AKINSOFT

AKINSOFT Wolvox ERP 8.19.05

İNDİR DETAYLAR DEMO TALEBİ

26.07.2021

Neler Yeni

* Toplu Alış İrsaliyesi - Excel Aktarımında miktarı "0" olan kayıtların aktarılmaması sağlanmıştır.
* Tevkifatlı Faturalarda iyileştirme yapıldı.
* Ba ve Bs Formları için düzenleme yapıldı. (Fatura genel bilgiler kısmına e-Belge alanı eklenmiştir.)
31375 sayılı Resmi Gazete'de Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;
“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.