AKINSOFT Wolvox e-Defter 8.04.03

Detaylı Bilgi ve Demo Talebi İçin : 444 40 80

  • Fiyatlar
  • Satın Al
  • İndir
  • Özellikler
  • Haberler
  • İstek & Öneri

Program Fiyatları Fiyat Hesapla

Modül Adı
Wolvox Genel Muhasebe
Liste Fiyatı: 1.402,50 ₺ 883,58 ₺
e-Defter
Liste Fiyatı: 7.000,00 ₺ 4.410,00 ₺

Program İndirme ve Kurulum Bilgisi (AKINSOFT Wolvox e-Defter)

Kurulum: Kurulum "Wolvox Installer" adında bir yardımcı program ile kurulacaktır. Dosyayı download ediniz ve .zip dosyalarını açan yardımcı bir program (Örnek : Winzip gibi) aracılığı ile açınız. Setup dosyasını çalıştırıp yönergeleri takip ediniz. İsterseniz en yakın AKINSOFT Çözüm Ortağı na ulaşabilirsiniz.Kullanım Alanları

E-Defter sistemini kullanmak isteyen tüm şirketler.


İçerdiği Modüller

E-Defter gönderimi için gerekli tüm modülleri içerisinde bulunmaktadır.

Program Özellikleri

* TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden e-defter kayıtlarını oluşturabilir,
* WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile entegreli kullanabilir,
* Mali dönem kayıtlarına göre kullanım sağlayabilir,
* Defter oluşturup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile onaylayabilir,
* Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunu görebilir,
* Oluşturulan defterlerin, GİB'e iletilen ya da GİB'den alınan beratların durumlarını görebilir,
* Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt edilebilmesini sağlayabilir,
* E-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratlarınızın yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

* Uygulamanın çalışması için Mali Mühür sertifikanızın olması gerekmektedir.

Uyumlu Cihazlar

Mali Mühür
* Milko
* ACS 38 T USB

Nitelikli Elektronik Sertifika
* e-Token
* Kırmızı Token

(Bu cihazlar Ar-Ge departmanımızda test edilmiştir.)


Not: E-İmzanız kullandığı akıllı kart okuyucu ve akıllı kart işletim sistemi nedeni ile uyumsuzluk gösterebilir. Böyle durumlarda inceleme için cihazı Ar-Ge departmanımıza iletmeniz istenebilir


AKINSOFT ve Digital Planet e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter veriniz 10 yıl süre ile güvende...
e-Defter saklama hizmetimizin fiyatlandırma ve detayları için çözüm ortaklarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Size en yakın çözüm ortağımız 


Haberler (AKINSOFT Wolvox e-Defter)

30.09.2019 / Program Sürümü : 8.04.03
* Digital Planet ile defter saklama entegrasyonu sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.01.2019 / Program Sürümü : 8.04.02
* TUBITAK-UEKAE kütüphaneleri için lisans sorunu düzenlemesi yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.01.2019 / Program Sürümü : 8.04.01
* 2019 Yılı Ocak Ayı itibarıyla uygulamaya giren "Defter Raporu Beratı"nın hazırlatılıp gönderilebilmesi sağlandı.
* Defteri Kebir ve Yevmiye Defteri beratlarında güncelleme yapıldı.
* Kullanıcının defterleri henüz GİB'e göndermeden "GİB'e Gönderildi" butonuna basması durumunda uyarılması sağlandı.
* Bakiye toplamları ya da fiş hareketleri tutarsız olan fiş kayıtlarının defter oluşturma esnasında belirlenerek kullanıcıya bilgi verilmesi sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

03.12.2018 / Program Sürümü : 8.03.03
* e-Defter saklama hizmeti için özel entegratör firması EDM Bilişim ile entegrasyon sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

09.04.2018 / Program Sürümü : 8.03.02
* Defter gönderim işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

03.04.2018 / Program Sürümü : 8.03.01
* Özel mali yıl eklendi.
* Nace kodunun sadece sayısal ve 64 karakter olması sağlandı.
* Defter oluşturma klasörü GİB standartlarına göre revize edildi.
* Defter gönderiminde oluşan beratların GİB defter görüntüleyici ilede kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatan uyarı mesajı eklendi.
* B şubesi defter gönderimini tamamlamadan A şubesinin bir sonraki aya geçememesi sağlandı.
* Defter gönderimi esnasında açılış ve kapanış fişlerinin olup olmadığının kontrolü sağlandı.
* Şirket kaydına son madde numarası eklendi.
* A şirketi yıla şubeli/şubesiz başlaması halinde aynı şekilde tamamlaması sağlandı.
* Şube numarası 0001-9999 aralığında olabilmesi sağlandı.
* Xml kontrollerinde hataların toplu gösterimi sağlandı.
* Tasfiye başlama tarihi eklendi.
* Muhesebeci kayıt statü alanına DİĞER seçeneği eklendi.
* Muhasebeci kayıt alanında yer alan telefon ve fax numalarının sıfır olmadan 10 karakter olup olmadığının kontrolü sağlandı.
* Şirket kayıt bölümünde yer alan telefon ve fax alanlarının başında sıfır olmadan 10 karakter olup olmadığının kontrolü sağlandı.
* Defter gönderimi sonrasında fiş kesinlik tarihi değişmesi halinde Wolvox ERP programında kayıtlara müdahale edilememesi sağlandı.
* Defter gönderimi sonrasında Wolvox ERP programında SYSDBA/sa kullanıcılarının gönderilen kayıtlara müdahale edememesi sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

17.08.2017 / Program Sürümü : 8.02.05
* Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan e-Defter Paketi, kayıt düzenlerinde 191, 391, 600, 601 ve 602 nolu hesapları kullanmayan mükelleflere yönelik olarak güncellenmiştir.
15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.07.2017 / Program Sürümü : 8.02.04
* Devir işlemi yapmayan işletmeler için dönem bağımsızlık özelliği eklendi.
* Oluşan yevmiye fişlerinin sayısının gönderim esnasında görüntülenmesi sağlandı.
* Muhasebeci ad soyad alanının karakter sayısında düzenlemeler yapıldı.
* Bazı uyarı ekranları Türkçeleştirildi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.02.2017 / Program Sürümü : 8.02.03
* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

12.01.2017 / Program Sürümü : 8.02.02
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

01.12.2016 / Program Sürümü : 8.02.01
* TC. Maliye Bakanlığı Elektronik Defter tebliğine istinaden e-defter kayıtlarını oluşturabilir,
* WOLVOX Genel Muhasebe Programı ile entegreli kullanabilir,
* Mali dönem kayıtlarına göre kullanım sağlayabilir,
* Defter oluşturup Elektronik İmza ya da Mali mühür ile onaylayabilir,
* Zaman damgası ile defterin ne zaman oluşturulduğunu görebilir,
* Oluşturulan defterlerin, GİB'e iletilen ya da GİB'den alınan beratların durumlarını görebilir,
* Berat dosyalarının yıl, ay ve şirket dizinleri içerisinde kayıt edilebilmesini sağlayabilir,
* E-Defter saklama hizmeti programı aracılığı ile beratlarınızın yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

İstek & Öneri Formu


İletişim Bilgileri