KARİYER PLANLAMASINDA KULLANILAN STATÜLER VE NİTELİKLERİ

Küreselleşen dünyamızda stratejik önem kazanan İnsan Kaynakları Departmanı'nın etkin kullanımını sağlamak amacıyla yönetim alanına ilişkin çalışmalar önem kazanmaktadır. Her geçen gün değişen dünyamızda, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyacının sistematik olarak karşılanması için İnsan Kaynaklarının alt sistemlerinden biri olan kariyer planlaması da etkili rol oynamaktadır.

Çalışanlarının kariyer hedefini ve ilerlemesini her daim destekleyen AKINSOFT, performans anlamında başarı kaydeden isimleri yılda bir kez terfi ettirmektedir. Ayrıca 5. 10. 15. 20. 25. yılını dolduran çalışanlarına da plaketlerini takdim ederek onurlandırmaktadır.

AKINSOFT ŞİRKETLER TOPLULUĞU STATÜ NİTELİKLERİ

Onursal

(0) Onursal

Onursal Başkan (Kod:0)(OB)
1- En az 5 Yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı Yapmış

Çalışan

(1) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı (Kod:10)(YKB)
1- Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Seçilir.

Yönetim Kurulu Üyesi (Kod:15)(YKÜ)
1- Yönetim Kurulu

(2) Üst Düzey Yönetici

Koordinatör (Kod: 20) (ÜDY)
1- Koordinatör Yardımcısı olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış
2- Üniversite/Lisans mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- Departmanların genel yapısına hakim olmak
5- ÜDY Sınavlarında başarı göstermek (%80), kişisel gelişimini tamamlamış, analitik zekaya sahip
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- Bir Koordinasyonu veya Departmanı yönetmek ve kendisine bağlı en az 4 Yönetici
Koordinatör Yardımcısı (Kod: 25) (ÜDY)
1- Müdür olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış
2- Üniversite/Lisans mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- Departmanların genel yapısına hakim olmak
5- ÜDY Sınavlarında başarı göstermek (%80), kişisel gelişimini tamamlamış, analitik zekaya sahip
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- Bir Departmanı yönetmek ve kendisine bağlı en az 2 yönetici

(3) Yönetici

Müdür (Kod: 30) (Yön.)
1- Müdür Yardımcısı olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az %50 si yöneticilik olmak üzere 6 senelik iş tecrübesi
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
8- Bir Departmanı yönetmek ve kendisine bağlı en az 2 Yönetici
Müdür Yardımcısı (Kod: 35) (Yön.)
1- Sorumlu olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az %50'si yöneticilik olmak üzere 5 yıllık iş tecrübesi
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
8- Bir servisi yönetmek
Sorumlu (Kod: 36) (Yön.)
1- Kıdemli Uzman veya Uzman olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az %50 si yöneticilik olmak üzere 4 senelik iş tecrübesi
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
8- Bir servisi yönetmek veya kendisine bağlı en az 2 Personel ile bir projeyi yönetmek

(4) Personel

Kıdemli Uzman (Kod: 40) (Per.)
1- Uzman olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az 4 senelik tecrübeye sahip olmak
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Departman müdürü tarafından onaylanmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
Uzman (Kod: 40) (Per.)
1- Uzman Yardımcısı olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az %50 si yöneticilik olmak üzere 3 senelik iş tecrübesi
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Departman müdürü tarafından onaylanmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
Uzman Yardımcısı (Kod: 45) (Per.)
1- Personel olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış, dışarıdan alımlarda en az 2 senelik tecrübeye sahip olmak
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Departman müdürü tarafından onaylanmak
4- Departmandaki performans sisteminde, departmanın belirlediği başarı kriterlerini tutturmuş olmak
5- Departmana özel olarak uygulanan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olmak (Yıllık değerlendirmede en az %80 başarı)
6- Herhangi bir disiplin cezasının bulunmaması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif bir şekilde araç kullanabilmek
Temsilci (Kod: 46) (Per.)
1- Mesleki yeterlilik, iletişim becerisi, sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, prezentabl kişiliğe sahip
2- En az lise ve dengi okullardan mezun
3- Departman müdürü tarafından onaylanmak
4- Grup çalışmasına ayak uydurabilecek, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve araştırmacı olmak
5- İşe alım sürecinde uygulanacak sınav ve mülakatlarda başarılı olmak
6- Sicilinin temiz olması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (Tercihen)
Yardımcı Hizmetler Görevlisi (Kod: 47) (Per.)
1- Mesleki yeterlilik, iletişim becerisi, sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, prezentabl kişiliğe sahip
2- En az lise ve dengi okullardan mezun
3- Departman müdürü tarafından onaylanmak
4- Grup çalışmasına ayak uydurabilecek, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve araştırmacı olmak
5- İşe alım sürecinde uygulanacak sınav ve mülakatlarda başarılı olmak
6- Sicilinin temiz olması
7- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (Tercihen)

(5) Dışarıdan Çalışan

Danışman (Kod: 50) (DÇ)
1- Görev alınan konu veya konularda gerekli yasal sorumlulukları karşılayacak yetkinlik belgesine sahip olmak
2- Üniversite/MYO mezunu olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4- İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması
Görevli (Kod: 55) (DÇ)
1- Kurum kültürümüzü temsil edecek vasıflara sahip olması
2- En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
3- Yönetim değerlendirmesinde başarılı olmak
4-İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması
Stajyer (Kod: 56) (DÇ)
1- Bilişim sektöründe kariyer hedefi bulunan
2- Lise/üniversite son sınıf öğrencisi olmak (üniversite stajyerleri için en az 14 hafta boyunca resmi olarak staj yapabilmek)
3- Uygulanacak olan test ve mülakat sınavlarında başarılı olmak
4- İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerinin kuvvetli olması