AKINSOFT ÇÖZÜM ORTAĞI ÇİZELGESİ


Satış Noktası (ST)
Tanımı: Programlarımızı; AKINSOFT Genel Merkez veya bulundukları ildeki Ana Bayi ya da Bölge Bayi bünyesinde, kişi veya kuruluşlara tanıtım yoluyla pazarlayan kuruluşlardır.

Yetkisi:Kendisini Satış Noktası olarak atayan, Ana Bayi ya da Bölge Bayi ile yapmış oldukları anlaşmaya göre yetki alırlar. Ana Bayi ya da Bölge Bayisi olmayan illerde AKINSOFT Genel Merkeze bağlı çalışırlar ve direk son kullanıcıya satış yapma yetkileri vardır. İsteyen Satış Noktaları, AKINSOFT ile Bayi bazında çalışmak için görüşmelere geçebilir. (Yine Bölge Bayi'ne bağlı çalışacaklardır.) Satış noktaları AKINSOFT Performans Yönetim Sistemi'nde ve AKINSOFT Bayi Haritası'nda yer almazlar.

Satış Noktası olma şartları :

1 – Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olduğuna dair belge (Vergi Levhası),
2 – Sabit işyerinin olması (min 25 m²),
3 – Firmaya ait sabit bir telefon numarasının olması,
4 – Firmaya ait web sitesinin bulunması,
5 – AKINSOFT Satış Noktası Paketi’nin satın alınması gerekmektedir.

Bu şartları karşılıyor ve AKINSOFT Satış Noktası olmak istiyorsanız; aşağıdaki Online Başvuru linkine tıklayarak Bayilik Başvuru Formumuzu doldurunuz. Başvuru formunda kullanmış olduğunuz mail adresinize en kısa sürede tarafımızca dönüş yapılacaktır.

Satış Noktası Olarak Çalışmak İçin Tıklayınız.


Bayi (BY)
Tanımı: AKINSOFT çalışmalarını; AKINSOFT Genel Merkez'e, bulundukları ildeki Ana Bayi ya da Bölge Bayi bünyesinde, kişi veya kuruluşlara tanıtım yoluyla pazarlayan kuruluşlardır.

Yetkisi: AKINSOFT çatısı altında çalışmalarını sürdüren bayilerimiz, bağlı oldukları üst birimle birlikte son kullanıcılara satış, pazarlama, eğitim ve destek faaliyetlerinde bulunabilirler. Bayiler, AKINSOFT Performans Yönetim Sisteminde ve AKINSOFT Bayı Haritasında yer alırlar.

Bayi Olma Şartları:

1 – Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili olduğuna dair belge (Vergi Levhası),
2 – Sabit işyerinin olması (min 50 m²),
3 – Firmaya ait sabit bir telefon numarasının olması
4 – Firmaya ait web sitesinin bulunması ve bu web sitesinde ana sayfada ve alt sayfalarda AKINSOFT’a yer verilmesi,
5 – Bilgisayar programı alıp satmaya yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti Çözüm Ortağına ait olmak üzere en az 1 (bir) teknik elemanının olması,
6 –AKINSOFT Yetkin Satıcı Sertifikası'nın Bayilik Sözleşmesi imza tarihinden itibaren en geç iki (2) ay içerisinde alınması,
7 – Bünyenizde kullanılmak ve program hakimiyeti sağlamanız için bayi içi kullanım setinin alınması (Bu setin kullanımı Bayilik Sözleşmesini imzalayan firmaya aittir. Devri/satışı vs. sözkonusu değildir. Bu set bayilik devam ettiği sürece kullanılabilir.),
8 – AKINSOFT Bayi Paketinin satın alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları karşılıyor ve AKINSOFT Bayisi olmak istiyorsanız;
Aşağıdaki online başvuru linkine tıklayarak Bayilik Başvuru Formumuzu doldurabilirsiniz.


Çözüm Otaklığı Başvurusu için Tıklayınız


Ana Bayi (BA)
Tanımı: AKINSOFT çalışmalarını Genel Merkez'e ya da bulundukları ildeki Bölge Bayi'ne bağlı olarak yürüten, programlarımızı AKINSOFT Bayilerine, satış noktalarına ve Son Kullanıcıları'na daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır.

Yetkisi: Ana Bayiler, bulundukları ilde şartlara uygunluğu doğrulandığı taktirde PT, PTM, Satış Noktalığı ve Bayilik verme hakkında sahiptirler. Ancak Bayilik ve Satış Noktalığı için; AKINSOFT'a sunulan Bilgisayar Firması'nın, AKINSOFT Bayi ve AKINSOFT Satış Noktası standartlarına uygun olması ve ildeki Bölge Bayi'nin ve AKINSOFT Genel Merkez'inin onayının alınmış olması gerekmektedir.

Ana Bayi Olma Şartları:

1 - AKINSOFT Bayisi olarak en az üç (3) aydır çalışıyor olmak,
2 - Firmanın ofis büyüklüğünün en az 50 m² olması,
3 - AKINSOFT’a ayrılan telefon numaranızın bir santral sistemi ve robot sistemine sahip olması, Bu robot sisteminde de açılışında “AKINSOFT .... Ana Bayiliğine Hoşgeldiniz.” ifadesinin yer alması,
4 - Firmaya ait web sitesinin bulunması ve bu web sitesinde ana sayfada ve alt sayfalarda AKINSOFT’a yer verilmesi,
5 - Firmanın ya da yetkilinin sosyal medya hesabının/larının olması, bu hesaplarda AKINSOFT ile ilgili paylaşımlarda bulunup, AKINSOFT sosyal medya hesaplarının aktif olarak takip edilmesi,
6 - Bünyelerinde, AKINSOFT Programları konusunda eğitimli ve tecrübeli, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti Ana Bayi'ye ait biri ofiste biri sahada olmak üzere en az 2 personelin olması. (Satış ve pazarlama konusunda kendilerinden destek isteyen bayi ve satış noktalarını bilgilendirmek, sahada aktif satış faaliyetleri yürütmek bu personeller aracılığı ile yapılacaktır.),
7 - İlde bulunan AKINSOFT Çözüm Ortakları ile teknik destek ve eğitim konusunda daha hızlı iletişim sağlanması için en az 1 adet teknik servis aracının olması, (Aracın AKINSOFT Ana Bayi hizmeti için kullanıldığının belli olabilmesi için aracın belirtilen bölgelerinde AKINSOFT stickerları olacaktır.),
8 - AKINSOFT’un Ana Bayiliğini bulunduğu ilçede alan Çözüm Ortaklarımız, kendilerine mevcut AKINSOFT Satış Noktaları ve bayilerine bağlanıp, Ana Bayilik çalışmalarını bu Satış Noktaları ve Bayileri ile yürütecekleri için; bu Çözüm Ortağı ağı içerisinde başka bir ürünün pazarlamasını yapamaz, hiçbir surette rakip firmaların programlarını satamaz veya servis destek hizmeti veremezler.
9- Ana Bayilik İşlemlerinin en son aşamasında tarafımıza gönderilmesi gereken teminat senedi
10 - AKINSOFT Ana Bayi Paketi'nin satın alınması gerekmektedir.
11 - Firma bünyesinde; WOLVOX ERP E-Business Yetkin Eğitici Sertifikasına sahip en az 1 ve AKINSOFT Yetkin Satıcı Sertifikasına sahip en az 2 kişinin bulunması,

Yukarıdaki şartları karşılayan AKINSOFT Bayileri’ nin;
- Bayi girişinde bulunarak ilgili bölümden Ana Bayi Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Ana Bayi Olarak Çalışmak İçin Tıklayınız


Bölge Bayi (BB)
Tanımı: Bulundukları ilde; Programlarımızı AKINSOFT Ana Bayi'lerine, Bayi'lerine, Satış Noktaları'na ve son kullanıcılarına daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır.

Yetkisi: Bölge Bayileri, bulundukları ilde, şartlara uygunluğu doğrulandığı takdirde Ana Bayilik, Bayilik ve Satış Noktalığı verme hakkına sahiptirler. Ancak Ana Bayilik, Bayilik ve Satış Noktalığı için; AKINSOFT’a sunulan bilgisayar firmalarının, AKINSOFT Ana Bayi, Bayi ve Satış Noktası standartlarına uygun olması ve AKINSOFT Genel Merkez’in onayının alınmış olması gerekmektedir. AKINSOFT Ana Bayiliği, Bayiliği ya da Satış Noktalığı için uygun görülen bilgisayar firmasının tüm bayilik işlemleri AKINSOFT Genel Merkez tarafından yürütülür.

Bölge Bayi Olma Şartları:

Bölgesel farklılık göstermektedir. Bilgi almak için aşağıda linki bulunan formu doldurarak Bayi Departmanı'mızın sizin ile irtibata geçmesini sağlayabilirsiniz.

Bölge Bayi Olma Şartları Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.


Dağıtıcı (DT)
Tanımı: Bulundukları bölgede programlarımızı AKINSOFT Bölge Bayilerine, Satış Noktaları'na daha hızlı hizmet ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır.

Yetkisi: AKINSOFT'a bağlı çalışmak şartı ile Bölge Bayilikleri ve Bayilikler vererek son kullanıcıya ulaşabilirler.

Dağıtıcı Olma Şartları:

Bölgesel farklılıklar göstermektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurun.

Dağıtıcı Olma Şartları Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız