenen ya da imzalanan defter dosyasının belli bilgileri alınarak berat dosyası oluşturulur.
 • Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
 • Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
 • Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
 • Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

e-Defter Kullanım Avantajları Nelerdir?

 • İş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.
 • Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.
 • Arşivleme maliyeti bulunmamaktadır.
 • Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.
 • Kağıt maliyetinden tasarruf ederek doğayı korumanızı sağlar.

e-Defter Olarak Tutulabilen Defterler Nelerdir?

 • Yevmiye defteri
 • Büyük defter (Defter-i Kebir)

e-Defter Başvuru İşlemleri

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

 • www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan \"Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi\"nin imzalı aslı,
 • Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
 • Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler.

e-Defter Sistemine Erişim

e-Defter uygulaması için AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır. WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve Defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.

e-Defter Saklama Desteğimiz

e-Defter | AKINSOFT EDM Bilişim ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter verileriniz 10 yıl süre ile güvende...

e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için çözüm ortaklarımız ile irtibata geçebilirsiniz. Size en yakın çözüm ortağımız ile irtibata geçmek için tıklayınız.

Güncel Kampanyalarımız