AKINSOFT

AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.04.11

İNDİR DETAYLAR DEMO TALEBİ

07.04.2021

Neler Yeni

* Gelir Vergisi Beyannamesinde kod bazında güncelleme yapıldı.
* Gelir Geçici Vergi Beyannamesi versiyon 19'a güncellendi.
* Katma Değer Vergisi-1 Beyannamesi (1015A) versiyon 32'ye güncellendi.
* Katma Değer Vergisi-2 Beyannamesi (1015B) versiyon 10'a güncellendi.
* Kurumlar Vergisi Beyannamesi versiyon 23'e güncellendi.
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A) versiyon 11'e güncellendi.
* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B) versiyon 3'e güncellendi.
* Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi versiyon 3'e güncellendi.
* Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi versiyon 29'a güncellendi.
* Kurumlar Vergisi Beyannamesinde düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.