AKINSOFT
Sizi Arayalım
Mali Müşavir Çözümleri

Mali Müşavir Çözümleri

Mali Müşavir Çözümleri
Muhasebeciler / Mali Müşavirler

Muhasebeciler / Mali Müşavirler

WOLVOX Mali Müşavir paketi ile tüm muhasebeciler ve mali müşavirlerin genel muhasebe işlemleri ve beyanname takibine, işletme defteri kaydı oluşturarak demirbaş takibi işlemlerine yardımcı oluyoruz. Programımız ile raporlamalar yapabilir, dönem sonu işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz personel takibi yapabilir ve bordro oluşturabilirsiniz.

Detaylar

Program Özellikleri

Veritabanı Uyumluluğu

MS SQL ve Firebird veritabanı sistemleri için uyumluluk desteği.

Hesap Planı Tanımları

Hesap kodlarını otomatik olarak yükleyin ,aktarın.

Dönem Sonu İşlemleri

KDV tahakkuk ve yansıtma işlemlerini tamamlayın.

Mali Tablolar

Ayrıntılı ve özet raporlar ile işlerinizi hızlandırın.
Genel Muhasebe

Genel Muhasebe

Bilanço esasına göre defter tutması zorunlu olan işletmeler için uygun olan programımız hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır. WOLVOX ERP ve WOLVOX İnsan Kaynakları ile entegreli çalışabilmektedir. WOLVOX Beyanname, WOLVOX Demirbaş ve WOLVOX e-Defter modülleri ile destekleyerek tam bir muhasebe takibi sağlayabileceksiniz.
Detaylar

İnsan Kaynakları

Çalışanlarınızın bordrolarını hesaplayarak genel muhasebe entegrasyonu sayesinde kolaylıkla muhasebelendirin.
Detaylar
İnsan Kaynakları
Beyanname

Beyanname

Beyannameleri hesaplayın, genel muhasebe aktarımını tek tuşla tamamlayın.
Detaylar

Demirbaş

Amortismanları hesaplayın genel muhasebe entegrasyonu ile iş yükünüzü hafifletin.
Detaylar
Demirbaş
E-Defter

E-Defter

Yevmiye defteri ve Defter-i kebir dosyalarınızı oluşturun. Tek tuş ile gönderin.
Detaylar

Defter Beyanı

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, bu kayıtlardan serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına, vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan ve kapsamda yer alan mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında yer alan diğer bilgilerini mükelleflerin bilgisine sunan sistemdir.
Detaylar
Defter Beyanı

Ücretsiz Tanıtım

İŞLETMENİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER AKINSOFT'TA.

Ücretsiz Tanıtım