AKINSOFT

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.04.35

İNDİR DETAYLAR DEMO TALEBİ

09.06.2022

Neler Yeni

* 21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) GİB'in yayımlamış olduğu değişikliklere göre KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde güncellemeler yapıldı.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinde kod bazında güncelleme yapıldı.
* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde kod bazında güncelleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.