AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.02

Detaylı Bilgi ve Demo Talebi İçin : 444 40 80

  • Fiyatlar
  • Satın Al
  • İndir
  • Özellikler
  • Haberler
  • İstek & Öneri

Program Fiyatları Fiyat Hesapla

Modül Adı
Wolvox Beyanname
Liste Fiyatı: 891,00 ₺ 561,33 ₺

Program İndirme ve Kurulum Bilgisi (AKINSOFT Wolvox Beyanname)

Kurulum: Kurulum "Wolvox Installer" adında bir yardımcı program ile kurulacaktır. Dosyayı download ediniz ve .zip dosyalarını açan yardımcı bir program (Örnek : Winzip gibi) aracılığı ile açınız. Setup dosyasını çalıştırıp yönergeleri takip ediniz. İsterseniz Demo Talebi doldurarak kayıt yaptırabilir veya en yakın AKINSOFT Çözüm Ortağı na ulaşabilirsiniz.Kullanım Alanları

KDV Beyannamesi-1, KDV Beyannamesi-2, Muhtasar Beyanname, Gelir Geçici Vergi, Yıllık Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici Vergi, Kurumlar Kesin Mizan, Gelirler Kesin Mizan, Gelir Geçici Vergi, Form BA/BS, Damga Vergisi oluşturmak isteyen işletmelere hitap etmektedir.


İçerdiği Modüller

Wolvox Genel Muhasebe ve İşletme Defteri programlarının beyanname yazdırma modülü. Kdv beyannamesi, Geçici beyanname, Muhtasar beyanname yazdırma işlemleri.

Program Özellikleri

Güvenilir beyanname oluşturmanın bu kadar kolay olduğunu daha önce fark etmiş miydiniz?

AKINSOFT WOLVOX Beyanname programı; Gelir Dairesi başkanlığının mevzuatına uygun ve Gelir Dairesi başkanlığının yayınlamış olduğu güncellemelerinin sürekli entegrasyonu sayesinde beyannamelerinizin güncel kalmasına, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve İnsan kaynakları programları ile entegrasyonu sayesinde ise güvenilir ve hızlı bir şekilde oluşturulmasına imkan sağlar.

* Desteklenen Beyanname Türleri

* KDV (1015 A ve 1015 B) Beyannamesi
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan yevmiye fişleri detay girişlerinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak KDV beyannamenin otomatik hesaplanmasını sağlayabilir, dilerseniz beyannameyi manuel olarak ta doldurabilirsiniz. Beyanname üzerinde yer alan formül giriş alanları sayesinde
belirttiğiniz hesap kodu toplamlarını da beyannameye aktarabilir, beyanname kulakçıklarına sonuç hesaplarını yazdırabilirsiniz.

* Muhtasar Beyanname(1003)
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan yevmiye fişleri detay girişlerinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak Muhtasar beyannamenin otomatik hesaplanmasını sağlayabilir, dilerseniz beyannameyi manuel olarak ta doldurabilirsiniz. Beyanname üzerinde yer alan formül giriş alanları sayesinde
belirttiğiniz hesap kodu toplamlarını da beyannameye aktarabilir, beyanname kulakçıklarına sonuç hesaplarını yazdırabilirsiniz. Muhtasar beyannamenin ayrıca Wolvox İnsan Kaynakları programına girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz.

* Kurumlar Vergisi Beyannamesi(1010)
Ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu , Tekdüzen hesap planı, işletme hesabı özeti vb. birçok özelliği kullanarak beyanname hazırlayabilir, ayrıca bir çok alanda formül tanımı yaparak ilgili hesapların toplamlarını Wolvox Genel Muhasebe programından otomatik olarak yansıtabilirsiniz.

* Kurumlar Geçici vergi(1032) Beyannamesi, Gelir Geçici Vergibeyannamesi(1032),Damga Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi(1001 A),Kurumlar ve Gelirler Kesin Mizan Bildirimi, Form BA ve Form BS hazırlama özelliği ile birden çok işlemi tek tuş ile yapabilirsiniz.

* Otomatik veya manuel olarak beyanname oluşturabilir,

* Beyanname girişleri esnasında formül tanımları yaparak belirttiğiniz hesap kodlarının bakiyelerinin otomatik aktarılmasını sağlayabilir,

* Hazırladığınız beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının e-beyanname sistemine sorunsuz aktarabilirsiniz.

Raporlar;
İçerisinde birçok hazır rapor ve form bulunan Wolvox'un rapor uyarlama aracı sayesinde mevcut ve yeni tasarlanacak raporlara yeni filtreler eklenebilir,çeçitli yazı biçimleri,fontlar ve renk kullanılabilir.

Veri Aktarımı;
Wolvox,veri aktarım özelliği transfer modülü sayesinde tüm sistem genelinde yer alır ve farklı kaynaklardan ulaşan verilerin konsolidasyonu sağlar.Terminal-Server alt yapısı ile online çalışma şekilleri desteklenir.

Windows Uyumluluğu;
Wolvox ile gelen tam Windows uyumunun sağladığı avantajlar,AKINSOFT'un titizlikle hazırladığı kolay kullanımlı arayüz ile birleşerek kullanıcya çabuk öğrenme ve kullanım kolaylığı avantajı sağlar.

İlişkisel Veritabanı;
Wolvox SQL mimari veritabanı ile Microsoft Office programları ile doğrudan ilişki kurabilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme;
Wolvox kullanıcılara tanınan çok seviyeli erişim hakları ile bilgi güvenliğini garantiler.Sistem yöneticisi (Yetkili Oturum),her kullanıcıya,şirket bazında modül ve menü seçeneklerine erişim haklarını tanımlayabilir.Kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilir.Ayrıca silinen kayıtları yetkili oturumu ile geri alma imkanı sağlar.

Wolvox ile daha verimli çalışmak , karlılığı ve hizmet kalitesini artırmak artık çok kolay.


Haberler (AKINSOFT Wolvox Beyanname)

16.10.2019 / Program Sürümü : 8.03.02
* XML Kontrol işleminin yapılabilmesi için gerekli olan test programının otomatik kurulması sağlandı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.09.2019 / Program Sürümü : 8.03.01
* "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" (Poşet Beyannamesi) eklendi.
* Beyanname türlerine göre farklı vergi daireleri tanımlanabilmesi ve ilgili beyannameye otomatik gelmesi sağlandı.
* "XML Paketleme" kısmında beyannamelerin "Beyanname Türü", "Dönemi" ve "Yılı" değerlerine göre filtrelenebilmesi sağlandı.
* "XML Paketleme" kısmında filtrelenmiş beyannamelerin toplu olarak seçilebilmesi ya da seçimlerinin kaldırılabilmesi sağlandı.
* Wolvox İnsan Kaynakları programında hesaplatılmış olan Kıdem Tazminatı (013) ve İhbar Tazminatı (015) tutarlarının Muhtasar Beyanname hesaplatıldığında "Vergiye Tabi İşlemler" kısmına otomatik gelmesi sağlandı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinin "Ekler" kulakçığına "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kazançlar", "İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu" ve "Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi" kulakçıkları eklendi.
* KDV Beyannamesi-1 "Ekler" kulakçığına "3065 Sayılı Kanun'un 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim", "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Alımlarına İlişkin Bildirim" ve "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri" kulakçıkları eklendi.
* Muhtasar Beyanname ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi "Ekler" kulakçığına "Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" kulakçığı eklendi.
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinin "Vergi Bildirimi" kulakçığında bulunan "Gelir Geçici Vergi Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibarıyla Brüt Kazanç Dağılımı" kısmındaki "Brüt Satış Tutarı" değerinin otomatik hesaplanabilmesi için formül tanımlanabilmesi sağlandı.
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinin "Vergi Bildirimi" kulakçığında bulunan "Gelir Geçici Vergi Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibarıyla Brüt Kazanç Dağılımı" kısmındaki "Faaliyet Kodu" değerinin Wolvox İnsan Kaynakları programında "İşyeri Kayıtları" kısmındaki "Faaliyet Kodu" alanından otomatik getirilmesi sağlandı.
* Muhtasar Beyanname hesaplatıldığında "Ekler" kulakçığında bulunan "İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim" kulakçığındaki bilgilerin, Wolvox İnsan Kaynakları programından otomatik getirilmesi sağlandı.
* Damga Vergisi Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" kulakçığına "Açıklama" sütunu eklendi.
* BA ve BS Formları hesaplatıldığında ilgili ayda alış ve satış kayıtları olan firmalardan firma kayıtlarında vergi numarası ve TC. kimlik numarası tanımlı olmayan firma kayıtlarının gösterilmesi sağlandı.
* BA ve BS Formlarında kuruş bilgilerinin gösterilmemesi sağlandı.
* BA ve BS Formları hesaplatıldığında beyannameyi düzenleyenin "Ticari Unvanı" alanındaki değerin 60 karakteri geçmemesi sağlandı. (60 karakterden sonrası otomatik silinecektir).
* BA ve BS Formları hesaplatıldığında beyannameyi düzenleyen "Ticari Unvanı" alanındaki değerde, sözcükler arasında birden fazla boşluk karakteri var ise bunların tek boşluk karakteri olarak getirilmesi sağlandı.
* Wolvox Genel Muhasebe, Wolvox Defter Beyan, Wolvox İnsan Kaynakları ve Wolvox Demirbaş programlarına geçiş için kısayollar eklendi.
* Beyanname penceresinde XML oluşturma işlemi sonrası paket oluşturulabilmesi ve gönderilebilmesi sağlandı.
* XML Paketleme kısmında kaydedilmiş olan paketlerin görüntülenebilmesi ve silinebilmesi sağlandı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin hesaplatıldığında ilgili döneme ait son fatura bilgisinin görüntülenmesi ve Ekler kulakçığındaki Fatura Bilgileri kısmına otomatik getirilmesi sağlandı.
* KDV Beyannamesi-1'de "Ödenmesi Gereken KDV" tutarı için Wolvox Genel Muhasebe programına fiş kaydı oluşturulabilmesi sağlandı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi'nde "Ödenecek Kurumlar Geçici Vergi" tutarı için Wolvox Genel Muhasebe programına fiş kaydı oluşturulabilmesi sağlandı.
* Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde "Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergi" tutarı için Wolvox Genel Muhasebe programına fiş kaydı oluşturulabilmesi sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

19.08.2019 / Program Sürümü : 8.02.58
* Kurum Geçici Vergi Beyannamesi versiyon 26 ya güncellendi.
* Muhtasar Beyanname versiyon 36 ya güncellendi.
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi versiyon 8 e güncellendi.
* Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Bildirimi ve Ekler kulakçığında güncellemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

31.07.2019 / Program Sürümü : 8.02.57
* Kurumlar geçici vergi beyannamesi sürümü güncellendi.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

17.05.2019 / Program Sürümü : 8.02.56
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.04.2019 / Program Sürümü : 8.02.55
* Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde versiyon güncellemesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.54
* Yıllık gelir vergisinde düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

12.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.53
* KDV Beyannamesi-1 de kod bazında güncelleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.52
* KDV Beyannamesi-1 de güncellemeler yapıldı.
* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde güncellemeler yapıldı.
* KDV Beyannamesi-1 de "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı eklendi.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

05.03.2019 / Program Sürümü : 8.02.51
* Muhtasar Beyanname hesaplamasında düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.02.2019 / Program Sürümü : 8.02.49
* KDV Beyannamesi-1 de kod bazında güncelleme yapıldı.
* BA ve BS Formlarının hesaplamasında düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

15.02.2019 / Program Sürümü : 8.02.48
* 01.02.2019 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan '102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV' Satırına İlişkin" duyurusuna istinaden KDV Beyannamesi-1'de güncelleme yapıldı. İlgili duyurulara erişmek için tıklayınız: https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html'
* KDV Beyannamesi-1 (KDV1), Muhtasar Beyanname (MUH) ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) nde versiyon güncellemeleri yapıldı.
* Damga Vergisi Beyannamesine 112, 113, 114, 115a, 115b, 115c, 115ç, 115d, 115e, 116, 117a, 117b, 118a, 118b, 119a, 119b, 119c, 119d ve 414 tür kodları eklendi.


Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.01.2019 / Program Sürümü : 8.02.47
* BDP'de 02.01.2019 tarihinde yapılan Damga Vergisi değişikliğine istinaden güncellemeler yapıldı.
* BDP'de 02.01.2019 tarihinde yapılan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliğe istinaden güncellemeler yapıldı.
* Muhtasar Beyanname ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "Ekler" kısmında "İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim" kulakçığındaki "Ait Olduğu Ay" alanında güncelleme yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

15.11.2018 / Program Sürümü : 8.02.46
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde düzenleme yapıldı
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesi hesaplatıldığında "Ekler" kulakçığındaki "İşletme Hesabı Özeti" kısmında yer alan "Vergi No ve Ünvanı" alanındaki bilginin otomatik gelmesi sağlandı
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde düzenlemeler yapıldı
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" kulakçığındaki "Brüt Satış Tutarı" alanına manüel değer girişi yapılabilmesi sağlandı
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.11.2018 / Program Sürümü : 8.02.45
* 1 Nolu KDV Beyannamesinin sürümü 28 den 29 a güncellendi.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

26.10.2018 / Program Sürümü : 8.02.44
* Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi'nde düzenlemeler yapıldı.
* Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin SGK Bildirimleri kulakçığına Excel belgesinden veri alabilme özelliği eklendi
* "XML Paketleme" kısmına "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" eklendi.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi'nde yapılan değişikliğe istinaden beyannamenin sürümü güncellendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.09.2018 / Program Sürümü : 8.02.43
* Muhtasar Beyanname ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine "147 Esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yapılan ödemeler (94/13-ç)" Ödeme Tür Kodu eklendi.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.08.2018 / Program Sürümü : 8.02.42
* Nace kodunun İnsan Kaynakları iş yeri alanında boş bırakılması halinde İş yeri tanımında ki sicil numarası alanından çekmesi sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.08.2018 / Program Sürümü : 8.02.41
* Muhtasar Beyanname ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde kullanılan işyeri nace kodları ile ilgili düzenleme yapıldı.
* KDV Beyannamesi 1 için şablon güncellemesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

16.07.2018 / Program Sürümü : 8.02.39
* 09.07.2018 tarihinde BDP programında yapılan değişikliğe istinaden Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde güncelleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

07.07.2018 / Program Sürümü : 8.02.38
* BDP'de 04.07.2018 tarihinde yapılan güncellemeye istinaden KDV Beyannamesi 1 için güncelleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.06.2018 / Program Sürümü : 8.02.37
* "Beyanname Listesi" kısmına "Dönem Ayı" kriter alanı eklendi.
* KDV Beyannamesi-1, sürüm-27 den sürüm-28'e güncellendi.
* Muhtasar Beyannamede düzenleme yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

07.06.2018 / Program Sürümü : 8.02.36
* 7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince bdp programında yapılan güncellemeye istinaden BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), BS formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) ; yazılabilmesi için düzenleme yapıldı.

* Muhtasar Beyanname (MUH) ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) Beyannamelerinde "İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim" ekinde değişiklik yapıldı.

* Muh kodlu Muhtasar Beyannamenin "Ekler" kulakçığında bulunan "İşyeri Bilgileri" bölümüne "Toplam İşçi Sayısı" alanı eklendi.

* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve Gelir Geçici Vergi Beyannamesindeki hesaplatıldığında gelir tablosuna dair iletide düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

09.05.2018 / Program Sürümü : 8.02.35
* 02.05.2018 tarihinde bdp de yapılan değişikliklere istinaden güncellemeler yapıldı.
* Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde güncellemeler yapıldı.
* Cari ticari ünvanı 75 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Cari adı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Cari soyadı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Stok adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok yurt dışı adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok modeli 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

09.04.2018 / Program Sürümü : 8.02.34
* 2017 yılı vergilendirme dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, 2018 vergilendirme dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde, 2018/03 dönemine ait aylık Muhtasar Beyanname ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yapılan değişikliğe istinaden güncellemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.03.2018 / Program Sürümü : 8.02.33
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.03.2018 / Program Sürümü : 8.02.32
* 01.03.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yıllık Gelir Vergisi ve MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 kodlu beyannamelerde yapılan değişiklikler ile ilgili güncellemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

03.03.2018 / Program Sürümü : 8.02.31
* Devir işlemi sağlamayan firmalar için beyannameler üzerinde yıl seçimi eklenerek ilgili yıla ait hesaplamalar yapması sağlandı.
26.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.29
* Genel düzenlemeler yapıldı.
23.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.28
* Muhtasar Beyannamede düzenleme yapıldı.
12.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.27
* Muhtasar Beyannamede düzenleme yapıldı.
08.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.26
* Genel düzenlemeler yapıldı.
06.02.2018 / Program Sürümü : 8.02.25
* Damga Vergisi oranlarındaki değişikliğe istinaden beyannamelerdeki Damga Vergisi hesaplamalarında düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.12.2017 / Program Sürümü : 8.02.24
* Muhtasar Beyannamenin vergiye tabi işlemler kulakçığında yer alan matrah ve vergi bildirimi kısmında 302 tür koduna ait hesaplamalarda düzenlemeler yapıldı.
* Wolvox İnsan Kaynakları programında işyeri kayıtları personel sigorta grupları kısmına girilen ödemelerin tür kodu bilgisinin muhtasar beyannamede vergiye tabi işlemler kısmına aktarılabilmesi sağlandı (Huzur hakkı bordroları için)
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.11.2017 / Program Sürümü : 8.02.23
* Muhtasar beyannamenin ekler kulakçığında yer alan işyeri bilgileri kısmında düzenleme yapıldı.
* Muhtasar beyannamenin vergiye tabi işlemler kulakçığında yer alan matrah ve vergi bildirimi kısmında 302 tür koduna ait hesaplamalarda düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

10.11.2017 / Program Sürümü : 8.02.22
* Gelir geçici vergi beyannamesinin ekler kulakçığında yer alan gelir tablosu ve işletme hesabı özeti kısımlarında güncelleme yapıldı.
* KDV genel uygulama tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yapılan değişiklik ile ilgili "KDV Beyannamesi-1" ve "KDV Beyannamesi-2" de güncelleme yapıldı.
* Muhtasar beyannamenin ekler kulakçığındaki işyeri bilgileri kısmında düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

16.10.2017 / Program Sürümü : 8.02.21
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.10.2017 / Program Sürümü : 8.02.19
* KDV-1 beyannamesinin "Matrah" bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklendi.
* KDV-1 beyannamesinin "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442 - İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklendi.
* Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin "Vergi Bildirimi" kulakçığında yer alan "Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler" tablosuna “Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanı eklendi.
* Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin “Ekler” kulakçığına “Eğitim Sağlık Harcamaları” girişi için tablo eklendi.
* Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eklendi. (Pilot bölgeler için test aşamasında)
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

05.08.2017 / Program Sürümü : 8.02.18
* Gelir geçici vergi beyannamesi yasal düzenlemeler yapıldı.
* Kurumlar geçici vergi beyannamesinde yasal düzenlemeler yapıldı.
* Damga vergisi beyannamesinde yasal düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.07.2017 / Program Sürümü : 8.02.17
* Yuvarlama sisteminde düzenleme sağlandı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.07.2017 / Program Sürümü : 8.02.16
* Muhtasar beyannamesi AGİ tutarında düzenleme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

06.07.2017 / Program Sürümü : 8.02.15
* Muhtasar Beyannamede iş yeri bilgileri alanınındaki değişiklikler uygulanarak güncel beyanname sürümüne uyumu sağlandı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

23.05.2017 / Program Sürümü : 8.02.14
* Muhatasar beyannamede, İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim de düzenleme yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.05.2017 / Program Sürümü : 8.02.13
* Kdv1 beyannamesinde versiyon güncellemesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

19.04.2017 / Program Sürümü : 8.02.12
Kurumlar Geçici Beyanname
* 20 olan versiyon 21 oldu.
* Ekler --> SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU eklendi.
* Ekler --> Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kulakçığında düzenleme yapıldı.
*"KGECICI_Kodlar.xml" ve "SABLON_GCCK.XML" değişiklikler yapıldı.


KDV 1 Beyanname
* 24 olan versiyon 25 oldu.
* İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığına "İhraç Kaydıyla Teslim Bedeli Toplamı" eklendi.

Kurumlar Vergisi Beyanname
* 18 olan versiyon 19 oldu.
* Ek Bilg. --> Ek Bilgiler kulakçığında düzenlemeler yapıldı.
* Vergi Bildirimi kulakçığında düzenleme yapıldı.
* Ekler --> Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kulakçığında düzenleme yapıldı.
* "KURUMLAR_Kodlar.xml" ve "SABLON_KURUMLAR.XML" değişiklikler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

30.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.11
* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde düzenlemeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

15.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.09
* KDV 1 beyannamesinde iyileştirmeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.08
* Yıllık gelir beyannamesinde düzenleme yapıldı.
* Kurumlar vergisi beyannamesinde düzenleme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

08.03.2017 / Program Sürümü : 8.02.07
* Muhtasar beyanname ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

28.02.2017 / Program Sürümü : 8.02.06
* KDV 1 ve KDV 2 beyannamesinde iyileştirmeler yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

23.02.2017 / Program Sürümü : 8.02.05
* KDV Beyannamesinin GİB sistemine yüklenmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.02.2017 / Program Sürümü : 8.02.04
* Kurumlar Geçici Beyannamesi için version 20 olarak güncellendi.
* Matrah kulakçığında "6736 Sayılı Kanun Kapsamında Doğacak Ödemelerimi" kısmı kaldırıldı.
* Sonuç hesapları kulakçığındaki "6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi" bölümü kaldırıldı.
* Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Basit Usül, Gelir Vergisi version güncellemesi yapıldı.
* Damga Vergisi Tutarı değişti.
* Yıllık Gelir Vergisi (Basit) Ticari Kazançlara Ait Bildirim kulakçığı, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (G.V.K. Mükerrer Md. 20), Engellilik İndirimi, Ortaklara Ait Bilgiler tablosu eklendi.
* İndirimler Bildirimi kulakçığı, Geçmiş Yıl Zararları tablosu, Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları, Mahsup Toplamı (İndirim Toplamı + Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları) eklendi.
* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

10.01.2017 / Program Sürümü : 8.02.03
* 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında 405 ve 406 kodları, 406 kodu altında birleştirilmiştir.
* 2016/4 dönemine ait Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında bulunan "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı beyannameden çıkarılmıştır
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.12.2016 / Program Sürümü : 8.02.02
* 01.12.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan değişiklikler uyarlanmıştır. (Muhtasar beyannamesi mahsup edilen vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır)
Güncelleme Detayları:

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

/ Program Sürümü : 8.02.01
* Desteklenen Beyanname Türleri

* KDV (1015 A ve 1015 B) Beyannamesi
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan yevmiye fişleri detay girişlerinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak KDV beyannamenin otomatik hesaplanmasını sağlayabilir, dilerseniz beyannameyi manuel olarak ta doldurabilirsiniz. Beyanname üzerinde yer alan formül giriş alanları sayesinde
belirttiğiniz hesap kodu toplamlarını da beyannameye aktarabilir, beyanname kulakçıklarına sonuç hesaplarını yazdırabilirsiniz.

* Muhtasar Beyanname(1003)
WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan yevmiye fişleri detay girişlerinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak Muhtasar beyannamenin otomatik hesaplanmasını sağlayabilir, dilerseniz beyannameyi manuel olarak ta doldurabilirsiniz. Beyanname üzerinde yer alan formül giriş alanları sayesinde
belirttiğiniz hesap kodu toplamlarını da beyannameye aktarabilir, beyanname kulakçıklarına sonuç hesaplarını yazdırabilirsiniz. Muhtasar beyannamenin ayrıca Wolvox İnsan Kaynakları programına girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda oluşturulmasını da sağlayabilirsiniz.

* Kurumlar Vergisi Beyannamesi(1010)
Ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu , Tekdüzen hesap planı, işletme hesabı özeti vb. birçok özelliği kullanarak beyanname hazırlayabilir, ayrıca bir çok alanda formül tanımı yaparak ilgili hesapların toplamlarını Wolvox Genel Muhasebe programından otomatik olarak yansıtabilirsiniz.

* Kurumlar Geçici vergi(1032) Beyannamesi, Gelir Geçici Vergi beyannamesi(1032),Damga Vergisi Beyannamesi, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi(1001 A),Kurumlar ve Gelirler Kesin Mizan Bildirimi, Form BA ve Form BS hazırlama özelliği ile birden çok işlemi tek tuş ile yapabilirsiniz.

* Otomatik veya manuel olarak beyanname oluşturabilir,

* Beyanname girişleri esnasında formül tanımları yaparak belirttiğiniz hesap kodlarının bakiyelerinin otomatik aktarılmasını sağlayabilir,

* Hazırladığınız beyannameleri Gelir Dairesi Başkanlığının e-beyanname sistemine sorunsuz aktarabilirsiniz.

İstek & Öneri Formu


İletişim Bilgileri