Sizi Arayalım

e-Fatura Geçiş

e-Fatura Nedir ?

e-Fatura, Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-Fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.


19.10.2019 e -Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini içeren 509 sayılı VUK Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

e-Fatura Kullanım Avantajları

 • İşletme maliyetlerinizi düşürür.
 • Doğaya katı sağlarsınız, çevre dostudur.
 • Kağıt maliyetinden tasarruf edersiniz.
 • Faturalar dijital ortamda kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
 • Kağıt faturaları arşivlemek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.
 • Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
 • Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
 • Faturaların postalama maliyetini bitirerek faturaların posta veya kargo sürecinde kaybolma riskini ortadan kaldırır.
 • Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
 • Sistem üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmezsiniz.
 • Tahsilat süreciniz hızlanır.
 • Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

e-Fatura Kimlere Zorunludur?

e-Fatura sistemine geçmesi zorunlu olan mükellefler;

 • 2022 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olanlar
 • 2022 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan e-Ticaret firmaları
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri. (Ciro sınırı olmaksızın)
 • 2022 hesap dönemine ait brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu araç satım/kiralama yapanlar ile bu işlemlere aracılık eden firmalar
 • e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacaklar
 • 4760 sayılı kanuna ekli I sayılı listedeki malların ithali, imali ve teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alanlar
 • 5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlar
 • ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal ve ithal edenler

e-Fatura Başvuru İşlemleri (Müşterilerimizin yapması gerekenler nelerdir?)

1-) e-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükelleflerin; gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine;
mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için;
mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

mm.kamusm.gov.tr adresinden “SÜREÇLER” bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
Mali Mühür Sertifikası ücretlerine mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma linkinden ulaşabilirsiniz.
Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz e-Fatura başvurusu için ebelge.gib.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yaparak ve ilgili alanları doldurularak kayıt işlemlerini tamamlarlar. e-Fatura uygulamasına elektronik başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK ile tüzel kişiler, kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

e-Fatura Mimarisi

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
 • Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.
e fatura mimarisi

e-Fatura sistemine erişim

e-Fatura hizmeti, AKINSOFT OctoCloud, OctoPlus7 ve WOLVOX 8 programlarıyla uyumlu olan ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet, Edm Bilişim ve İzibiz Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır.

Güncel Kampanyalarımız