AKINSOFT Wolvox Beyanname 8.03.18

İNDİR DEMO TALEBİ

11.09.2020

Neler Yeni

* * Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde (1003A ve 1003B) "SGK Bildirimleri" kulakçığındaki "Kanun No" alanına "07252 Sayılı Kanun KÇÖ/NÜD yararlananlar" kanun numarası eklendi.

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde (1003A ve 1003B) "SGK Bildirimleri" kulakçığındaki
"İstihkak Tutarı" ve "Hak Edilen Ücret" sütunundaki değerlerin ayrı gösterilmesi sağlandı.

* "Form BA" ve "Form BS" kısmında "Toplam Tutar"ların büyükten küçüğe doğru sıralı gelmesi sağlandı.

* "KDV Beyannamesi - 1" de kod bazında güncelleme yapıldı.


Güncelleme

* Önceki versiyonların üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.