AKINSOFT

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.04.17

İNDİR DETAYLAR DEMO TALEBİ

26.07.2021

Neler Yeni

* Ba ve Bs Formları için düzenleme yapıldı.
31375 sayılı Resmi Gazete'de Form Ba ve Form Bs uygulamasinda değişiklik yapan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;
“1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”
* Poşet Beyannamesi'nde güncelleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.