AKINSOFT Wolvox ERP 8.16.07

14.01.2020

Neler Yeni

* EDM Bilişim sunucu değişikliği nedenli ile yeni sunucu bağlantıları eklenmiştir.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.01.2020

Yenilikler

*e-Fatura/e-İrsaliye mükellef listelerinde güncellemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.01.2020

Yenilikler

*e-Fatura mükellef listelerinde güncellemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

30.12.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

30.12.2019

Yenilikler

* e-Müstahsil entegrasyon çalışması yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.12.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.12.2019

Yenilikler

Genel
• Script tasarım bölümünde form tasarımı yapılabilmesi sağlandı. Bu sayede daha hızlı ve kolay bir şekilde kodlama yaparak istenen özellik eklenebilmektedir.
• DigitalPlanet e-İrsaliye entegrsayonu sağlandı.
• Excel den stok aktarımına istisna ve tevkifat kodu eklendi.
• Yönetici Ekranında, banka bazında bakiye raporu alınması sağlandı.
• Yönetici Ekranında, Fatura türlerine göre toplamlar alınması sağlandı.
• Yönetici Ekranında Alış ve Satış İade toplamlarının ayrı görüntülenmesi sağlandı.
• e-Fatura firma bilgileri güncellendiğinde kontrol panelinde log olarak görüntülenmesi sağlandı.
• CRM Müşteri listesi tanımları ekranında ilgili müşterilerin "E-Mail " gösterimi sağlandı.
• Üretim Reçetesinde, stok adının uzun olması durumunda alanın genişleyerek metnin alt satıra geçmesi sağlandı.
• Özel ayarlarda bulunan, yeni cari kaydedildiğinde imleç konumlanma seçeneğinin, sıfır kurulumda default olarak , 'Yok' seçili olması sağlandı.
• Servis Fişi, Cari Servis Arama ekranında cari kartı, servis bilgileri bölümündeki özel alan tanımlarına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
• Gelişmiş İskonto Sistemi"nin "Servis Fişi" kısmında da kullanılabilmesi sağlandı.
• Gün Sonu Raporu 2, İşlem Görmeyen Stoklar alanında Stok Kodu alanının görüntülenmesi sağlandı.
• Üretim Planlama Listesi (Normal) ekranında sipariş bilgilerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
• Üretim Emirleri Raporu'nda üretim açıklamasının görüntülenmesi sağlandı.
• İş Merkezi İzleme ekranında süre bilgilerinin dk/sn olarak görüntülenebilmesi sağlandı.
• Satır bazında ithalat kullanılan sipariş kayıtlarında döviz birimi kontrolü sağlandı.
• Sistem logları alanı eklendi. ( Bu sayede e-Fatura/e-İrsaliye, yedekleme, bankadan online veri alma gibi işlemler loglanarak, gerekli durumlarda kontrol sağlanabilmektedir)
• Kullanıcı oturum açma logları eklendi. (Kontrol panel – Raporlar – Sistem Logları alanından erişebilirsiniz.)
• Genel Muhasebe entegrasyon dosyası oluşturma kısmında şubelere göre dosya oluşturabilmesi sağlandı.
• Toplu Çek/Senet Girişi kısmına ‘Keşide Yeri, Evrağın Bankası, Evrağın Şubesi, IBAN/Hesap No’ alanları eklenmiştir.
Stok Yönetimi
• Stok arama ekranlarında imlecin özel koda konumlanması sağlandı. (Gelişmiş aramada)
• Stok tanımları içerisinde dosya alanından eklenen resimler için "WEB'de Görünsün" kutucuğu eklenen diğer resimler işaretlenmesi için kopyalama botunu eklendi.
• Toplu depo transferine "Hedef Depo Koridor No" , "Hedef Depo Raf No" , "Hedef Depo Yer No" bölümleri eklendi.
• Stok tanımlar listesi alanından direkt olarak imlecin üzerinde bulunduğu stoğun hareket raporuna erişim sağlandı.
• Toplu depo transfer fişi yazdırma alanına seri/lot bilgilerinin yazdırılması sağlandı. (Depo raporları – depo transfer fişi seri/lot tablosunda yer alan alanlar eklenmelidir.)
• Alt stoklara da varsayılan miktar belirlenmiş ise stok barkodu okutulduğunda varsayılan miktarın gelmesi sağlandı.
• Stok Kar/Zarar Raporu'nda stok kartının açılarak görüntülenebilmesi sağlandı.
• Stok Kar/Zarar Raporlarında, sadece webde görünsün aktif olan stokların raporlanabilmesi için filtreleme kriteri eklendi.
• Depo Envanterinde tarih aralığına göre filtreleme seçeneğine "Saat" alanı eklendi.
• Stok Kar/Zarar Raporlarında, sadece webde görünsün aktif olan stokların raporlanabilmesi için filtreleme kriteri eklendi.
• Transfer Talep Ekranında, talep değişiklik işlemlerinin kullanıcı yetkilerine bağlanarak kısıtlanması sağlandı.
• Stok tanımları tedarikçiler alanına son tedarik zamanı eklendi.
• Özel rapor işlemlerine script tasarımı eklendi.

Finans Yönetimi
• Şube izleme ekranı eklendi.
• Banka online veri al modülüne Vakıfbank entegrasyonu eklendi.
• Banka tanımları içerisinde pos sekmesinde ilgili pos tanımları listesinde sıralama özelliği eklendi.
• Banka entegrasyonlu kredi kart ödemelerine ait yevmiye fişinin "Banka Hareketi" penceresinde görülebilmesi sağlandı.
• Bakiyeler Listesi, İşlemler bölümüne eklenen "Cari Tahsilat" ve "Cari Tediye" seçenekleri ile cari tahsilat ve tediyenin aynı ekran üzerinde yapılabilmesi sağlandı.
• Cari Tanımları, Yetkiler alanında yetkilere mesaj atılabilmek için Whatsapp ikonu eklendi.
• Cari Yetkililer Listesi'nde cari durumuna göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

Satış Yönetimi
• Toplu satış irsaliyesine eklenen ürünlere miktar sorulması sağlandı.
• Fatura, teklif, sipariş raporları (hareketli) raporlarında hareketler alanında "Marka, Model" alanı eklendi.
• Kapalı faturadan oluşan cari hareketlerden ilgili faturaya erişebilme için buton eklendi.
• Fatura kaydederken GTIP numarası eksik olan stokların satır bazında hangisi olduğu gösterildi.
• Sipariş muhasebelendirme ekranının boyutlandırılabilmesi sağlandı.
• B Formları (BA ve BS) raporlarında kuruş bilgilerinin gösterilmemesi sağlandı.
• İrsaliye formunda cari yetkili alanın görüntülenmesi sağlandı.
• Fatura içerisinde yapılan cari virman işlemlerinde oluşan cari hareket raporundaki virman hareketinin açıklamasında cari bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
• Fatura Özel Rapor'unda , gruplanacak alanlar için cari ve stok gruplarının birlikte filtrelenebilmesi sağlandı.
• Sipariş muhasebelendirme işleminde , siparişte seri/lot bilgileri belirtilmemiş ise muhasebelendirme penceresinde okutulan karekodun içeriğindeki seri/lot bilgilerinin faturaya aktarılması sağlandı.
• İrsaliye, Sipariş v.b form tasarımlarında, Seri/Lot hareket miktarlarının yazdırılabilmesi sağlandı.
• Sipariş İhtiyaç Listesi'nde, stok grubu, stok özel kodu, marka, model,renk, beden seçeneklerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
• Fatura Raporu(Hareketli) filtreleme seçeneklerine hareket alanındaki ek bilgi alanlarına göre arama yapılabilmesi için "Arama Motoru" eklendi.
• E-Ticaret satış faturalarının ödeme bilgilerinin siparişten çekilebilmesi sağlandı.
• Stok hareketlerine irsaliyede işlenen fatular için fiyat farkı faturası kesilebilmesi sağlandı.
• Transfer irsaliyesinde kayıt esnasında şube için depo seçimi ve onaylanması sağlandı.

Satın Alma Yönetimi
• Mal kabul modülü geliştirildi.
• Masraf Faturası Raporunda "KF Ödeme Türü" alanı eklendi.
• Transfer Talep Ekranında, talep değişiklik işlemlerinin kullanıcı yetkilerine bağlanarak kısıtlanması sağlandı.
• Sipariş İhtiyaç Listesi'nde, stok grubu, stok özel kodu, marka, model,renk, beden seçeneklerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.11.2019

Yenilikler

* Genel düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

14.10.2019

Yenilikler

* Script tasarım formu geliştirildi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.10.2019

Yenilikler

* e-Faturada SGK tevkifatlı fatura kesilebilmesi sağlandı.
* Stok sayım ve düzenleme ekranında ürün barkodu okutulduktan sonra imlecin yeniden barkod alanına odaklanması sağlandı.
* Tahsil edilen çek/senetlerin cari kredi limitlerine etki etmesiyle alakalı düzenleme yapıldı.
* Toplu stok hareketi alanına barkod okutulduktan sonra miktar girişi yapılabilmesi sağlandı.
* MRP II modülünde reçetede tanımlı makina sabit süresinin üretime aktarılabilmesi sağlandı.
* Sipariş formunda satır bazlı ithalat seçiminde düzenlemeler yapıldı.
* Offline kullanıcılar için stok ek barkod alanında düzenlemeler yapıldı.
* Fatura modülünde barkod okutma alanıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

29.08.2019

Yenilikler

* Terminal Server lisanslama sisteminde geliştirme yapıldı.
* Sipariş faturalandırma ekranında karekod okutulabilmesi sağlandı.
* Genel düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

27.08.2019

Yenilikler

Finans Yönetimi
• Hızlı cari arama ekranında basit görünümde carinin TC kimlik nosu ve vergi nosuna göre arama yapılabilme sağlandı.
• Cari tanımları cep telefonu alanına WhatsApp ikonu eklenerek direk mesaj yazılabilmesi sağlandı.
• Taksitli satış sözleşmesi dizaynına sipariş ve sipariş hareketlerinden bilgi alınabilmesi sağlandı.
• Banka kredi kullanım raporuna kredi durumu alanı eklendi.
• Banka-Kasa Transferi formuna; Grubu , Ara Grubu ve Alt Grubu alanları eklendi.
• “Cari Hareket Raporu”nda “İşlem Türü” kriter alanından “Fatura” türünün seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Banka hareket raporunda diğer modüller ile bağlantısı olan hareketlerin de tarih/saat bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

Stok Yönetimi
• Stok sayım ve düzenleme ekranında stok barkod ve karekodu okutarak sayım ekranına aktarılması sağlandı.
• Offline sistem kullanıcılarında da stok sayımı yapılabilmesi sağlandı.
• Gelişmiş fiyat sistemi kullanıcılarının transfer irsaliyesi ile yapılan transferlerde ürünlere ait ilgili şubede geçerli fiyatların aktarılması sağlandı.
• Gelişmiş fiyat sistemine Excel’den aktarımlarda temel birim fiyatının aktarılmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.
• Toplu depo transferi alanında transfer edilecek ürünlerin enter tuşu ile aktarılabilmesi sağlandı.
• Toplu depo transferinde gramajlı ürünlerin barkodunun okunabilirliği sağlandı.
• Hizmet raporunda hizmet sayısının yuvarlamadan gösterimi sağlandı.
• Stok sipariş listesine hareketlerin talep kayıtlarının açılması sağlandı.
• Fatura içerisinden seri etiket yazdırma alanında toplu miktar aktarım özelliği eklendi.

Satınalma / Satış Yönetimi
• e-Fatura ve e-Arşiv gönderimlerinde, cariye ait bilgilerin fatura formundan çekilebilmesi sağlandı.
• 1. “Fatura KDV Analizi” kısmında “Şube Kodu” bilgisinin görülebilmesi sağlandı.
• KDV Tevkifatlı faturalar için "335 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna" istisna kodu eklendi.
• Fatura özel rapor alt toplamlar alanına miktar fark ve tutar fark alanları eklendi.
• Fatura özel rapor alanına stok kartının özel koduna göre filtreleme alanları eklendi.
• Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formları hareket alanı sıralamasının test olarak da yapılabilmesi sağlandı.
• Fatura ve İrsaliye kopyalama işleminde oluşan yeni kaydın yazdırılmamış olarak oluşması sağlandı.
• Fatura penceresinde yeni tanımlanacak stoğun penceresine konumlanma ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Satıştan iade irsaliyesinde son satış fiyatlarının görüntülenebilmesi sağlandı.
• İrsaliye Faturalandırma alanına ARA TOPLAM yani KDV’siz toplam eklendi.
• Fatura girişlerinde hareket satırından stok arama işlemi ile ilgili düzenleme yapıldı.
• e-Fatura gönderiminde "Kapalı Fatura Değerleri" gönderimi sağlandı.
• Stok kartında istisna seçili ise düzenlenen faturanın istisna faturası olarak gönderilmesi sağlandı.
• e-Fatura / e-Arşiv / e-İrsaliyede stok fiyat hassasiyetinin ayarlanabilmesi sağlandı.
• e-Fatura/e-Arşiv için 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 230, 231, 232 Kısmi İstisna kodları eklendi.
• e-Fatura/e-Arşiv için 304, 311, 314, 334, 335, 336, 350, 351 Tam İstisna kodları eklendi.
• e-Fatura mükellef listesi kontrolü kontrol paneline taşındı. (Bu sayede ERP kullanıcılarının login ekranında beklemesi engellendi.)
• e-Fatura Gönderimi ekranına eklenen “Fatura Türü” alanı sayesinde e-Fatura ve e-Arşiv faturaların kategori olarak filtrelenmesi ve gönderilmesi sağlandı.
• e-Fatura ayarlar kısmında bulunan opsiyonel alanlardaki Soyadı yazısı “Yetkilisi” olarak değiştirildi.
• e-Fatura gelen kutusu içe aktar alanında faturanın irsaliye ile ilişkilendirilmesi sağlandı.
• e-fatura sayacında seri no alanı eklenerek alfebetik ve numerik değerleri desteklemesi sağlandı. Bu sayede e-Faturalar seri belirtilerek ayrıştırılabilecek ve portalda seri numaraları farklı olan faturalar için ayrı dizaynlar tasarlanabilecektir.
• Gönderimi yapılmayan e-Faturalar için uyarıcı/hatırlatıcı bildirimi alınması sağlandı. Uyarıcı/Hatırlatıcı ayarları alanından aktif edilmesi gerekmektedir.
• Satıştan İade İrsaliyesi Modülünde “Son Satışlar” Alanı Eklendi.
• Sipariş Teslim Raporu grid alanda , sütun başlıklarına tıklanarak otomatik sıralama yapılabilmesi sağlandı.
• Sipariş Teslim Raporunda siparişteki ek bilgi 2 alanının görüntülenebilmesi sağlandı.
• Teklif içerisine "Aktif satırı kopyala" özelliği eklendi.
• Fatura içerisinde yer alan "Ek kesintiler" alanında bulunan bilgilerin yazdırılması sağlandı.
• Fatura vb. formların hareket alanında manuel stok aratırken açılan detay penceresinin özelleştirilebilmesi sağlandı.
• İrsaliye, sipariş vb. modüllere bağlı olan faturaların, kopyalama yapıldığında, "Cari ve stok harekete işle" seçeneklerine kullanıcının müdahale edebilmesi sağlandı.
• Tüp/Su Fişi formunda SMS Bilgileri-SMS Metni bölümüne cep numarası veya telefon numarası yazılınca varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
• Tüp/Su Formunda SMS bilgileri -SMS Şablonu bölümüne cep telefonu alanı eklendi.

Üretim Yönetimi
• Eksiye düşen stokları otomatik üret alanında, alt reçetesi olan mamüllerin otomatik üretilmesi için ayar eklendi.
• Üretim - Yeni Üretim Yap (Parçalama) kısmında mamul ve hammadde depolarının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.

Diğer
• Wolvox Genel Muhasebe programı ile anlık entegrasyon olarak kullanıldığı durumlarda KDV tevkifatlı faturalardaki "KDV Oranı" ve "Tevkifat Oranı" ile "Beyanname Türü" ve "Beyanname Alanı" bilgilerinin oluşan fişin detay bilgileri kısmına otomatik gelmesi sağlandı.
• Gün sonu raporu1 de fatura numarasının gösterimi sağlandı.
• Fransızca kullanımlarda teklif, irsaliye, sipariş ve fatura oluşturma esnasında hareket satırında stoğun adı arandığında alanlar Türkçe gelmesi engellendi.
• Program genelinde kullanılan uyarı sesinin değiştirilmesi sağlandı. (Yok, Varsayılan ve Özel)
• Masaüstü Menülerin simge ve yazı boyutunun değiştirilmesi sağlandı.
• Gün Sonu Raporu 1 'de Pos hareket detaylarında şube adlarının görünmesi sağlandı.
• Fatura, Cari Tahsilat v.b alanlarda yer alan, "Muhasebeye Entegrasyon Yap" seçeneğinin değiştirilmesi durumu kullanıcı bazında yetkiye bağlandı. Böylece yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili seçeneğe müdahale edemeyecek.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.06.2019

Yenilikler

* Fransızca dil desteği eklendi.
* Basit üretim modülünün adı üretim olarak değiştirildi.
* e-Fatura ayarlarına e-Fatura Script eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

17.05.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.
* Mail gönderimlerinde iyileştirilmeler yapıldı.
* Arama formlarında Joker kullanım sistemi genişletildi. Detaylı Bilgi için Tıklayınız.
* Fatura kopyalama işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Yönetici ekranında genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

07.05.2019

Yenilikler

Yönetici Ekranı
* Yönetici ekranı çözünürlük uyumluluğu artırıldı.
* Restoran Masa Durumu
* Restoran Satış Analizi
* Restoran Masa Grubu Satış Analizi
* Restoran Toplam Satış
* Restoran Açık Fişler
* Restoran Açık Fişler Toplamı
* Restoran Ürün Satışları
* Restoran Ürün Grup Satışları
* Restoran Garson Satış Raporu eklendi.
* Seçili şubenin hafızada kalması sağlandı.
* Masraf Faturaları Toplamı (Hizmet Bazında)
* Masraf Faturaları Toplamı (Hizmet Grubu Bazında)
* Tediye İşlem Türü Analizi
* Tahsilat İşlem Türü Analizi eklendi.

Genel
* e-Fatura gelen kutusunda tevkifatlı faturaların aktarımında iyileştirme sağlandı.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.04.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.04.2019

Yenilikler

* Sipariş teslim raporunda düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.04.2019

Yenilikler

Finans Yönetimi

* Bakiyeler Listesi' nden, ayrıntılı hareket raporuna hızlı ulaşılabilmesi için buton eklendi.
* Dönemsel hareket raporu içerisine "SMS" gönderim özelliği eklendi.
* Yeni Taksit Girişi-->Senet-->Seri Senet Basımı ekranındaki kefil bilgilerinin cari listesinden seçilebilmesi sağlandı.
* Hızlı Cari Arama filtreleme seçeneklerindeki "Genel Arama" alanında "Cep Telefonu" bilgisinin filtrelenmesinde düzenlemeler yapıldı.
* Cari Özel Rapor içerisine, cari özel alan tanımları filtreleme seçenekleri eklendi.
* Cari Hareket Raporu'nda carilerin "Rota Grubu" bilgilerinin kriter olarak eklenip kullanılabilmesi sağlandı.
* Çek/Senet Raporu grid alanlarda kefil bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
* Bakiyeler listesinden, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.
* Banka Transfer hareketinden, yevmiye fişinin görüntülenmesi sağlandı.
* Toplu cari tediye formunda, banka işlemleri için , işlem ücreti belirtilebilmesi sağlandı.
* Toplu Cari Hareket ve Toplu Cari Tahsilat ekranlarında makbuz numarasının girilebilmesi sağlandı.
* Cari arama ekranında grid alanlarda e-fatura durumunun görüntülenmesi sağlandı.
* Excel'den cari aktarımına cari kayıt tarihi alanı eklendi.(Tarih formatı 13.03.19 veya 13.03.2019 gibi olmalıdır.)
* Ayrıntılı Hareket Raporu' nda cari pazarlamacısına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

Stok Yönetimi

* Stok tanımları fiyatlar sekmesine, stok fiyatlarının değişiklik yapıldığı tarihin görüntülenmesi sağlandı.
* Stok Tanımlar Seri Etiket alanında fiyat değişiklik tarihine göre filtreleme seçeneği eklendi.
* Depo Envanteri raporunda stok özel alan tanımlarına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Hızlı stok tanım ekranında aynı barkod ile kayıt yapılmasını engellemek için kontrol eklendi.
* Stok Tanımlar Listesi-->İşlemler--> Bilgi Güncelle ekranına yerli üretim alanı eklendi.
* Stok tanımları, genel bilgiler sekmesindeki "Döviz Hesabı Kullan" seçeneğinin kaldırılmasında döviz simgesinin de kaldırılması sağlandı.
* Toplu Stok Hareket ekranında, stok ek barkodlarının okutulabilmesi sağlandı.
* "Depo Envanteri (Birimli)" raporu dizaynında stok resimlerinin de yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok Tanımlar Seri Etiket raporu "Basılacak Etiketler" bölümünde "Listelenen Kayıt Sayısı"nın gösterilmesi sağlandı.
* Stok modülündeki Paket Tanımları'na paketin görselinin eklenebilmesi ve Paket Tanımları Listesi (Seri Etiket) kısmında yazdırılabilmesi sağlandı.
* Hızlı stok tanımı ekranında alış ve satış fiyatına göre kar/zarar oranının gösterilmesi sağlandı.
* Renk kaydında, renk tanımı alanının karakter sayısı arttırıldı.
* Hızlı Stok Tanımı, formunda imlecin seçime bağlı olarak, stok kodu , barkodu ve stok adı alanlarına konumlanması için ayar eklendi.
* Stok etiket yazdırma işleminde, yazdırılacak stokların yazdırma bölmesine hızlı eklenebilmesi için kısayol oluşturulabilmesi sağlandı.
* Paket tanımlarının kopyalanması sağlandı.
* Hizmet Analizi Aylık Raporu'nda, hizmet grupları ile raporlama yapılabilmesi sağlandı.
* Stok kartından, hareket raporu açıldığında otomatik filtreleme yapılması sağlandı.
* Stok Envanteri(Birimli) raporu “Excel'e Formatlı Aktar(Detaylı)” seçeneğinde diğer birimlerin Excel'e aktarılması sağlandı.
* Hizmet Analizi(Aylık) filtreleme seçeneklerine KDV dahil/hariç seçeneği eklendi.
* İşlem Görmeyen Stoklar raporuna “Yazdır” butonu eklendi.
* Paket tanımlarına “Araya Satır Ekle” butonu eklendi.
* Toplu Stok Hareketi ekranında gramajlı barkodların okutulması sağlandı.

Satın Alma/Satış Yönetimi

* İrsaliye içerisinde cari seçimi ardından E-Fatura ve E-Arşiv kullanan müşterilerin gösterimi sağlandı.
* Sevkiyat Planlama alanına yazdırma özelliği eklendi.
* Promosyon tanımları alanında indirim yapılacak ürünün " Fiyatı" girilebilmesi sağlandı.
* Sipariş Teslim Raporu içerisinde Rota Grubu alanı veri tipi çoktan seçmeli olarak düzenlendi.
* Fatura ve Cari Bazında Kar / Zarar Raporu grid alanlarda, fatura kaydında yer alan "Ek Bilgi-1" ve "Ek Bilgi-2" alanlarındaki bilgilerin görüntülenebilmesi sağlandı.
* Fatura kopyalama işlemlerinde, fatura kesildi durumunu sıfırlama özelliği eklendi.
* "Toplu Masraf Faturası" ekranında "Gider Adı" alanında F10 tuşu ile arama ve seçim yapılabilmesi sağlandı.
* Sipariş Teslim Raporu'nda siparişlerin "Basit Üretim" modülünde "Üretim Planlama" kısmındaki "Durumu" ve " Üretim Kodu" bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
* B Formları raporunda carilerin e-posta adreslerinin görüntülenmesi sağlandı.
* Alış Faturası kaydı, "Satış Fiyatı Oluştur" penceresinde, girilmiş kar marjı oranının tüm stoklara aktarılabilmesi sağlandı.
* Alınan Sipariş kaydında "Sipariş Bazında" ya da "Stok Bazında" "Satın Alma Talebi" oluşturulabilmesi sağlandı. Bu işlem için sipariş kayıt penceresinde sağ üstteki "İşlemler" butonundan "Sipariş İhtiyaç Listesi" seçeneğine tıklanıp açılan pencereden "Satın Alma Talep Kaydı" oluşturulmalıdır.
* Teklif Raporu(Hareketli) ekranında teklif hareket alanında tanımlanan özel alanlara göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Fatura – Teklif – Sipariş – İrsaliye kaydı ekranında alternetif stokların listesinin görüntülenmesi sağlandı.
* Sipariş Teslim Raporu' nda depo alanına göre filtreleme yapıldığında, grid alanlarda depo adının görüntülenmesi sağlandı.
* Alış faturasında bulunan ek maliyet seçeneğinde faturada bulunan stok kalemlerine göre aktarılması sağlanmıştır.
* Aynı cariye, aynı alış fatura numarası ile kayıt sırasında uyarı alınması sağlandı.
* Sevkiyat planlama işleminde, kayıtlı faturalardan da planlama yapılması sağlandı.
* Sevkiyat planlama formunda, özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.
* Sevkiyat planlama formunda oluşturulan özel alan tanımlarının, sevkiyat planlama listesinde raporlanabilmesi sağlandı.
* Sevkiyat planlama formunun yazdırılabilmesi sağlandı.
* Sipariş teslim raporu, stok toplamlarında stok bakiye toplamlarının görüntülenmesi sağlandı.
* Fatura KDV Analizi' nde kapalı fatura bilgilerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Sipariş Raporu'nda cari yetkilisine göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Aynı fiş numarası ile kaydedilen masraf faturalarında uyarı alınması sağlandı.(Masraf Faturası'nda cari seçimi yapıldığında uyarı alınmaktadır)
* Fatura Raporu(Hareketli) filtreleme seçeneklerine"Sevk Adresi" alanı eklendi.
* Sipariş kaydı, hızlı cari arama ekranında yeni kaydedilen carilerin siparişte otomatik gelmesi sağlandı.
* Fatura kaydında eklenen hizmetlerin en satış bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.
* Transfer irsaliyesinde kısmi teslimat özelliği eklendi.
* Sipariş teslim raporu yazdırma formuna, stok kartındaki raf no, yer no bilgilerinin çekilebilmesi sağlandı.
* Fatura KDV Analizi raporunda yer alan fatura tipi filtreleme seçeneklerine fiyat farkı seçeneği eklendi.

Üretim Yönetimi

* Üretim kodu karakter sınırı arttırıldı.(Karakter sınırı : 20)
* Basit üretim işleminde oluşan yevmiye kaydının, üretim planlama ekranında görüntülenmesi sağlandı.
*MRP II maliyet raporu formuna , stok kodu alanı eklendi.
* Fasona Gidiş ve Fasondan Geliş raporlarında hareket yüksekliğinin sabit kalması sağlandı.
* Üretim gün sonu raporunda “Personel” alanının gridde görüntülenmesi sağlandı.
* Basit üretim(normal)de sabit fire girilebilmesi sağlandı.

Servis Yönetimi

* Servis fişinin excel üzerinden aktarılabilmesi için Servis Fişi-->İşlemler-->Excel'den Bilgi Al seçeneği eklendi.
* Servis Bakım Sözleşmesi formundan, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.
* Servis Randevu kaydından, cari kartında tanımlı olan yetkililere sms gönderilebilmesi sağlandı.

e-Fatura / e-Arşiv

* e-Fatura gelen kutusu ekranında, fatura tarihine göre sorgulama eklendi.
* e-Fatura / e-İrsaliye gelen kutusu için listeden çıkart yetkisi eklendi. (İlgili sürüm kurulumu sonrasında yetki otomatik olarak kalkar, listeden çıkart butonu görünmesini istediğiniz kullanıcılara yetki verilmesi gerekmektedir.)
* e-Arşiv durumu raporlandı olan kayıtların gönderilmiş faturalar arasına alınması sağlandı.
* Gönderilmiş e-Faturalar listesi içerisine tarihi alanına saat filtresi eklendi.
* e-Fatura yazdırma işleminde PDF' in açılması seçeneğe bağlandı.
* e-Fatura Gönderimi ekranında fatura saati ve cari grubu, ara grubu ve alt grubuna göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

Diğer İşlemler

* Excel'den stok aktarımında barkod ile eşleşme yapıldığında yeni kayıt edilen stokların stok kodlarının belirlenebilmesi sağlandı

İthalat Yönetimi

* Stok millileştirme işlemlerinde oluşan yevmiye fişinin, millileştirme ekranında görüntülenebilmesi sağlandı.

Genel

* Yönetici ekranı eklendi. (Bu sayede şubeli/şubesiz haftalık, aylık, yıllık v.b anlık tahsilat, alış satış tutarı, kasa banka bakiyesini ve bir çok analizi tek ekranda raporlayabilirsiniz) Detaylı Bilgi için Tıklayınız.
* Kontrol paneline e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye gönderimleri için mersis no ve ticari no eklendi.
* Yetkili --> Genel ayarlar --> Genel muhasebe -->e-Defter alanına banka transfer belge türü seçimi eklendi.
* Wolvox ERP programımız içerisine "Akınsoft Bilgi Bankası" yönlendirme butonu eklendi.
* Özel alan tanımlamalarında "Veri Tipi" alanının boş gelmesi sağlandı.
* Genel Ayarlar * Fatura Sabitleri kısmındaki "İrsaliyenin faturalandırılması sırasında cari hareket entegrasyonunu fatura ile ilişkilendir" kutusu işaretli olarak kullanımda, faturalandırılan irsaliyenin faturası silindiğinde irsaliye cari hareketinin "Cari Hareket Raporu"nda tekrar görünmesi sağlandı.
* Özel Ayarlar-->İrsaliye ayarlarına petrolcu sistemi kullan ve toptancı sistemi kullan seçenekleri eklendi.
* Fatura formunda, hareket alanına oluşturulan özel alan tanımlarının, zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlandı.
* Stok fiyatlarının değiştirilmesi için mevcut olan yetkinin, alış ve satış fiyatları için ayrı şekilde kullanılabilmesi sağlandı.
* Özel ayarlar-> Servis Ayarları alanına, servis hareket sıralaması seçeneği eklendi.
* Servis fişinde cari/stok hareketlere işlensin seçeneklerinin değiştirilmesi, kullanıcı bazında yetkiye bağlandı.
* Dizayn dosyalarında kullanılan Karekod veri alanına, birden fazla bilgi aktarılarak Karekod oluşturulması sağlandı.
* Basit Üretim modülünden yapılan üretimlerde oluşan "Genel Muhasebe" fiş kayıtları için açıklama şablonunun belirlenebilmesi sağlandı.
* Özel ayarların kullanıcı bazında görüntülenmesi sağlandı.
* Mail/Sms listesindeki gönderilmeyen mailler için maksimum deneme sayısı eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

19.02.2019

Yenilikler

* E-Fatura ayarlarına tedarikçi stok bilgisi ekleme özelliği eklendi.
* Devir öncesinde kısmi ödeme yapılmış kredi kullanımlarında iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.01.2019

Yenilikler

* e-İrsaliye entegrasyonu yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

12.01.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.01.2019

Yenilikler

* e-Fatura mükellef listesi güncellendi.
* e-Fatura ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.01.2019

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

24.12.2018

Yenilikler

* SQL veritabanları için Bankadan Online Veri Al modülünde düzenleme sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.12.2018

Yenilikler

* TBS (Tarım Bakanlığı Bilgi Sistemi) entegrasyonu için cari adres tanımına özel kodu alanı eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.12.2018

Yenilikler

* SQL özel raporlarda kullanıcı yetkilendirme sistemi eklendi.
* Özel raporlar Database içerisinde tutulması sağlandı.
* Pascal Script formunda düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

22.11.2018

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

20.11.2018

Yenilikler

Stok Yönetimi

* Stok tanımında yer alan yerli üretim seçeneğinin toplu olarak güncellenmesi için Excel üzerinden aktarım sağlandı.
* Stok tanımı üzerinde özel ayarlar 2 alanına ''Üretim Yeri'' eklendi.
* Stok seri etiket listesinde kalan miktarları göster seçeneği ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Stok tanımında yer alan ek barkodların daha önce kullanıp kullanılmadığının kontrolü sağlandı.
* Stok barkod alanı 100 karaktere çıkartıldı.
* Stok tanımlar seri etiket raporu etiket dizaynına diğer birim, diğer birim fiyatı ve üretim yeri eklendi.
* Stok tanımlarında yer alan tedarikçi kodları stok arama formalarına eklendi.
* Hızlı stok tanımına alınan stoklar kısmında listeyi temizle işlemi eklendi.
* Hızlı stok tanımına kayıt sayısı alanı bilgisi eklendi.
* Hızlı stok tanımında diğer işlemler alanına seri etikete (tümü) aktarma işlemi sağlandı.
* Hızlı stok tanımında diğer işlemler alanına depo seçimi eklendi.
* Hızlı stok tanımına döviz kullan seçeneği eklendi.

Satış Yönetimi
* Satış faturası üzerinde fatura tipi alanına fiyat farkı faturası eklendi. (Stok hareket satırı üzerinde ilgili fatura alanından fiyat farkına istinaden kesilen hareket seçilmelidir.) Detaylı Bilgi için Tıklayınız.
* Kur farkları için fatura üzerinde stok hareket satırına ''ilgili fatura'' alanı eklendi.
* Fatura, Sipariş, Teklif modüllerinde aktif olmayan paket tanımın eklenememesi sağlandı.
* Fatura raporuna aralıklar sekmesine dış modül bağlantı bilgisi ile filtreleme eklendi.
* Fatura ve cari bazında kar zarar raporunda kaydeden ve düzenleyen bilgileri eklendi.
* Fatura, İrsaliye v.b modüllerde stok barkodu okutulduktan sonra stok bulunamaması durumunda Hızlı stok tanımı veya stok tanımını açması seçeneğe bağlandı. (Stok Özel Ayarlar)
* Teklif raporu grid alanına Cep telefonu -1 eklendi.
* Sipariş muhasebelendirme ekranı, Barkodu/Seri Lot alanında miktar ile çarpma işlemi yaparak işlem miktarının yazılabilmesi sağlandı.

Satın Alma Yönetimi
* Masraf faturasında eski tarihli bir kayıt girişi esnasında döviz kurunun otomatik gelmesi sağlandı.
* Teklif raporu grid alanına Cep telefonu -1 eklendi.
* Fatura raporuna grid alana dış modül bağlantı bilgisi eklendi.
* Fatura, İrsaliye v.b modüllerde stok barkodu okutulduktan sonra stok bulunamaması durumunda Hızlı stok tanımı veya stok tanımını açması seçeneğe bağlandı. (Stok özel ayarlar)
* Sipariş muhasebelendirme ekranı, Barkodu/Seri Lot alanında miktar ile çarpma işlemi yaparak işlem miktarının yazılabilmesi sağlandı.

Finans Yönetimi
* Bankadan online veri al modülü eklendi. (Garanti bankası ve Akbank ile entegrasyon sağlandı. Banka tanımları üzerinde api tanımı yapılması ve Kontrol paneli şirket kaydı üzerinde özel bilgiler alanından online veri al özelliği işaretlenmelidir. Detaylı Bilgi için Tıklayınız.
* Cari tanımına adres kısmına enlem ve boylam bilgilerinin girilmesi sağlandı
* Gün sonu raporu 1 de bulunan stok envanterini dahil et seçeneği için fark hesaplarını dahil et seçeneği eklendi.
* Gün sonu 2 raporunda işlem gören cariler alanına Adı Soyadı alanları eklendi.
* Kasa transfer havuzuna transfer işlemini iptal etme eklendi.
* Kredi kullanım raporunda bankaya göre filtreleme eklendi.
* Şirketler arası fatura kopyalama işleminde cari bilgilerinden e-mail,vergi dairesi ve vergi numarasının güncellenmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi
* Basit üretim raporlarına ve reçete arama ekranlarına ürün barkoduna göre arama eklendi.
* Yeni yıl devir işlemlerinde üretim durumları seçilerek aktarım yapılabilmesi sağlandı.
* MRP II Üretim planlama listesine kaydeden, düzenleyen ve kayıt tarihi ile düzenleme tarihi eklendi.

Genel
* Tüm formlarda kullanılacak şekilde Pascal Script özelliği eklendi. (Kodlama yaparak istediğiniz işlemleri sağlayabilirsiniz. Örneğin; Yeni stok kart kaydı yapılırken üretim yeri varsayılan olarak Türkiye gelmesini isterseniz pascal script ile yapabilirsiniz.)
*Excel den bilgi aktarımında seçilen sutunları sıfırla seçeneği eklendi.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

01.11.2018

Yenilikler

* Stok tanımlar etiket listesinde toplu stok aktarım alanında düzenlemeler yapıldı.
* e-Fatura portal girişinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

10.10.2018

Yenilikler

* 5 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Bakanlığı'nın "Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ"ine uygun olarak etiket çıktısı alabilme özelliği eklendi. (Yardım dosyası için bilgi bankamızı ziyaret edebilirsiniz)

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.10.2018

Yenilikler

* e-Fatura / e-Arşiv gönderimleri için özel entegratör EDM Bilişim ile entegrasyon sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

27.09.2018

Yenilikler

* Stok tanımlarına Yerli üretim seçeneği eklendi.
* Stok tanımlar seri etiket raporu filtre 3 alanına Yerli üretim stoklarının filtrelene bilmesi için seçenek eklendi.
* Verilen/Alınan teklif - Ek bilgi 1 - Açıklama alanına teklif hareketinde yer alan stokların adlarının yazılması sağlandı.
* Toplu fatura basımı - Filtre 2 - Fatura kesildi alanının varsayılan hayır olarak gelmesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

17.09.2018

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

12.09.2018

Yenilikler

Stok Yönetimi
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde Fiyat artırma alanında bulunan oran kısımlarının basamak sayıları artırıldı.
* Fiyat değiştirme / Fiyat Listesinde 4 fiyat dışındaki bütün fiyat tanımlarının değiştirilebilmesi sağlandı.
* Stok sayım ve düzenleme tarih alanına saat bilgisi eklendi.
* Stok tanımı Barkodu alanına Karekod tanımlayabilme ve karekod ile alış ve satış işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesi/Etiket yazdırma işleminde ürün barkodu okutulduğunda miktar sormaması sağlandı.
* Stok tanımı içerisinden etiket yazdırılabilmesi için kısayol eklendi.

Finans Yönetimi
* Pazarlamacı satışlarının hedefi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini analiz etmek için Pazarlamacı Hedef Analizi eklendi. (Pazarlamacı tanımı üzerinde hedef tanımları yapılmalıdır.)
* Fatura KDV analizine Cari grubu filtreleme kriteri eklendi.
* Müşteri karlılık raporuna ilgili pazarlamacı eklendi.

Satış Yönetimi
* Alınan, Verilen Sipariş ve Teklif de ''Belge onay işlemleri eklendi''. (Belge onay tanımlamalarını yapmanız gerekmektedir.)
* Sevk planlama ekranında gramajlı ürünlerin Barkodunun okutulabilmesi sağlandı.

İthalat Yönetimi
* Satır bazında kullanılan ithalat işlemlerinde tüm satırlara aktarma kısayolu eklendi.
* Millileştirme işleminden sonra oluşan stok hareketleri entegrasyon alanına İthalat olarak yazması sağlandı.

* Üretim Yönetimi
* Kısmı stok entegrasyonunda biten operasyonlara göre entegrasyonu yapılacak stokların otomatik olarak oluşturulması sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

30.07.2018

Yenilikler

Stok Yönetimi

* Depo envanterine ''limitler dışına çıkanları'' göster seçeneği eklendi.
* Depo transfer raporuna grid alanına ''marka ve model'' bilgileri eklendi.
* Depo envanter raporuna toplu depo transferi kısayolu eklendi.
* Stok özel raporunda gruplanacak alanlara ''Marka'' kriteri eklendi.
* Alt stok tanımlaması yapılırken barkod girilebilmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesinde, barkodu bulunmayan ürünlere toplu barkod verilebilmesi sağlandı.
* Toplu stok hareket girişinde temel miktara göre miktar alanının hesaplanması sağlandı.
* Stok tanımlar seri etiket kısmına barkodu alanı eklendi.
* Stok tanımlar listesine marka, renk, model, beden bilgileri eklendi.
* Stok tanımı / alternatif stoklar alanında aktif / pasif bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
* Hızlı stok tanımında stok adına konumlanma sağlandı.
* Renk tanımlarına arama işlemi eklendi.
* Stok/Bloke termin raporuna ''kaydı aç'' kısayolu eklendi.
* Seri / Lot etiketi yazdırma da ''son kullanım tarihi'' yazdırılması sağlandı.
* Dönemsel giriş çıkış raporuna ''iadeleri dahil et/etme'' filtreleme kriteri eklendi.

Satış Yönetimi

* Taksit raporuna pazarlamacı filtreleme kriteri eklendi.
* Transfer irsaliyesi üzerinde ''son işlemi geri al'' işlemi yetkiye bağlandı.
* İrsaliye kaydı içerisine anlık kar zarar eklendi.
* Sipariş ekranında vade tarihi alanına gün sayısı eklendi.
* Sipariş teslim raporuna ek bilgi - 1,2,3,4 kriterleri eklendi.
* Fatura üzerinde CTRL+A kısayolun da ürün satış bilgilerinin gösterimi ekranında KDV bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Fatura ve Cari bazında kar/zarar raporuna pazarlamacı filtreleme kriteri eklendi.
* Fatura üzerinde döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi için ek bilgiler döviz kullan kısmına ''döviz kurlarını aktar''
işlemi eklendi.
* Hareketli fatura raporunda kapalı fatura bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Hizmet tanımında yer alan özel kod alanının fatura hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formalarında cari yetkili seç penceresine mail adresi eklendi.
* Teklif kaydı üzerinde tanımlı olmayan bir stok tanımı yapıldığında otomatik olarak hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Promosyonlu satış fiyatlarında alış fiyatı altında satış yapılamasın kontrolü yapılmaması sağlandı.
* Promosyonlu ürünlerde fatura kaydı tamamlanmadan promosyon bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* KDV analizi raporuna ''ödenecek kdv'' toplamı eklendi.

Satın Alma Yönetimi

* Sipariş teslim raporuna ek bilgi - 1,2,3,4 kriterleri eklendi.
* Sipariş ekranında vade tarihi alanına gün sayısı eklendi.
* Alınan sipariş de ön ödemeli sistem kullanılmasında otomatik olarak bloke kullanılması isteğe bağlandı.
* Satın alma talep ekranına girilen özel kodun sipariş hareket satırına getirilmesi sağlandı.
* Satın alma talep listesinde tedarikçi bilgilerinin görünmesi yetkiye bağlandı.
* Transfer irsaliyesi üzerinde ''son işlemi geri al'' işlemi yetkiye bağlandı.
* Hizmet tanımında yer alan özel kod alanının fatura hareket satırına gelmesi sağlandı.
* Fatura üzerinde CTRL+A kısayolunda ürün satış bilgilerinin gösterimi ekranında KDV bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Fatura üzerinde döviz kurlarının toplu olarak güncellenmesi için ek bilgiler döviz kullan kısmına ''döviz kurlarını aktar''
işlemi eklendi.
* Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura formalarında cari yetkili seç penceresine mail adresi eklendi.
* Teklif kaydı üzerinde tanımlı olmayan bir stok tanımı yapıldığında otomatik olarak hareket satırına gelmesi sağlandı.

Finans Yönetimi

* Banka kredisi ödeme işlemine ''işlem ücreti'' eklendi.
* Senet ciro işleminden iade durumlarında protesto durumu uygulanması sağlandı.
* İşlem türü raporuna ''özel kodu'' filtre kriteri eklendi.
* Cari hareket raporuna ''cari kayıt tarihi '' eklendi.
* Cari tanımlaması yapılırken alış muhasebe kodlarının otomatik verilmesi için alış muhasebe kodu sayaç tanımlaması yapıldı. (Genel ayarlar/ Cari ayarları alanından alış muhasebe kodunu otomatik ver işaretlenmelidir.)
* Cari yaşlandırma raporuna grubu alanı eklendi.
* Cari yetkililer listesine ''anahtar kelimeler'' eklendi.
* Cari özel rapora ''Muhasebe Hes.Kodu'' alanı eklendi.

CRM

* Destek kaydı üzerine sanal santral entegrasyonu ile ses kaydı dinle butonu eklendi.
* Giden aramalarda destek kaydı veya aktivite kaydının açılmasını seçmek için özel ayarlara seçenek eklendi.
* Cari kart yetkilileri üzerinden çağrı başlatılabilmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi

* Basit üretimde kulanılacak lot miktarlarının ondalıklı olarak girişinin yapılabilmesi sağlandı.
* Basit üretimde Sipariş üzerinden aktarılan üretim planlarında, üretim kaydı içerisinde bulunan ek bilgiler -1 alanında sipariş
numarasının gösterilmesi sağlandı.
* Basit üretimde Eksiye düşen stokları üretirken siparişte bloke edilen stok miktarlarının dahil olması sağlandı.
* MRP II reçete alanında açılan özel alan tanımlarının iş emri çıktılarında yazdırılabilmesi sağlandı.
* MRP II üretim planlama da kullanılabilir miktar alanında düzenleme yapıldı.
* MRP II üretim emirleri raporunda yer alan reçete liste alanına reçeteye bağlı özel alan tanımlarının görünmesi sağlandı.

Servis Yönetimi

* Müşteri Arıza alanının karakter sayısı yükseltildi.
* Servis fiş kaydı üzerinde muhasebe bilgileri alanına fatura kaydının açılması için kısayol butonu eklendi.

E-Fatura / E-Arşiv

* Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan e-Fatura düzenlemesi ERP programına uyarlandı. (e-Fatura tipi IADE iken fatura senaryosu temelfatura olabilir.)
* Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura kod listelerine aşağıdaki yeni tam istisna kodları eklemiştir.
(330) KDV 13/j md. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler
(331) KDV 13/m md. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde
İstisna (332) KDV Geçici 39. Md. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

Genel

* Raporlarda kaydedilen filtremele değerlerinin varsayılan olarak atanabilmesi sağlandı.
* Caller ID arama ekranı raporunda düzenlemeler yapıldı.
* Personel seçimi listelerinde pasif olan personellerin gösterilmemesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler sağlandı.


Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

23.06.2018

Yenilikler

* Demo lisans, stok tanım işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

01.06.2018

Yenilikler

* Demo lisans sisteminde düzenleme sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

09.05.2018

Yenilikler

* Cari ticari ünvanı 75 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Cari adı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Cari soyadı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Stok adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok yurt dışı adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok modeli 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

05.04.2018

Yenilikler

* Tevkifat tutarının alış faturalarına yansıması hakkında iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

04.04.2018

Yenilikler

* e-Fatura gelen kutusunda iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

03.04.2018

Yenilikler

Stok Yönetimi

* Stok tanımlar listesinde ''Kalan miktarı göster'' default olarak seçili gelmesi sağlandı.
* Stok kar zarar raporlarında KDV alış ve KDV satış oranlarının gösterimi sağlandı.
* UPC barkod tipi tanımlamasında düzenleme sağlandı.
* Stok hareket analizi (Aylık) raporunda ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.
* Lot giriş ve çıkış hareketlerinin Ondalıklı değer olarak yapılabilmesi sağlandı. (Örneğin 0,65 Gram)
* Stok yeterlilik raporuna ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.
* Stok sayım listesine Stok ürün gruplarının filtreleme kriteri olarak eklenmesi sağlandı.

Satış Yönetimi

* Hareketli irsaliye raporunda irsaliye tipi kriterine konsinye irsaliye eklendi.
* Fatura KDV analizi raporuna Vergi numarası ve T.C Kimlik numarası bilgileri eklendi.
* Fatura KDV analizi raporuna her KDV oranının matrah bilgileri eklendi.
* Stok bazlı fatura raporuna Fatura hareket bazında yer alan Özel kodu alanı eklendi.
* Toplu irsaliye basımı raporuna Filtreleme kriteri olarak pazarlamacı seçimi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına ''Sipariş miktarını karşılamayan ürünler'' kriteri eklendi.
* Sipariş teslim raporuna Stok Yurt Dışı adı alanı eklendi.
* Yurt içi verilen teklif üzerinde yer alan kopyalama işlemi için kullanıcı yetkilendirmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş ve hareketli fatura raporunda hareketler alanına stok barkodu bilgisi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına aranacak kelime ve öncesi ile sonrasını arama özelliği eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına fazla ürün okutma işleminde sesli uyarı vermesi sağlandı.
* Yurt dışı sipariş kaydının irsaliye aktarımında Cari hesabın döviz olarak kullanılması sağlandı.
* Stok sipariş listesinde Stok Özel kodu 1, Özel kodu 2, Özel kodu 3 alanları filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Sipariş yazdırma da Seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.
* Fatura/ Stok işlem türü raporuna Fatura no alanı eklendi. ( Hangi faturadaki ödemeler hangi işlem türleri ile kapatılmış görebilirsiniz)
* Teklif raporuna Ek Bilgi-1 alanı eklendi.
* Tevfikat tebliğine uygun olarak "1,000.00 TL KDV dahil işlemlerinde" Hesaplanan KDV'nin Tevfikata tabi tutulup tutulması için Fatura ayarlarına Tevfikat kullan limiti eklendi.
* Depozitolu satış sistemi eklendi. Örneğin, Bir ürününü sattığınızda, faturaya stok tanımında belirlediğiniz diğer ürünün eklenmesi sağlandı.
* İrsaliye faturalandırma raporuna irsaliye özel kodu alanı filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Yurt Dışı Faturası üzerinde yer alan excelden veri al alanlarına doldurulması gereken veri alanları eklendi.

Satın Alma Yönetimi

* Stok bazlı fatura raporuna Fatura hareket bazında yer alan Özel kodu alanı eklendi.
* Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına "Sipariş miktarını karşılamayan ürünler" kriteri eklendi.
* Sipariş teslim raporuna filtreleme kriteri olarak 'İthalat Kodu' eklendi.
* Sipariş teslim raporuna "Stok Yurt Dışı adı "alanı eklendi.
* Hareketli sipariş ve hareketli fatura raporunda hareketler alanına stok barkodu bilgisi eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına aranacak kelime ve öncesi ile sonrasını arama özelliği eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş muhasebelendirme ekranına fazla ürün okutma işleminde sesli uyarı vermesi sağlandı.
* Yurt dışı sipariş kaydının irsaliye aktarımında Cari hesabın döviz olarak kullanılması sağlandı.
* Stok sipariş listesinde Stok Özel kodu 1, Özel kodu 2, Özel kodu 3 alanları filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Stok sipariş listesine sıralama alanına tedarikçi stok kodu eklendi.
* Sipariş yazdırma da seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.
* Teklif raporuna "Ek Bilgi-1" alanı eklendi.
* İrsaliye faturalandırma raporuna irsaliye özel kodu alanı filtreleme kriteri olarak eklendi.
* Alış irsaliyesine ek maliyet tutarı eklendi.
* Alış faturasında yer alan ek maliyetler alanına dağıtma tipi olarak Ağırlıklı seçeneği eklendi.

Finans Yönetimi

* Cari tanımı içerisinde yer alan raporlar kısayoluna CRM Proje ve satış takip raporu, Müşteri karlılığı raporu, Müşteri bazında en çok satılan ürünler, Müşteri bazında satılmayan ürünler raporları eklendi.
* Cari yetkililer listesine filtreleme kriteri olarak pazarlamacı bilgisi eklendi.
* Cari yetkililer listesine Toplu sms ve Toplu mail atma özelliği eklendi.
* Cari yetkililer listesine Cep telefonu ve Mail bilgileri eklendi.
* Cari tanımlar listesine sıralama alanına İli seçeneği eklendi.
* Cari yaşlandırma raporuna Son işlem tarihi alanı eklendi.
* Banka tanımlarında kullanılan kredi kartları için ayrı muhasebe hesap kodu belirtilmesi sağlandı.
* Excel üzerinden cari tanımlarının aktarılması için vade gün ve vade ay bilgileri eklendi.
* Gün sonu raporunda satış bilgileri açıklamasında pazarlamacı adı yazması sağlandı.
* Ayrıntılı hareket raporu mail gönderim işleminde seçim yapılan carinin yetkililerinin ve mail adreslerinin çıkması sağlandı.

CRM

* Müşteri ilişkileri yönetimine Teklif durumlarına göre filtreleme eklendi.
* Müşteri ilişkileri listesine cari filtreleme alanına genel arama eklendi.
* Müşteri ilişkileri yönetimi Proje ve Satış raporu ile kampanya raporuna fatura toplamları eklendi.
* E-Mail ve SMS gönderimlerinde aktivite kaydı oluştur / oluşturma seçenekleri eklendi.
* CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarının gösterimi sağlandı.
* CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarınıa filtrelenebilmesi sağlandı.
* CRM Aktivite kaydına özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.
* Aktivite kaydı esnasında riskli müşteri uyarısı vermesi sağlandı.
* CRM Raporlar --> Proje takip --> Belgeler alanına ''Teklif geçerlilik tarihi, Teklif onay tarihi, Teklif teslim süresi'' bilgileri eklendi.
* Müşteri listesinde iyileştirmeler yapıldı.
* Proje ve Satış takip raporunda ''Müşteri destek kayıtlarının'' gösterilmesi sağlandı.
* Proje takip raporunda grid alanları üzerinde sıralama sağlandı.
* Proje ve Satış takip kaydına dosya sistemi eklendi.
* Anket kayıtlarının kopyalanması sağlandı.
* Anket kaydı yapılırken müşteri yetkilisinin seçimi sağlandı.
* Anket kaydına cevaplara göre açıklama girilmesi sağlandı.
* Müşteri destek kaydına dosya sistemi eklendi.
* Müşteri destek kaydına destek süresi eklendi.
* Müşteri destek kaydının birden fazla açılabilmesi sağlandı.
* Müşteri destek raporuna çoklu seçim yaparak filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Müşteri destek kayıt ekranına adres bilgisinin gelmesi sağlandı.
* Aktivite kayıt içeriği 1.000 karakterden 3.000 karaktere çıkarıldı.
* Aktivite kaydı tamamlandı durumuna geçtiğinde alarm aktif özelliğinin otomatik olarak kapatılması sağlandı.
* Aktivite raporuna aktivitiye ait olan proje kodunun gösterilmesi sağlandı.
* Aktivite Raporu Görme ve Görülen Raporu Düzenleme Yetkileri sağlandı.
* Aktivite ekranına Kampanya ve Proje satış sekmelerine kartı aç kısayolu eklendi.
* Aktivite kaydı açık durumda iken başka ekranlara geçiş yapılabilmesi sağlandı.
* Kayıtlı kampanyanın fatura da seçili durumda iken silinmek istenmesi durumunda uyarı sistemi eklendi.

Üretim Yönetimi

* MRP II Makina birim süre analizi raporuna 'Makina kaydını aç' kısayolu eklendi.
* Basit üretim eksi (-) olan stokların otomatik üretim işleminin otomatik yapılması eklendi. (Özel ayarlar - Üretim ayarları içerisinde yenileme süresi belirtilmelidir.)
* Basit üretim, Üretim planlama (Normal) ekranında 'Üretimde' durumuna alınması durumunda ''yeni üretim yap'' ekranına geçiş eklendi.

Servis Yönetimi

* Servis bakım sözleşme listesine 'Telefon 1' alanı eklendi.
* Servis fiş durumu tanımlarına 'Sıra no' alanı eklendi.
* Servis fiş raporunda fiş durumunun son seçilen durum ile kalması sağlandı.
* Servis bakım sözleşmesinde cari kartına bağlı olan ürünlerin eklenmesi için çoklu seçim eklendi.
* Personel iş yükü raporuna servis fişi tarihine göre filtreleme kriter eklendi.
* Servis personeline aynı gün ve aynı saatte randevu atanması durumunda uyarılması sağlandı.


E-Fatura / E-Arşiv
* Toplu yazdırma işleminde şube bazlı yazdırma seçeneği eklendi.
* Fatura gönderiminde vade alanın dizayna eklenmesi sağlandı.
* e-Fatura tam istisna koduna 237, 238, 239, 240 eklendi.
* e-Fatura kısmi istisna koduna 322, 323, 328 eklendi.
* e-Arşiv gönderimleri için gerekli olan taşıyıcı ünvan ve vergi numalarında düzenlemeler yapıldı.
* e-Faturayı PDF olarak yazdır işleminde iyileştirme sağlandı.
* İhracat e-Fatura işleminde Teslim şartı, Kabın cinsi, Teslim ve Ödeme ülkesi, Ödeme ilçesi ve Taşıma şekli bilgilerinin bütün satırlara aktarılması sağlandı.
* Genel iyileştirmeler sağlandı.


İthalat Yönetimi
* Stok millileştirme ekranına ithalat dosyasının açılabilmesi için kısayol eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

14.02.2018

Yenilikler

* Hata düzenlemeleri ve genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.02.2018

Yenilikler

* Hata düzenlemeleri ve genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

05.02.2018

Yenilikler

Finans Yönetimi
*Cari tahsilat/tediye makbuzuna cari önceki bakiyesi eklendi.
*Çek/Senet kısmi tahsilat yapıldığında makbuz yazdırılabilmesi sağlandı.
*Döviz tanımlarının otomatik seçilebilmesi sağlandı.
*Cari tasilat/tediye işlemleri ekranında bulunan aktar butonunun yerinde değişiklik yapıldı.(Dokunmatik ekranlarda yaşanabilecek sıkıntıları önlemek için)
*İşlem türü raporunda kaydeden ve değiştiren kullanıcılara göre filtreleme özelliği eklendi.
*Banka transferlerinin düzenlenebilmesi sağlandı.
*Cari tanımları listesinde bilgi güncelleme ekranında düzenlemeler yapıldı.
*Cari hareket raporunda grafik rapormalama işleminde düzenlemeler yapıldı.


Stok Yönetimi
*Toplu Depo Transferi kısmında ürünlerin depodaki Koridor No, Raf No ve Yer No bilgilerinin ekranda ve transfer fişi çıktısında gösterilebilmesi sağlandı.
*Stok Sipariş Listesi kısmında tedarikçi stok kodlarının görülebilmesi sağlandı.
*Stok tanımlarında varsayılan tedarikçilerin toplu bir şekilde güncellenebilmesi sağlandı.(Stok Tanımlar Listesi-Güncelle-Genel Bilgiler)
*Toplu depo transferinde seri numaralı ürünlerin okutulabilmesi sağlandı.
*Hızlı stok tanımında kaydetme işleminde miktar alanının otomatik gelmesi seçeneğe bağlandı.
*Uyumlu marka-model arama işlemlerinde düzenleme yapıldı.


Satın Alma
*Fatura özel raporuna ana stok koduna göre gruplama özelliği eklendi.
*Fatura raporuna ithalat dosyasına göre filtreleme seçeneği eklendi.
*Konsinye olarak gönderilen stokların konsinye irsaliyesi olarak girilmesi ve gönderilen stoklar geri alınırken ilgili ekran üzerinde barkodları okutularak kullanılan ürünlerin kolay bir şekilde faturalandırılması sağlandı.
*Sipariş, Teklif, İrsaliye yazdırma alanlarına hareket alanında bulunan döviz kurlarının eklenebilmesi için alan eklendi.
*Sipariş durumlarında varsayılan olarak tanım seçebilinmesi sağlandı. Genel ayarlardan seçeceğiniz tanımın oluşturduğunuz sipariş kaydında otomatik gelmesi sağlandı.
*Satın alma talep listesinde yetkisiz kullanıcıların teklif veya satın alma işlemi yapmasını önlemek için kullanıcı yetkilerine 'satın alma işlemleri' için yetki düzenlemesi yapıldı.
*Sipariş teslim raporu teslim detayları bölümüne sevk adresi alanı eklendi.
*Fatura,irsaliye,teklif ve sipariş kaydında hareket bazında formül tanımlayabilme özelliği eklendi.Satış Yönetimi
*Fatura özel raporuna ana stok koduna göre gruplama özelliği eklendi.
*Fatura KDV analizine fatura açıklama alanı eklendi.
*Fatura KDV analizine e-fatura kullan filtreleme seçeneğine tümü ve kullanma seçenekleri eklendi.
*Konsinye olarak gönderilen stokların konsinye irsaliyesi olarak girilmesi ve gönderilen stoklar geri alınırken ilgili ekran üzerinde barkodları okutularak kullanılan ürünlerin kolay bir şekilde faturalandırılması sağlandı.
*Sipariş, Teklif, İrsaliye yazdırma alanlarına hareket alanında bulunan döviz kurlarının eklenebilmesi için alan eklendi.
*Sipariş durumlarında varsayılan olarak tanım seçebilinmesi sağlandı. Genel ayarlardan seçeceğiniz tanımın oluşturduğunuz sipariş kaydında otomatik gelmesi sağlandı.
*Sipariş teslim raporu teslim detayları bölümüne sevk adresi alanı eklendi.
*Fatura,irsaliye,teklif ve sipariş kaydında hareket bazında formül tanımlayabilme özelliği eklendi.Üretim Yönetimi
*Mrp II reçete tanımlarında rota (operasyon) alanında bulunan hammadde seçimi ekranına tümünü işaretle/seçimi kaldı seçenekleri eklendi.
*Üretim Reçetesi(Normal) ekranına Excel ile aktarım eklendi.
*Üretim bölümünde bulunan 'Siparişten Üretim Planlama(Normal)' ekranına stok kodu ile arama özelliği eklendi.
*Kalite kontrol raporunda ölçme sonuçlarına göre filtreleme seçenekleri eklendi.
*Mrp II reçete tanımlarında formül tanımlanabilmesi sağlandı.
*Eksiye düşen stokları otomatik üret ekranında düzenlemeler yapıldı. 


Servis Yönetimi
*Servis Yönetimi – Fiş Durum Tanımları kısmında tanımlanmış olan durum tanımlarının istenilen sırada görüntülenebilmesi sağlandı.
*Servis fişine 'Yeni satıra birden fazla hizmet ekle' butonu eklendi.
*Servis bakım sözleşmesi ekranında özel alan tanımlanabilmesi sağlandı.


İthalat Yönetimi
*Stok millileştirme ekranına seri/lot girişi butonu eklendi.
*Stok Millileştirme Listesi'ne yazdırma özelliği eklendi.
*İthalat Dosyası ekranına yazdırma özelliği eklendi.


e-Fatura / e-Arşiv
*E-Fatura ve E-Arşiv faturalarında ürünlerin seri/lot numarası ile son kullanma tarihi bilgilerinin gösterilebilmesi sağlandı. (E-Fatura Ayarları - Opsiyonel Alanlar kısmından ayarlanmalıdır)
*E-Fatura gelen kutusunda muhasebe kodunun manuel yazılabilmesi sağlandı.
*Gönderilmiş E-faturalar ekranına yazdırılan veya yazdırılmayan E-faturaları ayrıştırmak için filtreleme seçeneği eklendi.
*E-fatura gelen kutusu ekranına cari ticari ünvanı , vergi numarası ve fatura numarasına göre filtreleme özelliği eklendi.
*E-fatura gelen kutusunda faturayı içeri aktarma işleminde düzenlemeler yapıldı.

Genel
*Devir işlemlerinde oluşturulacak çalışma yılının minumum 2003 seçilebilmesi sağlandı.
*Şirket kayıt ekranında , şirket ve çalışma yılı silme işlemleri için farklı uyarılar alınması sağlandı.
*Kontrol paneli kullanıcı yetkilendirme alanına 'Silinen Kayıtların Durumunu Değiştirebilsin' uyarısı eklendi.
*Devir işleminden sonra kayıtlarda düzenleme ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
*Devir işlemleri tamamlandığında ekranın otomatik kapanması sağlandı.
*Offline kullanımda resimlerin çıktılarda görünmesi için düzenleme yapıldı.
*Müşteri tanımları listesinde düzenlemeler yapıldı.
*Mail/Sms gönderim işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.01.2018

Yenilikler

* Servis fişi cari etiket yazdırma alanında iyileştirmeler yapıldı.
* CRM aktivite kayıt alanında iyileştirmeler yapıldı.
* e-Arşiv fatura iptal işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Alış faturasında satış fiyatı oluşturma penceresinde iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

30.12.2017

Yenilikler

* Toplu masraf faturalarında carinin seçilebilir olması sağlandı.
* Cari Tahsilat/Tediye işlemlerinde özel koda konumlanması sağlandı.
* Gönderilmiş e-Faturalar alanına çoklu seçim eklendi. (Rapor alanına sağ tıklayıp çoklu seçimi aktif edebilirsiniz)
* Özel ayarlar SanalSantral alanına dahili no eklendi.
* Müşteri ilişkileri yönetiminde iyileştirmeler yapıldı.
* CallerID arama listesinde iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.12.2017

Yenilikler

Finans Yönetimi
* Tanımlanan ek işlem türlerinin taksit ödemelerinde görüntülenmesi sağlandı.
* Cari tanımları penceresinde Notlar sekmesindeki not bilgilerinin 1000 karaktere kadar girilebilmesi sağlandı.
* Genel ayarlara cari kartında kullanılan döviz kullan seçeneği için ayar eklendi.
* Satış ekranında vadesi geçen borç limit uyarınlarında düzenleme yapılarak daha detaylı bilgilendirme sağlandı.
* Cari tanımlar listesi özel sekmesine kefil bilgileri eklendi.
* Rota planlama işleminde cari ekleme alanına toplu seçim eklendi.
* Toplu cari hareket girişlerinin isimleri toplu cari tediye/tahsilat olarak düzenlendi.
* Toplu cari hareket girişlerinde işlem türlerinin baş harfini yazarak seçim yapılabilmesi sağlandı. (N (Nakit) , D (Dekont) gibi.)
* Cari yaşlandırma raporunda pazarlamacı bilgisi, cari grubu alanlarının dizayna eklenebilmesi sağlandı.
* Cari tanımları oluştururken hesap bilgileri, e-Fatura Kullan alanına 'Hayır' seçeneği eklendi
* Kredi kullanım raporuna sonraki vade tarihi eklendi.
* Taksit işlemlerine tablo özelleştirme eklendi.
* Cari Hareket Analizi Aylık raporda, borç ve alacağın aynı ekranda görünmesi sağlandı.
* Yeni cari tanımı eklendiğinde ayara bağlı varsayılan olarak grubu, ara grubu ve alt grubunun otomatik gelmesi sağlandı. (Genel ayarlar cari ayarlarından seçim yapılmalıdır)


Satın Alma / Satış Yönetimi
* İrsaliye hareketlerinde yer alan açıklamanın toplu irsaliye faturalandırma ekranında görüntülenmesi sağlandı.
* Masraf faturası kopyalandığında kayıt tarihine güncel tarih atanması sağlandı.
* Masraf faturası kaydedildiğinde Genel Muhasebe ile entegrasyonlu kullanımlarda işlemler kısmına "Yevmiye Fişi" görüntüleme seçenegi eklendi.
* Siparişden faturalandırma yapıldığında kayıt tarihine güncel tarih atanması sağlandı.
* Sipariş raporlarına ek bilgi ve ek bilgi 2 alanı eklendi.
* Teklifin onaylanması halinde, onay tarihinin otomatik atılması sağlandı.
* İskonto kısıtlama işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Fatura gibi alanlarda stok arama penceresi filtre-2 alanındaki uyumlu marka model kısmı için seçim butonu eklenerek kayıtlı marka model içinden seçilmesi sağlandı.
* Fatura, İrsaliye, Sipariş vb. hareketli raporlarda hareket alanında döviz alış ve satış kuru eklendi
* Toplu Alış / Satış İrsaliyesi girişlerine Özel Kodu alanı eklendi.
* Toplu Alış / Satış İrsaliyesi girişine cari seçiminde tümünü seç özelliği eklendi.
* Ek kesintilerin alış faturasına otomatik eklenmesi için Alış Faturalarına Ek Kesintileri Otomatik Aktar Özelliği Eklendi.
* Hareketli sipariş raporu, sipariş hareketleri alanına indirim fiyatı eklendi.
* Fatura kaydında kargo tarihi ve kargo firması bilgilerinin eklenebilmesi sağlandı.
* Sevkiyat planlama ekranında yüklenecek miktar için manuel miktar girebilme özelliği eklendi.
* BA/BS formları mail gönderimlerinde iyileştirmeler yapıldı.


Stok Yönetimi
* Stok envanteri raporlarından stok harekete direk erişim sağlandı. (Sağ üst köşede yer alan Hrk.Rp. ikonuna tıklayarak stok kartını açmadan hareketlerine erişim sağlayabilirsiniz.)
* Depo transferi genel muhasebe entegrasyonunda iyileştirmeler yapıldı.
* Stok tanımlarına stok giriş/çıkış hareketi kısayolu eklendi.
* Alt stok oluşturma ekranında renklerin sıra numarasına göre görüntülenmesi sağlandı.
* Stok limit ve uyarıları depo bazında kullan seçeneğine bağlı otomatik sipariş oluşturma işleminde düzenlemeler yapıldı
* Renk tanımlarında küçük harf kullanımı sağlandı.
* Stok yeterlilik raporuna stok barkodu alanı eklendi.
* Depo envanteri yatay raporuna stok barkodu alanı eklendi.
* Stok tanımları dosya alanında stok adınında görüntülenmesi sağlandı.
* Stok tanımlar listesinde güncelleme alanına pazarlamacı prim tutarı eklendi.
* Toplu stok hareket girişi cari kodu alanında seçim yapılabilmesi sağlandı.
* Stok yeterlilik raporuna tarih alanı eklendi.
* Stok envanterinde transfer irsaliyelerini dahil et/etme seçeneği eklendi.
* Stok devir girişi yaparken fiyat olarak alış fiyatının otomatik olarak getirilmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi
* Basit Üretim modülündeki Üretim Planlama Normal penceresinde tanımlanan özel alanların alta doğru kaydırılması sağlandı.
* Basit üretim parçalama alanına diğer maliyetler kısmı eklendi.
* Basit üretimde maliyet tipi alanının tüm hareketlere aktarılması için aktar butonu eklendi.
* Basit üretimde maliyet tipi istatistiklerine stok ek maliyetlerin yansıtılabilmesi sağlandı.
* Basit üretim planlamada açılan özel alan tanımlarının gösteriminde iyileştirmeler yapıldı.
* MRP II Fason İşlemlerinde (Normal) kopyalama hakkında düzenlemeler yapıldı.
* Makine tanımlarına personel yetkilendirme özelliği eklendi.
* Üretim ihtayaç listelesinde yer alan hesaplama işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Üretim emirleri maliyetten teklif raporu yazdırma alanlarında düzenlemeler yapıldı.
* Siparişlerin basit üretime toplu aktarılabilmesi sağlandı.


Servis Yönetimi
* Servis fiş pencerelerinin aynı anda birden fazla açılabilmesi sağlandı (Fiş Raporunda Ctrl tuşuna basılı tutularak tıklanmalıdır)
* Servis fişi kopyalandığında seçeneğe bağlı olarak hareket satırlarınında aktarılması sağlandı.


İthalat Yönetimi
* İthalat Dosyası kısmına bul butonu eklerek ithalat dosyasından çıkmadan diğer dosyaları açabilmeniz sağlandı.
* Stok millileştirme yaptıktan sonra stok alış fiyatlarının otomatik olarak alış faturasındaki gibi güncellenmesi sağlandı.
* İthalat ile yapılan stok hareketlerini raporlayabilmek için, stok hareket raporunda yer alan entegrasyon tipine ithalat eklendi.

E-Fatura / E-Arşiv
* Program üzerinden gönderim sağlanan faturalarınızın PDF dosyalarını gönderilmiş e-Faturalar kısmından toplu şekilde yazdırma işlemi sağlandı.
* e-Fatura SGK gönderimi eklendi.

Genel
* Şubeleri aktif/pasif yapma özelliği eklendi.
* Excelden stok aktarımlarında fiyat tanım adlarının aktarılması sağlandı.
* Excel den cari yetkili aktarımı eklendi.
* Personel kontrol raporuna kayıt durumuna göre filtreleme özelliği eklendi.
* Hızlı arama menülerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Gün sonu raporu 1 de iyileştirmeler yapıldı.
* Genel ayarlara cari kartında kullanılan döviz kullan seçeneği için ayar eklendi.
* Özel alan tanımları ekranında çoktan seçmeli olarak eklenen alanların raporlamalarda çoktan seçmeli olarak seçilebilmesi sağlandı
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

14.11.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı. (Kayıtların edit edilmesinde yaşanan problem giderildi.)

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

14.11.2017

Yenilikler

* Devir işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Özel rapor sisteminde ilgili kayıtları açabilmek için çift tıklama scripti eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

23.10.2017

Yenilikler

Finans Yönetimi
* Cari aktif bakiye yazdırma formlarında iyileştirmeler yapıldı.
* Cari tanım içersinden tahsilat yapılmak istendiğinde ilgili carinin taksit hareketi var ise uyarı verilmesi ilgili forma yönlendirilmesi sağlandı.
* Vadesi ödenmeyen bakiyelerin kontrolüne tolerans gün sayısı eklendi.
* Cari tahsilat penceresinde cari seçimi yapıldıktan sonra imlecin alacak tutarına konumlanması sağlandı.
* Kredi kullanım raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Banka bakiyeler listesine son işlem tarihi eklendi.
* Potansiyel carilere satış faturası kesilmesi halinde durumunun aktif olması sağlandı.
* Cari tanımlar, servis bilgileri alanına giriş sağlandığında ürünlerin otomatik filtrelenmesi sağlandı.
* Cari kart analizi çek/senet alanında iyileştirmeler yapıldı.
* Cari bazlı ek kesinti yapılabilmesi sağlandı. (Cari tanımları, hesap bilgileri alanından tanımlanmalıdır.)
* Cari kart birleştirme alanına cari kodu eklendi.
* Cari tanımları yeni işlem alınına masraf faturası eklendi.
* Kredi işlemlerinde, kredi kullanım tablosunun excelden aktarımı sağlandı.
* Cari yaşlandırma raporu genel toplamlara geciken tutar eklendi.
* Cari yaşlandırma raporunda dönemsel rapor alındığında dönemlerin toplamının eklenmesi sağlandı.
* Yeni kaydedilecek carilerde otomatik gelmesi için karekod transfer ayarı eklendi. (Genel ayarlar, cari ayarlarından seçim yapılması gerekmektedir.)
* Cari tanımlarına ülke için varsayılan değer atanabilmesi için şirket kayıt işlemlerine ülke bilgisi eklendi.

Satış Yönetimi
* Fatura, irsaliye, teklif vb. girişlerinde stok hareketleri bölmesindeki etkin stok için görüntülenen (Ctrl + A) En Son Satış/Alış Bilgileri penceresinde görüntülenecek hareket sayısı 50 e yükseltildi.
* Teklif içersinde yer alan CRM proje kodunun faturaya aktarılması sağlandı.
* Yurt içi satıştan iadeler kapalı fatura alanına pos iade eklendi.
* Sipariş teslim raporunda sipariş durumunun tanımlanan renge göre gelmesi sağlandı.
* Faturada yer alan döviz kurlarının tamamının dizayna eklenebilmesi sağlandı.
* Toplu satış irsaliyesi birim alanının değiştirilebiliyor olması sağlandı.
* Teklif hareket satırına teslim süresi ve ödeme günü alanları eklendi.
* Fatura özel rapor gruplanacak alanlara, fatura grubu seçeneği eklendi.
* Sevkiyat planlamada ürün barkodu okutulduğunda mevcut olmayan ürünün okutulması durumunda gelen uyarı ekranının onaylanmadan işleme devam edilmemesi sağlandı.
* Faturalanmış irsaliye içerisinde yer alan fatura numarasından ilgili faturayı açma butonu eklendi.
* Hareketli fatura raporunda pazarlamacı, miktar 1 toplam ve miktar 2 toplam alanları eklendi.
* Fatura tarihi ve vade tarihi arasındaki gün sayısının yazdırılması sağlandı. (Tablo=Fatura, Alan=VADE_GUNU ilgili veri alanını dizaynınıza ekleyerek yazdırma işlemi sağlayabilirsiniz.)
* İrsaliye faturalandırma işleminde birden fazla irsaliye seçeminde seçili irsaliyelerin tutarlarının toplanması sağlandı.
* Fatura özel raporda iadelerin ayrı sütunda gösterimi sağlandı.
* İrsaliye, sipariş ve teklif modüllerinde açılışta cari seçim ekranının gelmesi sağlandı.
* Toplu irsaliye faturalandırma ekranında her irsaliye için ayrı fatura oluşturma seçeneği eklendi.
* Faturaya lot özelliği olan stok eklenirken gelen Seri/Lot işlemleri penceresindeki miktar alanına ondalıklı değer girilebilmesi sağlandı.

Satın Alma Yönetimi
* Fatura, irsaliye, teklif vb. girişlerinde stok hareketleri bölmesindeki etkin stok için görüntülenen (Ctrl + A) “En Son Satış/Alış Bilgileri” penceresinde görüntülenecek hareket sayısı 50 ye yükseltildi.
* Masraf faturası içersinden eski masraf faturası raporlarına geçiş butonu eklendi.
* Masraf faturasında alt toplamlar karakter alanının genişletilmesi sağlandı.
* Masraf faturası raporunda ithalat koduna göre arama yapılabilmesi sağlandı.
* Teklif içersinde yer alan CRM proje kodunun faturaya aktarılması sağlandı.
* Sipariş teslim raporunda sipariş durumunun tanımlanan renge göre gelmesi sağlandı.
* Faturada yer alan döviz kurlarının tamamının dizayna eklenebilmesi sağlandı.
* Teklif hareket satırına teslim süresi ve ödeme günü alanları eklendi.
* Fatura özel rapor gruplanacak alanlara, fatura grubu seçeneği eklendi.
* Faturalanmış irsaliye içersinde yer alan fatura numarasından ilgili faturayı açma butonu eklendi.
* Masraf faturasında eklenen carinin kartını açmak için kısayol eklendi.
* İrsaliye faturalandırma işleminde birden fazla irsaliye seçiminde seçili irsaliyele tutarlarının toplanması sağlandı.
* Fatura özel raporda iadelerin ayrı sütunda gösterimi sağlandı.
* İrsaliye, sipariş ve teklif modüllerinde açılışta cari seçim ekranının gelmesi sağlandı.
* Toplu irsaliye faturalandırma ekranında her irsaliye için ayrı fatura oluşturma seçeneği eklendi.

Stok Yönetimi
* Seri no ile takip edilen stokların alış hareketlerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Stok kaydı yapıldığında stoğun alış KDV oranın genel ayarlar alış KDV oranından alınması sağlandı.
* Stok tanımları, stok adı için yetkilendirme eklendi.
* Hızlı stok tanımı alınan miktar penceresinde iptale basıldığında hareket atmaması sağlandı.
* Stok tanımlar listesine geçerli depo tablosu eklendi.
* Stok tanımları depo alanına miktar termin, miktar bloke eklendi.
* Toplu lokasyon giriş ve çıkışı eklendi.

Üretim Yönetimi
* Operasyon izleme formuna stok kodu sutunu eklendi.
* Operasyon karşılaştırma formuna stok kodları sutunları eklendi.
* Üretim izleme raporuna duraklamaları göster seçeneği eklendi.
* Makine bazında vardiya seçimi sağlandı. Makinalarınıza birden fazla vardiya seçimi yapabilirsiniz.
* Makine izleme raporu eklendi. ( Bu rapor ile makinelerinizin ileri tarihli çalışmalarını görebilirsiniz.)
* Reçete ekranına kayıt sayısı eklendi.
* Birden fazla reçetenin birleştirilmesinde, birleştirilen bir reçetede değişiklik yapılınca ana reçetenin güncellenmesi sağlandı.
* Reçete üzerinde Stok bul işlemi eklendi.
* Reçete ürün ağacında, ürün ağacının kapalı/açık gelmesi için seçenek eklendi.
* Reçete ürün ağacında yazı rengini ve zemin rengini belirleyebilme sağlandı.
* Online iş merkezinde makine seçimi yapılabilmesi sağlandı.
* Online iş merkezi personel atama işlemlerinde makine bazında personel var ise o liste yok ise insankaynakları programındaki listenin gelmesi sağlandı.
* Online iş merkezi şirket logosu ve personel resimi gösterimi sağlandı.
* Online iş merkezi tasarımlarında iyileştirmeler yapıldı.
* Online iş merkezi Miktar gir kısmına onaylanmayan miktar alanı eklendi.
* Online iş merkezi grid özelleştirme aktif edildi.
* Üretim izleme tam ekranda % oranı gösterimi sağlandı.
* Performans geliştirmesi sağlandı.
* Sipariş içerisindeki ürünlerde birden fazla reçete var ise, basit üretime aktarıldığında gösterilmesi sağlandı. (Basit Üretim)

Servis Yönetimi
* Servis fişi içersinde yer alan marka seçim ekranına yeni marka tanımlanabilmesi için buton eklendi.
* Servis fişi hareket alanında hizmet eklenirken hizmetlerin varsayılan olarak filtrelenmiş şekilde getirilmesi sağlandı. (Seçeneğe bağlı)
* Servis fiş durumlarında iyileştirmeler yapıldı.
* Servis kaydını açarken cari arama formunun otomatik gelmesi sağlandı.
* Servis randevu raporuna, servis işlemlerinin işlem süresi toplamı eklendi.
* Cari tanımlarında yer alan servis ürün bilgilerinin cari servis tanımlar listesinde görüntülenmesi sağlandı.

İthalat Yönetimi
* İthalat dosya listesine yazdırma alanı eklendi.
* Stok millileştirme listesine yazdırma alanı eklendi.
* İthalat dosyası, hareket dökümü alanında yer alan tediyeler ve masraflara çift tıklayarak ilgili kaydı açma özelliği eklendi.
* İthalat dosyası, hareket dökümünde yer alan alt toplamlarda iyileştirmeler yapıldı.

E-Fatura / E-Arşiv
* Alıştan iadeler için e-Fatura kullan durumunu değiştirme yetkisi eklendi.
* e-Fatura ihracat hareket alanına yeni kap cinsleri eklendi.
* e-Fatura gönderimlerinde cari son bakiyesinin gönderilmesi sağlandı. (e-Fatura ayarlarından aktif edilmesi gerekmektedir.)

Genel
* Genel iyileştirmeler yapıldı.
* Masaüstü üstü menü görünümüne kısayol ekleme özelliği eklendi.
* Özel raporlara sanal alan ve renklendirme özelliği eklendi.
* Hesap makinesinde iyileştirmeler yapıldı.
* Bazı veri alanlarına özelleştirme eklendi. (Örneğin fatura içersinde notlar alanına sağ tıklayarka zemin rengini veya yazı karakterleri ve renklerini değiştirebilirsiniz.)
* Fatura hareket satırında stok adı arama penceresi v.b alanların boyutlandırabilir olması sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.10.2017

Yenilikler

* Tekliften faturaya aktarım sağlandığında CRM proje kodunun aktarımı sağlandı.
* Fatura dizaynında vade günü alanı eklendi.
* Pos ve kredi kartı iadelerinde iyileştirmeler yapıldı.
* Potansiyel carinin satış faturasında seçilmesi halinde otomatik olarak aktif cari olması sağlandı.
* Kapalı faturalarda yer alan banka/pos seçimlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

26.09.2017

Yenilikler

* İthalat modülünde genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

23.08.2017

Yenilikler

* Servis fiş raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Çeki listesi yazdırma alanlarında düzenlemeler yapıldı.
* Offline kullanımlar için genel iyileştirmeler yapıldı.
* İthalat masraflarının farklı para birimleri ile yapılabilmesi sağlandı.
* Mail/Sms şablonlarında iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

11.08.2017

Yenilikler


Finans Yönetimi
* Çek/Senet raporlarına ilgili pazarlamacı kriterine göre listeleme sağlandı.
* Cari tanım kartları üzerinde yer alan İl/İlçe isimlerinin merkez anlamına gelen (M) eklentisi kaldırıldı. (Yeni kurulumlar için geçerlidir.)
* Cari tanım kartları / İşlemler kısayollarına aktivite kaydı ve destek kayıt kısayolları eklendi.
* Cari tanım kartları / Raporlar kısayollarına aktivite raporu ve destek raporu eklendi.
* Cari tanımlar yetkililer alanında SMS gönderimi evet/hayır seçeneklerinde düzenleme yapıldı.
* Banka kredi tanımlandıktan sonra özel kodu / açıklama alanlarının düzenlenebilmesi sağlandı.
* Teminat çek/senetleri için uyarıcı/hatırlatıcı sistemi eklendi.
* Tahsil işlemlerinden sonra cari tanımının bakiyesinin SMS olarak gönderilebilmesi sağlandı.
* Kredi kullanım raporunda döviz birimi veri alanı eklendi.
* Kredi ödemelerinde genel muhasebe entegrasyonuna belge türü ve belge no işlemesi sağlandı.
* Cari hesaba işlenen irsaliyelerin faturalandırma işlemin de cari hareketinde irsaliye/fatura olarak görünmesi seçeneğe bağlandı. (Genel ayarlar / Fatura ayarları / Fatura sabitleri)
* Dönemsel hareket raporunun cari özel alan tanımlarına göre listelenebilmesi sağlandı.

Satış Yönetimi
* Fatura raporunda fatura tipi (Konsinye, Proforma ) kriterine göre listeleme sağlandı.
* Fatura özel raporuna cari seçimi eklendi.
* Fatura özel raporuna fatura özel değerlerine göre filtreleme eklendi.
* Fatura özel raporuna saat değeri eklendi.
* Fatura raporuna vade tarihi filtreleme kriteri eklendi.
* Fatura iptal edildiğinde mail/sms gönderimi sağlandı.
* Stok bazlı fatura raporuna fatura tipi filtreleme kriteri eklendi.
* KDV analizi raporuna faturayı aç kısayolu eklendi.
* KDV analizi raporuna fatura türü ve fatura kesildi evet/hayır seçenekleri eklendi.
* Resmi tatillerin teklif ve sipariş kayıtlarında teslim tarihlerine seçilememesi sağlandı.
* Rota sonuç raporuna pazarlamacı aktif/pasif seçenekleri eklendi.
* Sipariş muhasebelendirme işleminde işlem miktarı / sipariş miktarından fazla ise yetkiye bağlı olarak devam edilebilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Sipariş ekranın da cari tanımının e fatura kullanıcı olup olmadığının görülebilmesi sağlandı.
* Sipariş raporlarına e fatura evet/hayır olarak listelenebilinmesi sağlandı.
* Sipariş ve fatura raporlarında kullanılan sevk adresi alanında cari adı soyadı bilgilerinin gelmesi sağlandı.
* Teklif üzerinde yer alan proje kodu alanının teklif çıktısında yazdırılması sağlandı.
* Teklif raporuna proje kodu, geçerlilik tarihi, onay tarihi, teslim süresi veri alanları eklendi.
* Gelişmiş iskonto tanımlarına geçerlilik tarihi eklendi.
* Cari vade tanımları kontrol edilerek, kredi limiti bulunsa dahi vadesinde ödenmeyen borç olması durumunda satış yapılmaması özelliği eklendi.
* Hareketli fatura raporunda ana stok kodu seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlandı.
* Yeni taksit işlemlerinde bir önceki yapılan taksit adedinin hatırlanması sağlandı.
* Transfer irsaliyesinde bulunan fiyat değiştirme alanının kullanıcı girişlerinde gösterilmesi sağlandı.
* İade faturallarında son alış fiyatlarının (CRTL+A) aktarımı ile ilgili düzenleme yapıldı.

Satın Alma Yönetimi
* Fatura raporunda fatura tipi (Konsinye, Proforma) kriterine göre listeleme sağlandı.
* Fatura özel raporuna cari seçimi eklendi.
* Fatura özel raporuna fatura özel değerlerine göre filtreleme eklendi.
* Fatura raporuna vade tarihi filtreleme kriteri eklendi.
* Stok bazlı fatura raporuna fatura tipi filtreleme kriteri eklendi.
* Cari bazlı sipariş raporuna siparişi aç kısayolu eklendi.
* Hareketli fatura raporunda ana stok kodu seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlandı.
* Satın alma talep ekranın da girilen siparişlerin faturalandırılması işleminde düzenleme sağlandı.
* Satın alma durumuna iptal durumu eklendi.
* Teklif raporuna proje kodu, geçerlilik tarihi, onay tarihi ve teslim süresi veri alanları eklendi.
* Masraf faturası raporuna vade tarihi aralığı eklendi.
* Masraf faturasında seçilen cari tanımını temizle butonu eklendi.

Stok Yönetimi
* Stok hareket raporuna renk, beden, marka ve model veri alanları eklendi.
* Stok hareket raporuna yazdırma işleminde marka/model bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.
* Stok bloke/termin raporunda marka ve modele göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Stok renk tanımlarına sıra numarası alanı eklendi.
* Alt stok işlemleri ekranında marka, model, renk gibi seçeneklerin seçtiğiniz gibi kalması sağlandı.
* Stok tanımı maliyetlerde eşleştirme yöntemini kullan ve partiler parçalanabilir seçenekleri için genel ayarlara seçim eklendi.
* Stok tanımı stok bakiye uyarıları alanı için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Marka isimlerinin karakter sayısı artırıldı.
* Stok özellik tanımlarının toplu olarak güncellenebilmesi sağlandı.
* Stok envanteri alt toplamlarına termin miktarı, bloke miktarı ve toplam kullanılabilir miktar eklendi.
* Stok sayımı ve düzenleme de farklı para birimlerinde sayımın yapılabilmesi sağlandı.
* Stok analiz raporunda tarih aralığı filtrelemesinde iyileştirmeler yapıldı.


Üretim Yönetimi
* Basit üretim, üretim kaydı çıktısında resim gösterimi ile ilgili düzenleme sağlandı.
* Basit üretim, maliyetlerin kullanıcılar tarafından görülüp/görülmemesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Basit üretim, üretim takip raporunda filtreleme düzenlemesi sağlandı.
* MRP II üretime toplu çıkış işleminde yarı mamüllerin lotlu olarak çıkışının yapılabilmesi sağlandı.
* MRP II hammadde stok giriş raporuna stok kodu ve stok yurt dışı adı eklendi.
* MRP II kısmı stok girişi ekranında stok kodu alanı eklendi.

Servis Yönetimi
* Servis randevu talebi oluşturulduğunda SMS gönderilebilmesi sağlandı.
* Servis fiş kaydı sağlandığında servis personeline mail gönderilebilmesi sağlandı.
* Servis işlem personellerinin servis randevularında görülebilmesi sağlandı.

E-Fatura / E-Arşiv
* e-Fatura ayarları opsiyonel alanlara stok tablosundaki alanların eklenebilmesi sağlandı
* e-Fatura notlar kısmının satır bazında çıkması ile ilgili düzenleme sağlandı.
* Alıştan iade olarak girilen e -Faturalar da kullanıcı yetkisi ile ilgili düzenleme sağlandı.
* e-Defter kullanımında kapalı fatura işlemlerinde fiş hareketine belge türünü işlemesi sağlandı.
* e-Defter kullanıcıları için cari hareket işlem türüne göre sabit belge türü belirlenebilmesi sağlandı.
* e-Arşiv gönderimlerinde ERP tarafından verilen ilk fatura numarasının veri tabanında saklanması sağlandı.

Genel
* Akıllı arama sistemi eklendi.(Örneğin;Cari tanımları yazmak istemenize rağmen ''Car ttm'' yazsanız dahi cari tanımını bulması sağlandı.)
* Stok ve cari hızlı arama alanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve vergi numarası ile arama yapılabilmesi sağlandı
* Dosya sisteminde dosya sayısının gösterilebilmesi sağlandı.
* Excel veri aktarımında cari yetkililerinin aktarılması sağlandı.
* Şirket girişlerinde son girişi yapılan şube seçiminin seçili gelmesi işlemlerinde düzenleme sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.


Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.07.2017

Yenilikler

* Genel arama sistemi eklendi. ( Cari ve stok isimleri yazarak ana menü üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz)
* Tüp / Su modülü satış yönetimi modülüne taşındı.
* E-Fatura sayaçlarına E-İhracat için sayaç tanımı açıldı.
* CRM Aktivite kaydı karakter sayısı 3.000 karaktere çıkarıldı.
* Excel üzerinden stok tanımı içerisinde ki GTİP no alanının aktarımı sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

03.07.2017

Yenilikler

* E-Fatura ihracat işlemlerinde ülke adı yazması sağlandı.
* E-Fatura ihracat işlemlerinde gönderim şekli ile ilgili düzenleme sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

30.06.2017

Yenilikler

* E-Fatura/E-Arşiv satır bazında indirim işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

29.06.2017

Yenilikler

* MSSQL E-Fatura işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

29.06.2017

Yenilikler

* E-Fatura sistemine ihracat sistemi eklendi.
* Yolcu beraber eklendi.(E-Fatura için kullanılmaktadır.)
* Masaüstü menü özelliği eklendi.
* Banka hareket kaydına yevmişe fişi gösterme eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.06.2017

Yenilikler

* Kasa transferi işleminde düzenleme yapıldı.
* Banka hareket raporunda düzenleme yapıldı.
* Sipariş teslim raporuna barkod okutulunca birim 2 üzerinden işlem yapılabilmesi sağlandı.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

08.06.2017

Yenilikler

* E-Fatura portal otomatik login işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

06.06.2017

Yenilikler


Finans Yönetimi
* Virman transferi tasarımına ''vergi kimlik numarası'' alanı eklendi.
* Çek - Senet işlemlerinde Asıl borçlu ve cari için sms gönderimi eklendi.
* Banka Kredi kullanım raporuna toplam anapara, ödenen anapara, kalan anapara ve anapara ödeme oranı bilgileri eklendi.
* Banka Kredi kullanım raporuna ödenen faiz, kalan faiz ve faiz ödeme oranı bilgileri eklendi.
* Cari harekete işlenmiş irsaliye kayıtlarının faturalandırıldıktan sonra cari hareket raporlarında işlem türü irsaliye yerine fatura olarak görünmesi sağlandı.
* Cari arama formalarına ''vergi kimlik numarası'' eklendi.
* Cari tanımları üzerinden satın alma ve satış yönetimi rapolarına kısayol eklendi.
* Cari tanımlarına taglama (keywords) eklendi. Örneğin carinin ilgilendiği bazı kriterleri kaydedip buna göre arama yapabilirsiniz. Cari tanımlar/İşlemler alanında bulabilirsiniz.
* Finansal analiz raporunda pasif banka tanımları ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Kasa transferi ekranında kaynak kasanın bakiyesi gösterilmesi sağlandı.

Stok Yönetimi
* Hizmet kayıtlarının excel üzerinden transfer edilebilmesi sağlandı.
* Alt stok tanımı oluşturma işleminde alt stok tanımlarına stok kodunun ilave edilebilmesi sağlandı.
* Stok hareket analizi aylık raporuna cari seçimi eklendi.
* Stok tanımları arama listesinde kayıt tarihine göre filtreleme yapılması sağlandı.
* Alt stok tanımlarında aynı kriterlerde olan ürünler için resim güncellenmesi sağlandı. (Aynı renkte farklı bedenler deki ürünler için)
* Stok tanımları etiket yazdırmada ana stok kodunun yazdırılması sağlandı.
* Seri no bakiyeleri raporuna stok kodu alanı eklendi.
* Stok envanterine ''KDV dahil envanter tutarı'' alanı eklendi.
* Stok envanterinde birim fiyatı € olan ürünlerin toplam TL karşılığının görülmesi sağlandı.
* Stok tanımı içerisine ''bu stoğu oluşturan ürünler '' eklendi. (Sevkiyat planlama da stok ve oluşturan ürünlerin sevkiyatı sağlanabilinir.)
* Toplu stok hareket girişi excelden veri aktarımında hareketin giriş hareketi mi, çıkış hareketi mi olduğunun belirtilebilinmesi sağlandı.
* Stok hareket aylık analiz raporuna istatisklere ''dövizleri dahil et'' seçeneği eklendi.


Satın Alma Yönetimi
* Sipariş teslim raporunda E-Fatura kullanan ve kullanmayan cari siparişleri olarak listeleme sağlandı.
* Sipariş teslim raporunda siparişlerin muhasebelendirilmesi esnasında seçenekler - 2 alanı açılarak işlemin satış irsaliyesi veya transfer irsaliyesi olarak seçilebilmesi sağlandı.
* Sipariş raporuna sevk adresi bilgileri eklendi.
* Sipariş raporuna pazarlamacıya göre listeleme sağlandı.
* Sipariş raporuna lokasyon bilgileri eklendi.(Alınan sipariş bölümünde ilgili stoğun lokasyonlardaki envanterini göstermektedir.)
* Satınalma talep listesine yurt içi, yurt dışı seçenekleri eklendi.
* Satın alma talep ekranından siparişe aktarımda döviz kullanılması ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Teklif raporuna ara toplam eklendi.
* Fatura raporuna faturanın açık/kapalı durumları ve işlem türü bilgilerinin satır bazında gösterilmesi sağlandı.
* Stok bazlı irsaliye raporu eklendi.
* Faturalanmamış irsaliyelerin silinmemesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Toplu alış irsaliyesine irsaliye seri alanı açıldı.
* Teklif içerisinde sevk adresi seçilebilmesi sağlandı.
* Teklif içerisinde kar zarar hesaplama işleminde TL ürünlerin ve döviz ürünlerinin maliyetinin gösterilebilinmesi sağlandı.
* Teklif fiyatlarının değiştirilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Hizmet tanımlarındaki döviz fiyatının masraf faturasına gelmesi sağlandı.
* Alış faturası ek kesintiler alanında basamak sayısı ile ilgili düzenleme yapıldı.

Satış Yönetimi
* Sipariş teslim raporunda E-Fatura kullanan ve kullanmayan cari siparişleri olarak listeleme sağlandı.
* Sipariş teslim raporunda siparişlerin muhasebelendirilmesi esnasında seçenekler - 2 alanı açılarak işlemin satış irsaliyesi veya transfer irsaliyesi olarak seçilebilmesi sağlandı.
* Sipariş raporuna sevk adresi bilgileri eklendi.
* Sipariş raporuna pazarlamacıya göre listeleme sağlandı.
* Teklif raporuna ara toplam eklendi.
* Fatura yazdırma alanına anlık bakiye bölümü eklendi
* Fatura raporuna faturanın açık/kapalı durumları ve işlem türü bilgilerinin satır bazında gösterilmesi sağlandı.
* Fatura/Stok işlem türü raporu eklendi.
* Stok bazlı irsaliye raporu eklendi.
* Faturalanmamış irsaliyelerin silinmemesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Satış irsaliyesi sayacına "İrsaliye Seri" alanı eklendi.
* Teklif içerisinde sevk adresi seçilebilmesi sağlandı.
* Teklif içerisinde kar zarar hesaplama işleminde TL ürünlerin ve döviz ürünlerinin maliyetinin gösterilebilinmesi sağlandı.
* Teklif fiyatlarının değiştirilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.
* Sevkiyat planlamada tamamlanan sevkiyatlar için sms gönderebilme eklendi. (Durumu beklemeden tamamlandı durumuna geçince otomatik mail/sms gönderme işlemi yapabilirsiniz)
* Fatura, Teklif formlardaki K/Z işlemlerine döviz işlemlerinin dahil edilmesi sağlandı.
* Satış faturası sms işlemlerinde son bakiye gönderilmesi sağlandı.(Mail/SMS şablonlarına rapor tasarımındaki FATURA_OZEL tablosu eklendi.)
* Çeki listesinin stoğa ait bazı bilgilere göre filtreleyebilinmesi sağlandı.
* Çeki listesinde hareket satırlarına özel alan tanımları açılması sağlandı.
* Gelişmiş fiyat sistemine kaynak alış fiyatının seçilmesi sağlandı. (Alış fiyatına istinaden kar oranı üzerinden satış fiyatının oluşturulması sağlandı. Bu sistem stok bazında seçeneği ile birlikte çalışır.)

CRM
* Aktivite kaydında Yazdır - Mail olarak gönder kısmına firma yetkilileri eklendi.
* Aktivite kaydında proje seçimi alanı zorunlu alanlara eklendi.
* Zorunlu alanlara müşteri destek kaydı alanları eklendi.

İtalat Yönetimi
* İthalat dosyasına bağlı siparişlerin faturalandırılması ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Servis Yönetimi
* Servis fiş raporuna adres tanımı alanı eklendi.
* Servis fiş kaydı işleminde cihazın servise girişi sağlandığına dair otomatik olarak sms gönderilmesi sağlandı.

Genel
* Kontrol panel içerisinde yer alan franchise kullanıcı adı alanının karakter sayısı artırıldı.
* Tüm raporlarda üzerinde bulunduğunuz alanı kopyalamak için CTRL+C kombinasyonunun kullanılması sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.05.2017

Yenilikler

* E-Arşiv işlemlerinde yasal düzenlemeler yapıldı.
* Cari yetkililer bölümünde düzenlemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

25.04.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

13.04.2017

Yenilikler

* Cari hareket raporu işlemlerinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

12.04.2017

Yenilikler


Finans Yönetimi
* Excel üzerinde cari tanımları kredi limitlerinin aktarılması sağlandı.
* Cari yaşlandırma raporunda SMS gönderimi işleminde mail hesap bilgileri ( Yetkililer ve Departman mail adresi, Cari mail adresi ) seçilmesi sağlandı.
* Cari dönemsel hareket raporuna ''Son işlemden geçen gün'' sayısı eklendi.
* Cari Hareket raporunda aynı anda Döviz ve TL bakiyelerinin satır bazında alınması sağlandı.
* Toplu cari hareket girişinde hareket satırı özel kodu alanı seçmeli duruma getirildi. (Daha önce girilen özel kodları seçebilirsiniz.)
* Cari tanımları üzerinde yer alan Raporlar kısmına ilgili cari tanımının aktivitelerinin kısayolu eklendi.
* Cari tanımları zorunlu alanlarında TC kimlik numarası alanı zorunlu alan olarak belirtilmesi sağlandı.
* Banka hareket girişinde dövizli tutarların kaydında TL karşılığının otomatik olarak hesaplanması sağlandı.
* Banka kredi kartı extrelerinde kredi kartı azami tutar veri alanı eklendi. (Banka tanımı kredi kartları kaydı üzerinde azami tutar oranı belirtilmelidir.)
* Banka tanımları çek kaydı üzerinde çek hesaplarına farklı muhasebe kodlarının seçilebilmesi sağlandı.
* Çek tanımı kaydında kullanılan özel kodu alanının Genel Muhasebe fiş entegrasyonunda fiş özel kodu olarak aktarılması sağlandı.
* Kasa adının kullanıcılar tarafından değiştirilmesine dair düzenlemeler yapıldı.
* Genel Muhasebe transfer dosyası oluşturma işlemlerine TL işlemlerin döviz karşılıkları eklendi.

Stok Yönetimi
* Toplu stok hareketi excel aktarımın da temel birim seçimi sağlandı.
* Hızlı stok kart kaydına marka alanı eklendi.
* Stok tanımları listesine bakiyesizleri gösterme seçeneği eklendi.
* Stok birleştirme işlemi esnasında kaynak stoğu pasife alma işlemi eklendi.
* Hızlı stok tanımı içerisine Alış KDV oranı eklendi.
* Stok tanımları fiyat yenileme işlemlerinde TL ve Döviz fiyatlarının aynı ekran üzerinden güncellenmesi sağlandı.
* Stok grup tanımlarına sıralama eklendi. (Sıralama işlemini kullanıcılar kendileri yapabileceklerdir.)
* Alt stok oluşturma işlemlerinde stok adına ana ürünün adının eklenmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

Satın Alma Yönetimi
* Alış faturaların da girilen ''Ek Maliyetlerin'' stok hareketlerine yansıması sağlandı. Böylece stok tanımları fiyatı alanına işlemesi sağlandı. (Genel ayarlar da yer alan alış faturası kısmında ek maliyetleri stok hareketlerine yansıt seçeneği işaretli olmalıdır)
* Teklif değerlendirme raporun da ürünlerin alış fiyatlarının görülmesi sağlandı.
* Stok yurt dışı adının Yurtiçi - Yurtdışı Alınan sipariş, Alış faturası ve Alınan teklif işlemlerinde stok satırı üzerinde gösterilmesi sağlandı.
* Yurtiçi - Yurtdışı Alınan sipariş, Alış faturası, Alınan teklif çıktılarında cari resimlerinin gösterilmesi yapıldı.
* Muhasebelendirilmiş Alınan Siparişlerin ve İrsaliyelerin silinmemesi sağlandı.
* Alınan sipariş, teklif, fatura işlemlerinde ürün eklenmeden kayıt yapılması engellendi.
* Teklif, Sipariş, Fatura üzerinde aktif olan ürün üzerinde stok resmini göster eklendi. ( Hareket ek işlemler butonu veya kısayol butonunu kullanabilirsiniz)
* Teklif, Sipariş, Fatura üzerinde %100 iskonto ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Sipariş formunda stok tanımı brüt ve net ağırlık toplam miktarının gösterilmesi sağlandı.
* Satın alma talep raporundan teklif oluşturma işleminde termin tarihinin teklif üzerinde ek bilgi - 4 alanına otomatik olarak gelmesi sağlandı.
* Satın alma talep ekranı için zorunlu alanlar belirtilmesi sağlandı.
* Masraf faturasına ek kesintiler (stopaj) eklendi.

Satış Yönetimi
* Stok yurt dışı adının, Yurtiçi - Yurtdışı Verilen Sipariş, Satış Faturası ve Verilen Teklif işlemlerinde stok satırı üzerinde gösterilmesi sağlandı.
* Yurtiçi - Yurtdışı Verilen Sipariş, Satış faturası, Verilen Teklif çıktılarında cari resimlerinin gösterilmesi sağlandı.
* Verilen Sipariş, Verilen Teklif ve Satış Fatura işlemlerinde ürün eklenmeden kayıt yapılması engellendi.
* Alınan Sipariş ve Verilen Teklif üzerinde ürünlere ait alış fiyatlarının görüntülenmesi sağlandı.
* Satış Faturasında ürüne ait en son alınan fiyat bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
* Muhasebelendirilmiş Verilen Siparişlerin ve İrsaliyelerin silinememesi sağlandı.
* Verilen Teklif, Alınan Sipariş ve Satış Fatura üzerinde %100 iskonto ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Stok bazlı fatura raporuna cari grubu filtreleme kriteri eklendi.
* Kontrol paneli üzerinden tanımlı oturum açan kullanıcı ile cari tanımlarında belirtilen pazarlamacının eşleşmesi durumunda satış faturasında pazarlamacının otomatik olarak gelmesi sağlandı.
* Araç tanımları alanına Şöför Telefon numarası eklendi.
* Fatura Kar Zarar raporuna Genel Muhasebe entegrasyonuna göre filtreleme kriteri eklendi.
* Sevk edilen ürünler ile ilgili otomatik SMS gönderimi eklendi. (SMS / Mail şablonunda İrsaliye şablonu belirtmelisiniz. )

E-Fatura / E-Arşiv
* E - Arşiv Fatura gönderiminde otomatik olarak önizleme gelip gelmemesi ile ilgili seçenek eklendi.
* Cari tanımı adres kayıtlarına E-Fatura için Posta Kutusu eklendi.
* İrsaliye ve Sipariş Bilgilerinin çıkmasının isteğe bağlı duruma getirilmesi sağlandı.

Üretim
* Basit üretim üretim takip raporuna kaydeden, değiştiren bilgileri eklendi.

Genel
* Kontrol Paneli Ek Yetkiler 2 alanında '' Farklı kullanıcıların kaydettiği kayıtları değiştirme yetkisi ile ''Farklı kullanıcıların değiştirdiği kayıtları değiştirme yetkisi eklendi. ( ERP Hareketleri için geçerlidir.)
* Özel alan tanımlarına ondalık sayı veri alanları için gösterim formatı eklendi.
* Çoktan seçmeli Özel alan tanımlarına Script eklendi. Bu sayede özel alan tanımlarınızı (çoktan seçmeli) birbirine grup mantığı ile bağlayabilirsiniz.
* Özel alan tanımlarının alan uzunluğunun artırılabilinmesi sağlandı. Dikey olarak özel alan tanımı genişlemiş olacaktır.
* Mail / SMS şablonlarına İrsaliye modülü eklendi. (Sevk edilen ürünler ile ilgili otomatik sms sağlayabilirsiniz.)
* Mail / SMS şablonlarına Aktivite olarak kayıt edilsin mi ? seçeneği eklendi. ( CRM Aktivite)

Sürüm notları hakkında detaylı bilgi için tıklayınızGüncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

21.03.2017

Yenilikler

İthalat Yönetimi
* İthalat modülü eklendi. Bu sayede tüm ithalat dosyası işlemleri, stok millileştirme işlemleri, ithalat maliyetlerini stoklara yükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi sağlandı. Modül hakkında videolu yardım için tıklayınız


Stok Yönetimi
* Excel’den stok transfer işlemlerinde ek barkodlar alanına ilk 5 barkodun aktarılabilmesi sağlandı.
* SQL Server veritabanı kullanıcıları için resmi (fotoğrafı) olan/olmayan stokların filtrelenebilmesi sağlandı.
* Depo envanterini miktar ve tutar kriterine göre raporlayabilme özelliği eklendi.

E-Fatura / E-Arşiv
* e-Arşiv faturaları için taşıyıcı seçeneklerine Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi eklendi.
* Sipariş içerisinde üzerinde bulunduğunuz satırı komple bir alt satıra kopyalamak için kısayol eklendi.

Satın Alma – Satış Yönetimi
* Hareketli irsaliye raporunda alt toplamlarda KDV’li tutarların görünebilmesi sağlandı.
* Alıştan iade faturalarında KDV oranlarını düzenlemeye yönelik revizyonlar yapıldı.

Finans Yönetimi
* Online mutabakat gönderimlerinde carilerin döviz bakiyelerinin de gönderilebilmesi sağlandı.

Genel
* Hızlı erişimde menü başlıklarıyla alakalı genel düzenlemeler yapıldı.

Sürüm notları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

02.03.2017

Yenilikler


Finans Yönetimi
* Cari otomatik yaşlandırma raporuna '' Dönemsel Yaşlandırma '' sistemi eklendi.
* Cari manuel yaşlandırma raporuna "Valörü açık hareketlerden hesapla" seçeğinin kapsamı genişletilerek ''açık hesap gününü açık hareketlerden hesaplama '' işlemi eklendi.
* Cari yaşlandırma raporunda performans geliştirmesi yapıldı.
* Cari birleştirme işleminde cari kartların ''yetkililer'' bilgilerinin aktarılması işlemi sağlandı.
* Taksit sözsleşmesinde Kefil TC numarası veri alanı eklendi.
* Taksit işlemleri tahsilat ekranın da ödeme türününü evrak olarak seçilebilinmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
* Toplu cari hareket girişinde Excel aktarımlarında ''Banka Hesap ve Banka IBAN '' alanı eklendi.
* Toplu cari hareket girişinde Cari kodu alanı genişletilerek ''TC numarası ve Hesap numarasına '' göre aktarım sağlandı.
* Döviz kur arama ekranında düzenleme yapıldı.

Satış Yönetimi
* Satış irsaliyesi eski irsaliyeler raporunda düzenleme yapıldı.
* Satış İrsaliyesin de ''Stok Yurt dısı adı ''veri alanı eklendi.

Satın Alma Yönetimi
* Kullanıcı girişlerinde alıştan iade irsaliyesi iskontolar alanında düzenleme yapıldı.
* Alış İrsaliyesin de ''Stok Yurt dısı adı '' veri alanı eklendi.
* Satın alma talebinde teklif aktarımlarında , teklif hareketleri içerisinde talebi oluşturan kullanıcı bilgisinin görülebilmesi sağlandı.
* Satın alma talep listesine yazdırma işlemi eklendi.
* Satın alma talep ekranında oluşturulan teklifler ait stok fiyatlarında düzenleme yapıldı.

Stok Yönetimi
* Gelişmiş fiyat listesi tanımlarına ''tüm listeyi temizle'' yetkisi eklendi.
* Toplu depo transferinde düzenleme yapıldı.
* Hızlı stok tanımına ''seri etiket, resim ekleme, Alış faturasına aktar '' özellikleri eklendi.
* MSSQL veritabanı için Stok tanımlar listesine ''ürün resimi olanları göster '' seçeneği eklendi.
* Stok tanım arama motorunda stoklara ait Ek barkodların okutularak işlem yapılabilinmesi sağlandı.

E-Fatura / E-Arşiv
*Farklı posta kutularına gönderim yapılabilmesi sağlandı.

Sürüm notları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

22.02.2017

Yenilikler

* E-Fatura gelen kutusunda KDV istisnalı faturalar için düzenelemeler yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

15.02.2017

Yenilikler

* MSSQL veritabanı için performans iyileştirmesi yapıldı.
* Raporların etiket olarak yazdırma işleminde farklı tablolardan veri yazdırabilme özelliği eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.

07.02.2017

Yenilikler

* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

25.01.2017

Yenilikler


Satış Yönetimi
* Satış Yönetimi / Analizler menüsünde yer ''Fatura KDV Analizi'' raporunda düzenlemeler yapıldı.
* Fatura KDV Analizi raporuna Masraf faturaları dahil edildi.

Genel
* Performans iyileştirmesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden DBUpdate menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

12.01.2017

Yenilikler


Stok Yönetimi
* Stok tanımları seri etiket yazdırma tasarımına ''koridor no, raf no, yer no'' veri alanlarının eklenebilmesi sağlandı.
* Toplu depo transfer işleminde ürünlere ait karekodun okutularak ''Ürün kodu, Miktarı ve Lot numarasının'' transfer ekranında ilgili alanlara aktarılabilmesi sağlandı.
* Stok tanımlarına depozito stoğunun seçilebilmesi sağlandı. ( Aktif ürün eklendiğinde, seçilen depozito ürünü yeni bir hareket olarak satışa otomatik eklenir. Bu özellik sadece Hızlı Satışta çalışmaktadır.

Satış Yönetimi
* Satış Yönetimi / Analizler menüsüne ''Fatura KDV Analizi'' eklendi. (Faturalarınızın satır bazında KDV oranlarını görebilir, Hesaplanan KDV, KDV Matrahı, İndirilecek KDV, Ödenecek KDV ve fark türü bilgilerine ulaşabilirsiniz.)
* Sevkiyat planlama ekranında, Sipariş ve İrsaliye kayıtlarının yetkili kişi bilgilerine göre filtrelenebilmesi sağlandı.
* Promosyon tanımlarına ''Promosyon tipinin stok bazında olması halinde stok kartlar listesinden'' aktarım işlemi eklendi.
* Satış Faturası işleminde ürünlere ait karekodun okutularak ''Ürün kodu, Miktarı ve Lot numarasının'' fatura üzerine ilgili alanlara aktarılabilmesi sağlandı.
* Satış İrsaliyesi içerisinde ürün hareket sıralamasının yapılabilmesi sağlandı. ( Özel ayarlar / İrsaliye ayarları / İrsaliye hareket sıralaması alanından kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.)
* Yurt içi verilen teklif, Yurt dışı verilen teklif içerisine ürün hareket sıralamasının yapılabilmesi sağlandı. ( Özel ayarlar / Teklif ayarları / Teklif hareket sıralaması alanından kriterlerin yapılması gerekmektedir.)
* Taksit işlemlerinde oluşturulan taksitlerin senet olarak bastırılmasında her bir senet için numaralandırma işlemi sağlandı.
* Kredi limit uyarılarında limiti aşan tutarın görülebilmesi sağlandı.

Finans Yönetimi
* Cari hareket ek işlem türlerine işlem türü bazında yetkilendirme yapılabilmesi sağlandı. ( Oluşturulan ek işlem türlerinden istediklerinizi personelinizin kullanıp / kullanamasını sağlayabilirsiniz.)
* Cari tanımları / yetkililer alanında yetkili kişileri pasif edebilme seçeneği eklendi.
* Dönemsel hareket raporuna ''son işlem ve vade tarihi eklendi'' (Bu seçenek ile bakiyesi olup ancak hareket görmeyen cariler listelenebilinecektir.)

Satın Alma Yönetimi
* Masraf faturası numarası için sayaç tanımlaması eklendi. (Masraf faturası numaralarının otomatik oluşması sağlanabilinecektir.)
* Sipariş muhasebelendirme ekranın da seçenekler kısmına ''Kaynak döviz kuru '' eklendi. (Sipariş kuru veya aktif kur tercih edilebilir.)
* Toplu Alış İrsaliyesi eklendi.
* Alış İrsaliyesi içerisinde ürün hareket sıralamasının yapılabilmesi sağlandı. ( Özel ayarlar / İrsaliye ayarları / İrsaliye hareket sıralaması alanından ayarların yapılması gerekmektedir.)
* Alış faturası işleminde ürünlere ait karekodun okutularak ''Ürün kodu, Miktarı ve Lot numarasının'' fatura üzerine ilgili alanlara aktarılabilmesi sağlandı.
* Yurt içi alınan teklif, Yurt dışı alınan teklif içerisine ürün hareket sıralamasının yapılabilmesi sağlandı. ( Özel ayarlar / Teklif ayarları / Teklif hareket sıralaması alanından kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.)
* Satın alma talep ekranında talep edilecek ürüne ait tedarikçilerin görüntülenebilmesi ve kayıt ekranına seçilebilmesi sağlandı.

Üretim Yönetimi
* Basit üretim reçetelerinde Nihai stoğun üretim miktarından bağımsız olarak üretimde kullanılan ürünlere miktar girişi yapılabilmesi sağlandı. ( Örneğin: X Ana ürünümüz 2 adet üretilse veya farklı adetlerde üretim sağlansa dahi hammadde ürünümüz için 1 miktar kullanabilmemiz sağlandı.)

E-Fatura / E-Arşiv
* E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için ''Seri No'' bilgilerinin aktarılabilmesi sağlandı.
* E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için satır bazlı hareket açıklamalarının opsiyonel alanlara eklenmesi sağlandı.

Diğer İşlemler
* Excel den cari tanımların aktarılmasında, ''Cari tanımlarının aktif, pasif ve potansiyel müşteri'' seçeneklerinin aktarılabilmesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden DBUpdate menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

20.12.2016

Yenilikler


Finans Yönetimi
* Cari tanım yetkililer bölümü için zorunlu alan tanımlayabilme özelliği eklendi.
* Cari tanım yetkililer alanında yer alan mail adresinde şematron kontrolü sağlandı.
* Cari tanımlar listesinde cari renklendirme sistemine göre sıralama eklendi.
* Cari tanımı yetkililer kısmının kayıt yetkileri cari tanımlarından ayrıldı.
* Aynı carinin farklı hesapları arasında virman yapabilme imkanı sağlandı.
* Banka tanımlarında Çek, POS tanımlarının bağlı olduğu hesap no alanına manuel müdahale edilmemesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

CRM
* Müşteri ilişkileri sayfasında cari renklendirme yapıldı.
* Müşteri ilişkileri sayfasında yetkililer alanına departman bilgisi eklendi.

Stok Yönetimi
* Paket tanımlarına aktif seçeneği eklendi.
* Paket tanımlarına web de görünsün seçeneği eklendi.
* Beden tanımlarına sıra no alanı eklendi. (Asorti penceresinde bedene göre sıralama)

Satın Alma Yönetimi
* Alınan Teklif, Verilen Sipariş, Alış Faturası ve Alış İrsaliyesin de fiyat alanında dört (4) işlem yapılabilmesi sağlandı.(Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma)
* KDV öncesi iskontonun döviz birimine uygulanabilmesi sağlandı.
* Masraf faturası özel rapora cari filtreleme kriterleri eklendi.
* Masraf faturası için genel ayarlara varsayılan cari kodu eklendi.
* Gelen İrsaliye başlığı Alış İrsaliyesi olarak değiştirildi.
* Alıştan iade irsaliyesi eklendi.
* Transfer irsaliyesi listesine toplam miktar sütunları eklendi.
* Verilen sipariş işlemlerinde stok bazlı termin sistemi eklendi.
* Stok sipariş listesinde düzenleme yapıldı. (Pasif olan stokların listelenmemesi seçeneği)

Satış Yönetimi
* Verilen Teklif, Alınan Sipariş, Satış Faturası ve Satış İrsaliyesin de fiyat alanında dört (4) işlem yapılabilmesi sağlandı.(Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma)
* KDV öncesi iskontonun döviz birimine uygulanabilmesi sağlandı.
* E-Fatura yazı ile seçeneği E-Fatura Ayarları bölümüne seçenek olarak eklendi.
* Gönderilmiş E-Faturalar bölümüne cari filtreleme kriteri eklendi.
* Çeki listesi rapor tasarımına stoğun resminin çekilebilmesi sağlandı.
* Giden İrsaliye başlığı Satış İrsaliyesi olarak değiştirildi.
* Satıştan iade irsaliyesi eklendi.
* Toplu satış irsaliyesinin işlem tamamlanıncaya kadar saklanması sağlandı.
* Transfer irsaliyesi listesinde irsaliye durumuna göre renklendirme sağlandı.
* Transfer irsaliyesi listesine toplam miktar sütunları eklendi.
* Promosyon indirim tanımlarına stok ve marka bazında seçim eklendi.
* Promosyon tanımları satış ve indirim alanlarına listeyi temizle işlemi eklendi.
* Teklif faturalandırma işleminde güncel döviz kurunun aktarılması için seçenek eklendi.
* Alınan sipariş işlemlerinde stok bazlı bloke sistemi eklendi.

Üretim Yönetimi
* Basit üretim, üretim raporu yazdırma sayfasına stok koridor no, yer no ve raf numarası alanları eklendi.

Genel
* Dosya alanına otomatik olarak tarama işlemi (scanner ile bağlantı) ile dosyaların aktarımı sağlandı.
* Üst menü yapısının görünüp / görünmemesi seçeneceği eklendi. (Menüyü gizlemek / göstermek için özel ayarlar -> genel ayarlar menüsünü kullanınız)
* Menü sisteminde iyileştirmeler yapıldı.
* Mail / SMS şablonları SMS gönderimi bölümüne carinin yetkili tanımlarının seçilebilmesi sağlandı.
* Mail / SMS şablonları pazarlamacı değişiminde gönderilen iletilerde düzenleme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden DBUpdate menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

09.12.2016

Yenilikler

* Sipariş teslim raporunda aynı cariye ait siparişlerin muhasebelendirilmesi konusunda düzenleme yapıldı.
* Çek senet işlemleri raporunda düzenleme yapıldı.
* Hızlı erişime eklenen fatura raporlarında satın alma / satış ayrımı yapıldı.
* Performans düzenlemesi yapıldı.
* Genel düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden DBUpdate menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

01.12.2016

Yenilikler

GENEL ÖZELLİKLER

* Tam entegrasyonlu Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe sistemi sayesinde Ön Muhasebeden girmiş olduğunuz kayıtları Genel Muhasebeden yeniden girmeden takip edebilir,
* Ön Muhasebeden Genel Muhasebeye anlık veya toplu entegrasyon sağlayabilir,
* MSSQL (Optimizasyon MSSQL Server 2008 sürümü ve üzeri versiyonlarda kullanılabilir) ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,
* Çok kullanıcılı sistemlerde Offline modunda çalışabilme özelliğinden faydalanabilir (Offline Modunda Desteklenen Modüller: Paket-3 Modülleri, Depo, Seri/Lot, Restaurant, Hızlı Satış ve Analiz modülleri destekler),
* Çok şubeli sistemlerde şube tanımları oluşturarak şubelerin birbirlerine müdahale etmelerini – kayıtlarını görüntülemelerini engelleyebilir,
* Unicode (Evrensel Kodlama Tekniği) dil desteği sayesinde tüm dünya dillerine uyumluluk özelliğinden faydalanabilir,
* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,
* Kullanıcıya özgü menü oluşturabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilir,
* Otomatik mail-SMS gönderim özelliği sayesinde desteklenen modüllerde durumu değişen işlemleriniz için programın otomatik e-mail – SMS göndermesini sağlayabilir,
* Şirket bazlı metin özelleştirebilirsiniz (WOLVOX 8, açtığınız birbirinden farklı şirketlerin her biri için ayrı ayrı metin özelleştirmelere imkan tanır).

STOK YÖNETİMİ

Stok İşlemleri
* Tanımlamış olduğunuz stoklarınızı grup, ara grup ve alt grup bazında gruplayabilir,
* Stok kartlarınıza özel KDV, ÖTV ve ÖİV yüzdesi belirtebilir, 85 nolu matrahtan faydalanmak için ayarlamalar yapabilir,
* Stoklarınıza sınırsız sayıda fiyat girişi yapabilir,
* Fiyat listesi tanımlayarak belirlediğiniz tarihler arasında, belirlediğiniz stokların, belirlediğiniz satış fiyatları üzerinden işlem görmesini sağlayabilirsiniz.
* Stoklarınıza sınırsız sayıda resim ekleyebilir,
* Stoklarınıza özel pazarlamacı prim oranı veya tutarı belirleyebilir,
* Sınırsız sayıda birim tanımlaması yaparak stoklarınızın belirttiğiniz birimler üzerinden bakiyelerini kontrol edebilir,
* Stok kartında bir ürüne ait birden fazla barkod bilgisinin tanımlayabilir, bu sayede ürüne ait birim bazlı ve fiyat bazında ayrı ayrı barkod belirleyebilir,
* Depo entegrasyonu sayesinde stoğunuzun hangi depoda, kaç adet olduğunu görüntüleyebilir,
* Stok emniyet limitleri belirterek belirtilen limitin altına düşmesini veya üstüne çıkmasını depo bazında engelleyebilir,
* Bakiyesi ekside olan stoklarınızın satışını depo bazında engelleyebilir,
* Stoklarınıza özel iskonto tanımlayabilir, gelişmiş iskonto özelliği sayesinde müşterilerinize özel stok veya stok grup bazlı iskonto girişi yapabilir,
* Seri no ile satışını yaptığınız stoklarınızın takibini yapabilir,
* Stok tedarikçileri tanımlayarak varsayılan tedarikçi ataması yapabilir,
* Üretim sonrasında kalite kontrol için değerler girebilir,
* Stok envanterini ve depo bazlı stok durum raporlarını alabilir,
* Stok raporları sayesinde hangi tarihte işlem gördüğünü raporlayabilir,
* Stoklarınız için marka, model, renk ve beden tanımlaması yapabilir,
* Ana stok, alt stok tanımlamaları yapabilir, asorti sistemi özelliğinden faydalanabilir,
* Stoklarınıza alternatif stok belirleyerek stokla ilgili işlemler esnasında alternatif stokların listelenmelerini sağlayabilir,
* Blokede ve terminde olan stoklarınızı raporlayabilir,
* Stok sayımlarınızı gerçekleştirerek envantere işleyebilir,
* Stoklarınıza etiket basabilir,
* Verdiğiniz hizmetleri tanımlayabilir, hizmet raporları alabilir,
* Paket tanımları oluşturarak paketlere etiket yazdırabilir, paket fiyatını dilerseniz manuel dilerseniz stok fiyatlarından çektirebilirsiniz.

Depo İşlemleri
* Kullandığınız tüm depolarınızı kaydedebilir,
* Depolarınıza kullanıcı bazlı yetkilendirme yaparak sadece yetkili kullanıcının giriş veya çıkış yapmasını sağlayabilir,
* Depolarınız arası tek tek veya toplu bir şekilde transfer yapabilir,
* Depo transfer raporları ve depo envanteri alabilir,
* Stok emniyet limitlerini depo bazlı belirleyebilir,
* Lokasyon tanımlayarak depo haritanızı ekleyebilir,
* Lokasyon hareket girişi yaparak ürünlerin net konumlarını takip edebilirsiniz.

Seri/No İşlemleri
* Giriş ve çıkışını seri numarası ile yaptığınız stoklarınızı takip edebilir,
* Dilerseniz lot takibi yaparak stoklarınız için net maliyet hesaplamaları yapabilir,
* Fatura üzerinden toplu olarak seri numarası girişi - çıkışı yapabilir,
* Seri no hareket raporları alabilir,
* Seri numaralarına etiket yazdırabilirsiniz.

SATIN ALMA / SATIŞ YÖNETİMİ

Fatura İşlemleri
* Yurt içi satış, yurt dışı satış, alış, yurt içi satıştan iade, yurt dışı satıştan iade, alıştan iade ve masraf faturalarınızı kaydedebilir,
* Fatura çıktınızı kullandığınız matbu faturaya göre tasarlayabilir,
* Faturalarınıza stok ve hizmet ekleyebilir, dilerseniz paket satış veya seri nolu satış işlemlerinizi yürütebilir,
* Oluşturduğunuz faturayı elden veya bankadan taksitlendirebilir,
* Kapalı fatura tanımları yaparak faturayı birden fazla ödeme şekliyle kapatabilir,
* Faturadaki ürünler için fatura üzerindeyken fiyat istatistiği alabilir, kar zarar hesaplaması yapabilir,
* ÖTV, ÖİV, tevfikat, 85 nolu matrah uygulamalarını kullanabilir,
* Belli müşterilerinize veya belli stoklarınıza özel iskonto kullanabilir,
* Fatura üzerinden çeki listesi oluşturabilir,
* Fatura detaylarını fatura carisine mail atabilir, cep telefonuna SMS olarak bilgi gönderebilir,
* Fatura içerisine M.S. Excel’den veya Openoffice’den stok aktarabilir,
* Faturayı kopyalayabilir, dilerseniz iki farklı şirket arası kopyalama işlemi yapabilir,
* Fatura bazında kar zarar raporları alabilir,
* B formalarınızı fatura modülü içerisinden alabilir,
* Faturalarınızı toplu olarak yazdırabilirsiniz.

E-Fatura / E-Arşiv
* e-Fatura ve e-Arşiv gönderimi için gerekli altyapıyı oluşturabilir,
* e-Fatura e-Arşiv gönderim işlemlerini program içinden tek tuşla gerçekleştirebilir,
* Gönderilmiş e-Faturalarınızın ve e-Arşivlerinizin listesini alabilir,
* Dövizli faturalarınızı e-Fatura ve e-Arşiv olarak gönderebilir,
* e-Fatura ve e-Arşiv durum sorgula alanından faydalanarak gönderdiğiniz evrakların durumlarını kontrol edebilirsiniz.

İrsaliye İşlemleri
* Giden, gelen ve şubeleriniz arası ürün transferleri için irsaliye düzenleyebilir (Depo modülüyle entegrasyonlu çalışmaktadır.),
* İrsaliyeleri dilerseniz toplu, dilerseniz tek tek faturalandırabilir,
* 7 Gün içinde faturalanmayan irsaliyeleriniz için uyarı özelliğinden faydalanabilir,
* İrsaliyelerinizde kullandığınız stoklar için toplu olarak fiyat güncelleyebilir, bu sayede farklı fiyattan faturalandırabilir,
* İrsaliyeyi kopyalayabilir, dilerseniz iki farklı şirket arası kopyalama işlemi yapabilir,
* Mal fazlası ürünlerinizin takibiyle ilgili ayarlamaları yapabilir,
* Daha önce kaydettiğiniz irsaliyeleriniz için hareketli dökümler alabilirsiniz.

Teklif İşlemleri
* Yurt içi verilen, yurt içi alınan, yurt dışı verilen ve yurt dışı alınan tekliflerinizi kaydedebilir,
* Teklife eklediğiniz ürünleri müşteriniz için bloke edebilir veya verdiğiniz teklifler için termin miktarlarını takip edebilir,
* Teklif süresi dolduğunda beklemede kalan teklifleriniz için bloke ve terminlerin düşmesini sağlayabilir,
* Tekliflerinizi tek tek yada toplu olarak fatura ve irsaliyeye aktarabilirsiniz.
* E-teklif özelliğinden faydalanarak satıcı firmalardan online ortamda teklif isteyebilir,
* Teklif değerlendirme ekranı sayesinde teklif taleplerinize gelen cevapları fiyat, teslim süresi ve ödeme günü bazında değerlendirerek satın alma emri oluşturabilirsiniz.

Sipariş İşlemleri
* Yurt içi alınan, yurt dışı alınan, yurt içi verilen ve yurt dışı verilen siparişlerinizi kaydedebilir,
* Siparişleriniz için dilediğiniz sayıda sipariş durum tanımı oluşturabilir, durum tanımları için uyarı sistemi atayabilir ve personel yetkilendirebilir,
* Alınan siparişe eklediğiniz stoklarınızı blokede, verilen siparişe eklediğiniz stoklarınızı ise terminde tutabilir,
* Siparişlerinizi tek tek veya toplu olarak irsaliye ve faturaya aktarabilir,
* Eksik teslimatları ve fazla teslimatları takip edebilir,
* Satın alma talep ekranını kullanarak depoda azalan stoklarınızı kaydederek verilen siparişe aktarabilir,
* Şubeleriniz arası ürün aktarımı için transfer talebinde bulunabilir,
* Stok sipariş listesini ve kayıtlı tüm siparişlerinizi raporlayabilir,
* Belirlediğiniz durum değişikliklerini müşterilerinize otomatik olarak sms veya e-mail gönderilmesini sağlayabilir,
* Cari ve stok bazlı sipariş raporları alabilirsiniz.

Satışa Özel İşlemler
* İskonto kısıtlama tanımları oluşturarak personellerinize maksimum yüzde kaç iskonto yapabilme yetkisi vereceğinizi belirleyebilir,
* İskonto kısıtlama yetkisini cari bazında, grubu, ara grubu, alt grubu ve ili bazında gerçekleştirebilir,
* Promosyon modülü sayesinde belli tarih, gün, saat, müşteri ve müşteri grupları veya tercihe bağlı olarak belli ürün, marka, model, ürün grubu bazında promosyon tanımlama yapabilir,
* Oluşturduğunuz tanıma bağlı olarak satışlarımızda promosyon uygulayabilir,
* Promosyon analizi alarak promosyonlarınızın ne derece ilgi gördüğünü takip edebilirsiniz.

Mobil Satış
* Mobil satış programında kullanmak üzere rota tanımlamalarınızı oluşturabilir,
* Her araç için ayrı ayrı rota planlaması yapabilir,
* Rotaya dahil müşterileri belirleyebilir,
* Ziyaret zamanı geçen müşterilerin listesini alabilir,
* Cari bazlı ve rota bazlı sonuç raporları alabilirsiniz.


ÜRETİM YÖNETİMİ

MRP II
* Üretimde kullandığınız tüm makinelerinizi ve makinelerinizin çalışma sürelerini tanımlayabilir,
* Üretim için kullandığınız tüm operasyonları adım adım tanımlayabilir,
* Üretim öncesinde reçete oluşturarak oluşturulan reçeteyi seri bir şekilde üretime sokabilir,
* Üretim esnasında karşılaştığınız kayıp zamanları takip edebilir,
* Hammadde girişlerini kontrol raporu ile sağlayabilir,
* Fason parçalama ve fason birleştirme işlemlerini oluşturabilir,
* Üretim planlama ve üretim emri oluşturarak tüm üretim süreçlerinizi takip edebilir,
* Gantt şeması alarak üretim aşamaları şematik olarak takip edebilir,
* Üretim esnasında oluşan fireleri detaylı bir şekilde kaydederek üretim maliyetlerini hesaplayabilir,
* Kalite kontrol raporları sayesinde üretilen ürünün kalitesini takip edebilir,
* Yaptığınız tüm tanımlamalar için detaylı raporlar alabilir,
* Personel karşılaştırma raporları sayesinde personel verimliliğini ölçebilirsiniz.

Basit Üretim
* Oluşturacağınız üretimler için reçete oluşturabilir, fire ve diğer maliyetleri üretime yansıtabilir,
* Üretim birleştirme ve üretim parçalama işlemlerinizi takip edebilir,
* Üretim planlaması oluşturarak üretim öncesinde oluşturacağınız üretimin detaylarını kaydedebilir, üretim bazlı dosya ekleyebilir,
* Eksiye düşen ve reçetede tanımlı olan ana mamuller için otomatik üretim yaptırabilir,
* Oluşturduğunuz üretimler için raporlar alabilirsiniz.

SERVİS YÖNETİMİ
* Müşterilerinizin servisinize getirdikleri tüm ürünler veya verdiğiniz tüm hizmetler için servis fişi oluşturabilir,
* Servise gelmeden önce randevu kaydı açarak randevu uyarılarından faydalanabilir,
* Servis bakım sözleşmesi düzenleyerek bakım tarihi uyarılarından faydalanabilir,
* Servis fişlerinde teslim eden, teslim alan, teslim saati, ürün bilgileri, bildirilen arızalar ve yapılan işlemleri kaydedebilir,
* İşlemi yapacak personelinizi ve servise çıkan aracı belirleyerek personel iş yükü raporları alabilir,
* Servis fişleriniz için durum tanımlamaları yaparak belirlediğiniz durum değişikliklerinin müşterinize sms veya e-mail aracılığı ile iletilmesini sağlayabilir,
* Servis fişlerini tek tek veya toplu olarak irsaliye ve faturaya aktarabilir,
* Servis paketleri tanımlayabilir ve servis fişleri ile ilgili pek çok rapor alabilirsiniz.

FİNANS YÖNETİMİ

Cari İşlemleri
* Sınırsız sayıda cari kart tanımlayabilir,
* Cari kartlara ait genel bilgiler, hesap bilgileri, özel iskonto, vade, stok fiyat seçimi, yetkili, servis bilgisi tanımlayabilir,
* Carileriniz grup, ara grup ve alt grup bazında gruplayabilir,
* Cari kart kaydı oluşturma işlemi esnasında ülke, il ve ilçe bilgilerinin otomatik gelmesini sağlayabilir,
* Cari kartlarınıza sınırsız sayıda resim ve dosya ekleyebilir,
* Cari kartlarınıza sınırsız sayıda adres tanımlayabilir,
* Carilerinize yapmış olduğunuz ödemelerinizi ve tahsilatlarınızı nakit, pos, dekont, kredi kartı, tahakkuk ve ek olarak 5 farklı işlem türü tanımlayarak gerçekleştirebilir, tahsilat makbuzu yazdırabilir,
* Cari kartlarınıza özel kredi limiti belirleyerek belirtilen limitin aşılması durumunda satış yapılmasını engelleyebilir (kredi limitleri açık hesap, sipariş, irsaliye ve çek-senet bazında tanımlanabilir.),
* Döviz işlemleriniz için carilerinize döviz hesabı tanımlayabilir ve dilerseniz döviz hesabını ayrıca takip edebilir,
* Cari hareket raporu ve ayrıntılı hareket raporları alarak carilerinize detaylı bir şekilde extre yazdırabilir,
* Rapor tasarımlarını dilediğiniz şekilde düzenleyebilir,
* Valör hesaplı rapor sayesinde yapacağınız ödeme ve tahsilatlar için ortalama bilgilere erişebilir,
* Cari özel rapor sayesinde ağaç şeklinde rapor alabilir,
* Carilerinize adres etiketi yazdırabilir,
* Pazarlamacı prim raporları sayesinde pazarlamacınızın toplamda ne kadarlık prim kazandığını görüntüleyebilir,
* Zincir pazarlama özelliği sayesinde pazarlamacıların yaptıkları alt pazarlamacılara göre prim kazanmalarını sağlayabilir,
* Bonus tanımları yaparak carilerinizin yaptığınız satışlardan bonus kazanmalarını sağlayabilir, dilediğiniz zaman bonuslarını kullanma imkanını sunabilir, dilerseniz geçerlilik tarihi belirterek belirlediğiniz tarih aralığında bonus kullanımını sağlayabilir,
* Kendi para birimi esaslı bakiyeler listesi özelliği sayesinde dövizli işlemlerinizin kendi para biriminizce karşılığını alabilirsiniz.

Kasa İşlemleri
* İşletmenizde kullandığınız tüm kasalarınızı tanımlayabilir, kasalarınızı pasife alabilir,
* Kasalarınıza kullanıcı bazlı yetkilendirme yaparak her kullanıcının sadece kendi kasasına müdahale etmesini sağlayabilir,
* Kasa transfer özelliği sayesinde kasalarınız arası para aktarımı gerçekleştirebilir,
* Kasa transfer havuzu özelliği sayesinde kasa transferlerinde kullanıcı onayı olmadan işlem yapılmasını engelleyebilir,
* Günlük ve genel kasa raporları alarak kasanızdaki net nakit tutarını görüntüleyebilir,
* Para sayma özelliği sayesinde, kasanızdaki nakit tutarını seri bir şekilde sayabilirsiniz.

Çek/Senet İşlemleri
* Müşterilerinizden aldığınız veya müşterilerinize verdiğiniz tüm çek ve senetlerinizi tanımlayabilir,
* Çek ve senetler için ödeme, tahsilat, cirolama, bankaya gönderme gibi işlemlerin tamamını takip edebilir,
* Toplu olarak çek ve senet girişleri yapabilir,
* Çek ve senetleriniz için kısmı tahsilat yapabilir,
* Teminat çek ve senetlerini takip edebilir, teminat senetleri için kısmi ödeme alabilir,
* Seri senet basımı işlemini gerçekleştirebilir,
* Kaydettiğiniz tüm çekleriniz ve senetleriniz için detaylı raporlar alabilir,
* Çek / senet valör hesaplı rapor alabilirsiniz.

Banka İşlemleri
* Çalıştığınız tüm bankaları kaydedebilir, bankalardaki alt hesaplarınızı, pos, kredi kartı ve çek / senet tanımlamalarınızı oluşturabilir,
* Pos tanımlarına taksit sayısı belirleyerek farklı taksitler için provizyon kesintilerini takip edebilir, vade farkı uygulamaları için tanımlama yapabilir,
* Bankalarınız ve kasalarınız arası transfer işlemlerini gerçekleştirebilir,
* Kredi kartı ekstrenizi takip edebilir,
* Pos ve provizyon raporları alabilir,
* Kredi hesaplaması yapabilir, kredi kullanımınızı program üzerinden takip edebilir,
* Bankadaki çek ve senetlerinizi raporlayabilir,
* Banka raporları alabilirsiniz.

Döviz İşlemleri
* Kullanacağınız tüm döviz birimlerini tanımlayabilir,
* Merkez Bankasından otomatik olarak günlük kur download edebilir,
* Geçmiş tarihli döviz kur raporlarını alabilir,
* Döviz alım-satım işlemlerinizi takip edebilir,
* Çapraz kur uygulamasından faydalanarak elinizdeki farklı döviz birimlerinin karşılığını raporlayabilirsiniz.

Taksit İşlemleri
* Kayıtlı müşterilerinize taksit planı oluşturarak ödemelerini takip edebilir,
* Yapmış olduğunuz taksitli alışverişlerinizi takip edebilir,
* Geciken ödemeler için gecikme cezası uygulayabilir,
* Geciken taksitler için uyarı özelliğinden faydalanabilir,
* Seri senet basımı gerçekleştirebilir,
* Sözleşme ve tahsilat makbuzu yazdırabilirsiniz.


CRM
* Organizer özelliği sayesinde tüm toplantı, randevu, yapılacak iş ve benzeri aktivitelerinizi kayıt edebilir, uyarı sistemi sayesinde ise saatinden önce uyarı vermesini sağlayabilir,
* Tanımlı carileriniz için müşteri listesi oluşturabilir,
* Kampanya ve satış fırsatı tanımlaması yaparak müşterilerinizin faydalanmalarını sağlayabilir,
* Müşterilerinize verdiğiniz teknik destekleri kayıt altında tutabilir,
* Anket kaydı girerek müşterilerinize yaptığınız tüm anketleri takip edebilir,
* Müşteri veya grup bazlı karlılık raporlarını görüntüleyebilir,
* En çok satışı yapılan ürün gruplarını raporlayabilir,
* Ürün bazında en çok satış yapılan müşterileri raporlayabilir,
* En çok satış yapılan müşterilerinizi raporlayabilir,
* En çok satış yapılan ilçe, il ve ülkeyi raporlayabilir,
* Pazarlamacı bazında en çok satılan ürünlerinizi raporlayabilirsiniz.

TÜP/SU
* Tüp / su fişi düzenleyerek müşterinize yaptığınız satışları takip edebilir, hangi müşterinizde hangi depozitolu ürünün olduğunu kontrol edebilir,
* Değişim tanımları yaparak hangi dolu stoğun hangi boş stoğa denk geldiğini takip edebilir,
* Araçlarınıza ürün yükleme işlemlerini deponuzdaki stoklarınızı araç depolarınıza transfer ederek takip edebilir,
* Güncel fiyatlı rapor alarak satış sonrasında oluşan fiyat değişikliğini kontrol edebilir, faturalandırma işlemini güncel fiyat üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme