e-Fatura sistemine erişim;

e-Fatura uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 8 programı ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet ve Edm Bilişim aracılığı ile sağlanmaktadır.