AKINSOFT OctoPlus 6.02.34

04.12.2019

Neler Yeni

* Kur download işleminde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

27.07.2018

Yenilikler

* Banka transferi işlem paritesi kısmında virgülden sonraki basamak sayısında düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.11.2017

Yenilikler

* Geri yükleme işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.04.2017

Yenilikler

* Fatura numarası karakter sayısında düzenlemeler yapıldı.
* Faturaya erişilen raporlarda iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

16.03.2017

Yenilikler

* Faturalanan servis fişlerinde tarih alanında düzenlemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.11.2014

Yenilikler

* Pazarlamacı sisteminde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

27.10.2014

Yenilikler

* Yaşlandırma raporunda düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

29.09.2014

Yenilikler

* Merkez bankası döviz kur download özelliği yenilenen sisteme göre düzenlendi.
* Toplu stok hareket girişinde düzenleme yapıldı.
* Stok kartlar, seri etiket yazdırma işleminde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

09.05.2014

Yenilikler

* Döviz hesabına işlenen faturalar için Gün Sonu Raporunda düzenlemeler yapıldı,
* İrsaliye faturalandırma işleminde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.10.2013

Yenilikler

* Cari kart kaydı işlemlerinde düzenlemeler yapıldı,

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.09.2013

Yenilikler

* Servis fişi toplu muhasebelendirme işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.22 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

03.07.2013

Yenilikler

* Fatura yazdırma işlemlerinde KDV tanımlarının genel toplamlar kısmında ayrı ayrı yazdırılabilmesi sağlandı,
* Vadesi gelen çek/senetlerin limit toplamlarına dahil etme bölümü ödenmemiş çek/senetlerin limit toplamlarına dahil edilmemesi olarak düzenlendi.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.21 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.03.2013

Yenilikler

* Faturadan entegrasyonlu cari hareketlerinde döviz->kpb çeviri işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.19 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

09.10.2012

Yenilikler

* 2.Birimli stok işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Kapalı fatura işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Tesellüm fişinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.18 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.09.2012

Yenilikler

* Fatura, Teklif, Sipariş ve İrsaliye döviz hesaplamalarında geliştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.17 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

10.07.2012

Yenilikler

* Kur download işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.16 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.04.2012

Yenilikler

* Cari bakiyeler listesinde borç / alacak toplamlarında geliştirmeler yapıldı,
* İrsaliye faturalandırma işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.15 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.03.2012

Yenilikler

* Devir işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.14 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.02.2012

Yenilikler

* Cari arama ekranında düzenleme yapıldı,
* Ayrıntılı hareket raporu yazdırma menülerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.13 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.01.2012

Yenilikler

* Stok Kayıt formunda düzenleme yapıldı.
* Mail gönderim işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.12 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

29.10.2011

Yenilikler

* Nakliye modülünde özel alan tanım sisteminde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.11 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

28.10.2011

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı,
* Cari kart arama formuna özel koda göre arama eklendi,
* Envanter raporunda barkodu alanının görünmesi sağlandı,
* Fatura dizaynına stokta tanımlı marka ve model alanlarının gösterilebilmesi sağlandı,
* Eski tesellüm fişlerinde toplu faturalandırma imkanı sağlandı,
* Nakliye modülünde özel alan tanımlarının eklenebilmesi sağlandı,
* Hareketli fatura raporunda iskonto oranlarının görüntülenebilmesi sağlandı,
* Teklif modülünde stok açıklama bilgilerinin gösterilmesi sağlandı,
* İnşaat sektöründeki kullanıcıların irsaliyeleri saat bazında listeleyebilmeleri için düzenlemeler yapıldı,
* Nakliye modülünde genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.09 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

27.05.2011

Yenilikler

* Stok envanter LIFO-FIFO raporunda düzenleme yapıldı,
* Cari hareket analizinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.08 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* OctoplusDbUpd.exe yi çalıştırarak veritabanınızı güncelleyiniz.

08.03.2011

Yenilikler

* Alt toplamlarda yuvarlama düzenlemesi yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.07 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* OctoplusDbUpd.exe yi çalıştırarak veritabanınızı güncelleyiniz.

02.06.2010

Yenilikler

* Nakliye fiş kaydından faturalandırma eklendi.
* Nakliye eski tesellüm fişleri bölümüne ...
- Toplu faturalandırma eklendi.
- Fatura durumu kriteri eklendi.
- Yazdırmada irsaliye bilgilerini kaydedebilme eklendi.
- Toplu taşıma irsaliye bilgilerine göre filtreleme kriterleri eklendi.
- Faturalanmış fişler için faturaya erişim özelliği eklendi.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.06 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* OctoplusDbUpd.exe yi çalıştırarak veritabanınızı güncelleyiniz.

21.05.2010

Yenilikler

* Lisans sisteminde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.05 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* OctoplusDbUpd.exe yi çalıştırarak veritabanınızı güncelleyiniz.

27.04.2010

Yenilikler

* Tesellüm fiş kaydında daha önce girilen ürün cinslerinin seçimi sağlandı,
* Tesellüm fiş kaydında birim alanında ok tuşları ile seçim sağlandı,
* Tesellüm fiş kaydında alıcı ve gönderen bilgilerine açıklama alanları eklendi,
* Tesellüm fiş kaydında cari kart kaydı ve şoför kaydı girilebilmesi sağlandı,
* Tesellüm fiş kaydında "enter" tuşu ile pratik kullanım sağlandı,
* Tesellüm fiş kaydına ödeme durumunu gösterir ibare eklendi,
* Stok fiyat isimlerinin faturada fiyat değiştirmede görülebilmesi sağlandı,
* Faturdan seri no girişinde barkod girildikçe yeni seri no girişi yapılması sağlandı,
* Stok envanterinde stoğun barkodunun görülebilmesi sağlandı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.04 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* OctoplusDbUpd.exe yi çalıştırarak veritabanınızı güncelleyiniz.

19.11.2009

Yenilikler

* Firebird 2.1 veritabanı için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.03 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Firebird 2.0 dan Firebird 2.1 e geçmek için kurulum dosyalarının bulunduğu yerdeki
FIREBIRD2_1KURULUM.TXT dosyasını okuyunuz.

30.10.2009

Yenilikler

* Fatura kaydında stok kartında KDV oranı aktarımında düzenleme yapıldı,
* Fatura kaydında cari doviz birimi aktarımında düzenleme yapıldı,
* Raporlamada düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 - 6.02.02 versiyonları üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

22.07.2009

Yenilikler

* Online lisans sisteminde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* 6.02.01 versiyonu üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

15.04.2009

Yenilikler

* Çoklu kullanıcı desteği.
* SQL ile hızlı,detaylı ve dizayn edilebilir raporlama.
* Günlük online döviz kur takibi.
* Moduller arasında tam ve hızlı entegrasyon.
* Excel' den bilgi transfer edebilme ve Excel' e bilgi aktarımı.
* Cari virman, valor ve yaşlandırma işlemleri.
* Çoklu kasa desteği ve kasalar arası transfer işlemleri.
* Toplu stok giriş ve çıkış işlemleri.
* Serino ve garanti takibi yapabilme.
* Stok ve cari kayıtlarınızda seri etiket basabilme.
* Stok fiyatlarınızı toplu bir şekilde yüzde ve tutar oranında değiştirme.
* Alıştan satış fiyatı oluşturabilme aynı anda döviz olarak çevirebilme.
* Envanter ve LİFO, FİFO sistemi.
* Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilme.
* Yurt içi ve yurt dışı satış faturası kesebilme ve dizayn edebilme.
* Çek senet işlemleri ve teminat çek senet işlemleri, ayrıntılı valör hesapli rapor.
* Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilme.
* Kasa - Banka ve bankalar arası transfer işlemleri.
* İrsaliyelerinizi toplu faturalandırma işleminin yapılması.
* Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma işleminin yapilması.
* Kredi kartı ve senet ile taksit yapma ve takip işlemleri.
* Seri senet basımı.
* EAN-13 dahil her türlü barkodu basabilirsiniz resim ve logo ekleyebilirme.
* Argox barkod yazıcıları için stoklarınıza etiket yazdırma islemini yapabilme.
* Lazer ve inkjet yazıcılar için yeni raporlama sistemine göre etiket basabilme.
* IBM Entry 01 yazarkasa için muhasebe entegrasyonu.
* Mpos 2001 pos cihazı muhasebe entegrasyonu.
* Agent Raporlama sistemi ile işlemlerinizi kontrol edebilme imkanı.

Güncelleme