AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe (Kıbrıs) 8.03.03

Detaylı Bilgi ve Demo Talebi İçin : 444 40 80

  • Fiyatlar
  • Satın Al
  • Ücretsiz Deneyin
  • İndir
  • Özellikler
  • Haberler
  • İstek & Öneri

Program Fiyatları Fiyat Hesapla

Modül Adı
Wolvox Mali Müşavir Paket 1
Modül İçerikleriGenel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar
Liste Fiyatı: 3.345,00 ₺ 2.107,35 ₺
Wolvox Mali Müşavir Paket 2
Modül İçerikleriStok, Genel Muhasebe, Defter Beyan, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar
Liste Fiyatı: 3.760,00 ₺ 2.368,80 ₺
Wolvox Genel Muhasebe
Liste Fiyatı: 1.402,50 ₺ 883,58 ₺
Bütçe
Liste Fiyatı: 708,50 ₺ 446,36 ₺
e-Defter
Liste Fiyatı: 7.000,00 ₺ 4.410,00 ₺

Program İndirme ve Kurulum Bilgisi (AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe (Kıbrıs))

Kurulum: Kurulum "Wolvox Installer" adında bir yardımcı program ile kurulacaktır. Dosyayı download ediniz ve .zip dosyalarını açan yardımcı bir program (Örnek : Winzip gibi) aracılığı ile açınız. Setup dosyasını çalıştırıp yönergeleri takip ediniz. İsterseniz Demo Talebi doldurarak kayıt yaptırabilir veya en yakın AKINSOFT Çözüm Ortağı na ulaşabilirsiniz.Kullanım Alanları

AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe, çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur. Muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirildi.


İçerdiği Modüller

Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modüllerinden oluşmaktadır.

Program Özellikleri

Wolvox Genel Muhasebe programımızın Kıbrıs'ta kullanımı için özelleştirilmiş versiyonudur.
İşletmenizin en verimli, en çalışkan üyesi...
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan WOLVOX Genel Muhasebe ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemlerini net ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararları güvenilir veriler ışığında zamanında yapabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlayarak uygulamalarına dahil edebilir.


GENEL ÖZELLİKLER

* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,
* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,
* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,
* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,
* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

FİŞ İŞLEMLERİ

* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,
* Fiş girişleri esnasında hesap bakiyelerini, KDV bakiyelerini, muhtasar beyanname için ödeme detay bilgilerini kaydedebilir,
* Fiş girişlerinde döviz birimi seçerek hareketlere özel kur girişi yapabilir,
* Fiş girişleri esnasında otomatik KDV ayırma özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş hareket satırlarını kopyalayarak fiş girişini hızlandırabilir,
* Fiş tipi kaydı oluşturarak oluşturduğunuz fiş tiplerine kayıt girebilir,
* Oluşturduğunuz fişleri kopyalayabilir, farklı firmalar arası fiş kopyalama özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş sıralama özelliği sayesinde fişlerinizi sıralayabilir,
* Fişlerinizi tek tek veya toplu olarak yazdırabilir,
* Fişlerinizi günlük olarak veya manuel seçim yaparak birleştirebilirsiniz.

HESAP PLANI

* Tek düzen hesap planında yer alan hesap kodlarını otomatik olarak yükleyebilir,
* Manuel olarak alt hesap tanımlaması yapabilir,
* M.S. Ecel veritabanından hesap planı transferi yapabilir,
* Farklı hesaplar arası aktarım yapabilir,
* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz.

TANIMLAMALAR

* KDV tanımlama işlemlerini ve KDV kısayol belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir,
* Açıklama tanımları girerek fişler üzerine seri bir şekilde açıklama atayabilir,
* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilir,
* Hızlı fiş tanımlamaları oluşturarak oluşturduğunuz tanımlamalardan seri bir şekilde fiş kaydı oluşturabilirsiniz.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

* KDV tahakkuku,
* Hesapların yansıtılması 7/A,
* Hesapların yansıtılması 7/B,
* Maliyet hesaplamaları,
* Kar/Zarar hesaplamaları,
* Virman hesabına aktarım işlemleri,
* Kapanış fişi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

DEFTERLER

* Yevmiye defteri yazdırabilir, dilerseniz defter numarası vermek için boş defter yazdırabilir,
* Yevmiye defteri yazdırma esnasında detay hesapları, satır açıklamalarını ve borç/alacak bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Yevmiye madde numaralarını yeniden oluşturabilir,
* Yevmiye defteri yazdırırken satırlar üzerinde renklendirme ve sayfa numarası gösterebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırabilir, dilerseniz hesap hareketlerini MS Excel veritabanına transfer edebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırırken fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Dilerseniz devir hesaplamalarını dahil edebilir,
* Rapor yazdırmak için dip not girişi yapabilirsiniz.

MİZAN/RAPORLAR

* Aylık ve kesin mizan yazdırabilir,
* Aylık ve kesin mizanı dilerseniz döviz birimi seçerek ayrıca alabilir,
* Aylık ve kesin mizan yazdırma esnasında özel fiş tanımlarını ve kapanış fişlerini hesaplamaya dahil edebilir,
* Tutar bakiyesi olmayan hesapları gizleyebilir,
* Detay hesapları 5 alt basamağa kadar gizleyebilir,
* İndirilecek KDV listesi yazdırabilirsiniz.

MALİ TABLOLAR

* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,
* Özet ve ayrıntılı bilanço,
* Satışların maliyeti,
* Önceki dönem bilgileri,
* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.

BÜTÇE

* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,
* Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçeyi kıyaslayabilir,
* Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak gerçekleşen bütçe ile planlanan bütçe oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

DİĞER İŞLEMLER

* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,
* Serbest meslek makbuzlarını muhtasar beyannameye entegre edebilir,
* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,
* Serbest meslek makbuzu ve kira ödemelerinizin fiş kayıtlarını programın otomatik oluşturmasını sağlayabilir,
* Kullanmak istediğiniz döviz birimlerini tanımlayarak günlük kur girişi gerçekleştirebilirsiniz.


Raporlar;
İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan Wolvox'un rapor uyarlama aracı sayesinde mevcut ve yeni tasarlanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir,çeşitli yazı biçimleri,fontlar ve renk kullanılabilir.

Veri Aktarımı;
Wolvox,veri aktarım özelliği transfer modülü sayesinde tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonu sağlar.Terminal-Server alt yapısı ile online çalışma şekilleri desteklenir.

Windows Uyumluluğu;
Wolvox ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar,AKINSOFT'un titizlikle hazırladığı kolay kullanımlı arayüzü ile birleşerek kullanıcıya çabuk öğrenme ve kullanım kolaylığı avantajı sağlar.

İlişkisel Veritabanı;
Wolvox SQL mimari veritabanı ile Microsoft Office programları ile doğrudan ilişki kurabilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme;
Wolvox kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi güvenliğini garantiler.Sistem yöneticisi (Yetkili Oturum),her kullanıcıya,şirket bazında modül ve menü seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir.Kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilir.Ayrıca silinen kayıtları yetkili oturumu ile geri alma imkanı sağlar.

Wolvox ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay.


Haberler (AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe (Kıbrıs))

30.09.2019 / Program Sürümü : 8.03.03
" Aylık Mizan" ve "Kesin Mizan" kısımlarında "Fiş Tipi" kriterine göre rapor alınabilmesi sağlandı.
* "Eski Fişler" kısmında düzenleme yapıldı.
* Döviz kuru girişlerinde düzenleme yapıldı.
* "Yardımcı Defter" yazdırma kısmında düzenleme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
18.09.2019 / Program Sürümü : 8.03.02
* E-Defter kullanan şirketlerde "Fiş Parçalama" işleminde düzenleme yapıldı.
* E-Defter kullanan şirketlerde fiş kopyalama işleminde düzenleme yapıldı.
* Banka ekstre aktarımı kısmında düzenleme yapıldı.
27.08.2019 / Program Sürümü : 8.03.01
* Hesaplanan KDV Listesi raporu eklendi.
* KDV Tanımları kısmında tevkifat oranlarına göre ayrı tanımlar yapılabilmesi sağlandı.
* Hesap kodlarına özel kod verilebilmesi, mizan ve yardımcı defter raporlarında kriter olarak kullanılabilmesi sağlandı
* Transfer Dosyasından Fiş Oluşturma sonrası açılan Toplu Fiş Oluşturma kısmında hatalı kayıtların toplu olarak gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi sağlandı.
* "Ayrıntılı Gelir Tablosu" ve "Ayrıntılı Bilanço" kısımlarında "Şube" seçilerek filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Banka Ekstre Aktarımı kısmında fiş oluşturma işleminden önce sorunlu kayıtların gösterilebilmesi sağlandı.
* Fiş Kopyalama işleminde Evrak No ve Açıklama alanlarındaki değerlerin kopyalanma durumunun ayarlanabilmesi sağlandı.
* Fiş Sıralama kısmında kriter olarak belirtilen tarihe göre sıradaki "Fiş No" değerinin otomatik bulunması sağlandı.
* Yardımcı Defter çıktısında fişlerdeki evrak no ya da madde no bilgisinin de gösterilebilmesi sağlandı.
* Fiş Hareketleri raporuna yazdırma seçeneği eklendi.
* KDV Tahakkuk işleminde "Belge Tarihi" bilgisinin de kaydedilmesi sağlandı.
* Hesap Aktarma kısmında tarih aralığı belirtilebilmesi sağlandı.
* Fiş girişlerinde hareket Açıklama alanındaki bilginin otomatik kopyalanma durumu için ayar eklendi.
* Fiş girişlerinde mükerrer fiş numarası kontrolü sağlandı.
* Fiş kopyalama işleminde fiş açıklamasının da kopyalanması sağlandı.
* Hesap Planı ve Hesap Planı Tablo kısmına yazdırma kısmı eklendi.
* Hesap Planı ve Hesap Planı Tablo kısmına seçili durumdaki hesap için Fiş Hareketleri kısayolu eklendi.
* Banka Ekstre Aktarımı kısmında satırların tek tek silinebilmesi sağlandı.
* Banka Ekstre Aktarımı kısmında hareket açıklamasının fiş açıklaması olarak kullanılabilmesi sağlandı.
* Kira Tahakkuk işlemi sonucunda oluşan fişte BA form bilgilerinin otomatik oluşması sağlandı.
* Hesap Planı ve Hesap Planı Tablo kısmına seçili durumdaki hesap için Aylık Mizan, Kesin Mizan ve Yardımcı Defter kısayolu eklendi.
* Kira Tahakkuk işleminde aktif yıl haricine fiş kaydı yapılamaması için kontrol eklendi.
* Programlar menüsüne Defter Beyan ve İnsan Kaynakları programlarına geçiş için kısayol eklendi.
* Fiş girişlerinde grid tablodaki hesap kodu arama kısmında düzenleme yapıldı.
* Dönem Sonu bölümündeki Hesapların Yansıtılması 7/A kısmında Yansıtmaya Konu Olan Hesapların manuel girilebilmesi sağlandı.
* E-Defter kullanan şirketlerde Dönem Sonu bölümündeki Hesapların Yansıtılması, Hesapların Kapatılması ve Maliyet Hesaplamaları kısımlarından oluşturulan fişler için Belge Türü, Belge Tarihi ve Evrak No bilgilerinin belirtilebilmesi sağlandı.
* E-Defter kullanan şirketlerde Dönem Sonu bölümündeki Maliyet Hesaplamaları kısmından oluşan fişte aynı hesapların tek hareket satırında birleştirilmesi sağlandı.
* E-Defter kullanan şirketlerde programda otomatik oluşturulan fişlerde Belge Türü, Belge Tarihi ve Evrak No bilgilerinin boş olarak gelmemesi sağlandı.
* E-Defter kullanan şirketlerde fiş parçalama işleminin yapılabilmesi sağlandı.
* E-Defter kullanan şirketlerde fiş girişlerinde en az iki hareket girilmesi için kontrol eklendi.
* Hesap Durumu kısmında ilgili hesap için Yardımcı Defter kısmına geçiş kısayolu eklendi.
11.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.25
* E-Defter kullanılan şirketlerde fiş kopyalama işlemlerinde düzenleme yapıldı.
* E-Defter kullanılan şirketlerde "Fiş Kesinlik Tarihi" bilgisinin değiştirilememesi sağlandı.
05.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.24
* "Eski Fişler" raporunda "Yetkili" kriter sekmesindeki "Listelenmiş Tüm Fişleri Sil" butonunun kullanımı için kullanıcı yetkilendirme ayarı eklendi.
21.01.2019 / Program Sürümü : 8.02.23
Transfer dosyasından fiş oluşturma kısmında düzenleme yapıldı.
15.11.2018 / Program Sürümü : 8.02.22
* Hesapların Yansıtılması 7/A ve Hesapların Yansıtılması 7/B kısımlarında düzenleme yapıldı.
03.10.2018 / Program Sürümü : 8.02.21
* Döviz kur download işlemlerinde düzenleme yapıldı.
09.05.2018 / Program Sürümü : 8.02.16
* Cari ticari ünvanı 75 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Cari adı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Cari soyadı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Stok adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok yurt dışı adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok modeli 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.03.2018 / Program Sürümü : 8.02.15
* İndirilecek KDV listesinde firma kodu veya evrak numarası girilmemiş kayıtların gösterilmesi sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

22.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.14
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.12.2017 / Program Sürümü : 8.02.13
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

26.10.2017 / Program Sürümü : 8.02.12
* İndirilecek KDV listesinde iyileştirme yapıldı.
* Fiş işlemlerinde hareket detaylarında iyileştirme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.09.2017 / Program Sürümü : 8.02.11
* Kira listesi alanında genel iyileştirmeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.07.2017 / Program Sürümü : 8.02.09
* Yeni masaüstü görünüm ayarlandı.
* Ödeme türü kontrolune belge türü varsa yapılsın şartı eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.05.2017 / Program Sürümü : 8.02.08
*Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

19.04.2017 / Program Sürümü : 8.02.07
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

04.04.2017 / Program Sürümü : 8.02.06
* Banka Ekstresi aktarımında düzenleme yapıldı.
* Hesap planı için kullanıcı yetkilendirilmesi yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.05
* Yevmiye defteri ve Mizan işlemlerinde düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.04
* Banka Extre aktarımında düzenleme yapıldı.
* Genel düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.02.2017 / Program Sürümü : 8.02.03
* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

12.01.2017 / Program Sürümü : 8.02.02
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

01.12.2016 / Program Sürümü : 8.02.01

GENEL ÖZELLİKLER

* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,
* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,
* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,
* Dövizli muhasebe özelliğinden faydalanarak dövizle yaptığınız hareketleri raporlayabilir,
* Ön muhasebe, demirbaş ve insan kaynakları programlarından genel muhasebeye otomatik fiş oluşturabilir, beyanname programında ise oluşturduğunuz fişlerden ilgili beyannamelerin hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

FİŞ İŞLEMLERİ

* Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişlerinizi oluşturabilir, açılış ve kapanış fişlerinizi geçmiş ve gelecek yıllardan otomatik aktarabilir,
* Fiş girişleri esnasında hesap bakiyelerini, KDV bakiyelerini, muhtasar beyanname için ödeme detay bilgilerini kaydedebilir,
* Fiş girişlerinde döviz birimi seçerek hareketlere özel kur girişi yapabilir,
* Fiş girişleri esnasında otomatik KDV ayırma özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş hareket satırlarını kopyalayarak fiş girişini hızlandırabilir,
* Fiş tipi kaydı oluşturarak oluşturduğunuz fiş tiplerine kayıt girebilir,
* Oluşturduğunuz fişleri kopyalayabilir, farklı firmalar arası fiş kopyalama özelliğinden faydalanabilir,
* Fiş sıralama özelliği sayesinde fişlerinizi sıralayabilir,
* Fişlerinizi tek tek veya toplu olarak yazdırabilir,
* Fişlerinizi günlük olarak veya manuel seçim yaparak birleştirebilirsiniz.

HESAP PLANI

* Tek düzen hesap planında yer alan hesap kodlarını otomatik olarak yükleyebilir,
* Manuel olarak alt hesap tanımlaması yapabilir,
* M.S. Ecel veritabanından hesap planı transferi yapabilir,
* Farklı hesaplar arası aktarım yapabilir,
* Oluşturduğunuz alt hesaplara ait BA/BS tanımlamalarını seri bir şekilde kaydedebilirsiniz.

TANIMLAMALAR

* KDV tanımlama işlemlerini ve KDV kısayol belirleme işlemlerini gerçekleştirebilir,
* Açıklama tanımları girerek fişler üzerine seri bir şekilde açıklama atayabilir,
* BA/BS formunda kullanmak için firma tanımlamaları oluşturabilir veya MS Excel veritabanından transfer edebilir,
* Hızlı fiş tanımlamaları oluşturarak oluşturduğunuz tanımlamalardan seri bir şekilde fiş kaydı oluşturabilirsiniz.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

* KDV tahakkuku,
* Hesapların yansıtılması 7/A,
* Hesapların yansıtılması 7/B,
* Maliyet hesaplamaları,
* Kar/Zarar hesaplamaları,
* Virman hesabına aktarım işlemleri,
* Kapanış fişi oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

DEFTERLER

* Yevmiye defteri yazdırabilir, dilerseniz defter numarası vermek için boş defter yazdırabilir,
* Yevmiye defteri yazdırma esnasında detay hesapları, satır açıklamalarını ve borç/alacak bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Yevmiye madde numaralarını yeniden oluşturabilir,
* Yevmiye defteri yazdırırken satırlar üzerinde renklendirme ve sayfa numarası gösterebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırabilir, dilerseniz hesap hareketlerini MS Excel veritabanına transfer edebilir,
* Defter-i kebir ve yardımcı defter yazdırırken fiş numarasını, fiş bakiyesini, fiş açıklamalarını gizleyebilir,
* Dilerseniz devir hesaplamalarını dahil edebilir,
* Rapor yazdırmak için dip not girişi yapabilirsiniz.

MİZAN/RAPORLAR

* Aylık ve kesin mizan yazdırabilir,
* Aylık ve kesin mizanı dilerseniz döviz birimi seçerek ayrıca alabilir,
* Aylık ve kesin mizan yazdırma esnasında özel fiş tanımlarını ve kapanış fişlerini hesaplamaya dahil edebilir,
* Tutar bakiyesi olmayan hesapları gizleyebilir,
* Detay hesapları 5 alt basamağa kadar gizleyebilir,
* İndirilecek KDV listesi yazdırabilirsiniz.

MALİ TABLOLAR

* Özet ve ayrıntılı gelir tablosu,
* Özet ve ayrıntılı bilanço,
* Satışların maliyeti,
* Önceki dönem bilgileri,
* Dövizli mali tabloları alabilirsiniz.

BÜTÇE

* Gelir ve gider bütçesi planlayabilir,
* Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçeyi kıyaslayabilir,
* Bütçe analizi alabilir, grafiksel olarak gerçekleşen bütçe ile planlanan bütçe oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

DİĞER İŞLEMLER

* Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir, makbuz düzenlemek için gerekli olan sabit kesintileri tanımlayabilir,
* Serbest meslek makbuzlarını muhtasar beyannameye entegre edebilir,
* Kira ödemelerinizi tanımlayarak ödemeleri takip edebilir, muhtasar beyanname entegrasyonunu sağlayabilir,
* Serbest meslek makbuzu ve kira ödemelerinizin fiş kayıtlarını programın otomatik oluşturmasını sağlayabilir,
* Kullanmak istediğiniz döviz birimlerini tanımlayarak günlük kur girişi gerçekleştirebilirsiniz.

İstek & Öneri Formu


İletişim Bilgileri