AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.08

05.03.2020

Neler Yeni

* Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde versiyon güncellemesi yapıldı.
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri (1003A ve 1003B) ile Poşet Beyannamesinde kod bazında güncellemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.