AKINSOFT Wolvox İns.Kaynakları 8.11.01

04.12.2019

Neler Yeni

* İşyeri Kayıtları kımında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşkolu listesinde düzenleme yapılmıştır.
* Şirketlere göre ayrı ayrı varsayılan işyeri kaydı seçimi yapılabilmesi sağlandı.
* Online işlem merkezinde iyileştirmeler yapıldı.
* Personel giriş çıkış analiz raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Departman kaydında Açıklama alan uzunluğu 1000 karaktere çıkartıldı.
* Personel kaydında Görevi alanı uzunluğu 100 karaktere çıkartıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.10.2019

Yenilikler

* İlave asgari geçim indirimi düzenlemesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

24.09.2019

Yenilikler

* Cihaz giriş çıkış ekranında iyileştirmeler yapıldı.
* Cihazdan giriş çıkış yükleme ekranında Excel'e aktarım sağlandı.
* Belirlenen saatte cihazlardan otomatik veri alınabilmesi sağlandı.
* Kıdem tazminatı hesaplamasında, kullanıcıların yetkilerine bağlı olarak müdahale edilebilmesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

17.07.2019

Yenilikler

* Otomatik icra takibi sağlandı.
* Avans raporu eklendi.
* Kontrol paneline oluşturulan şirketin iş yeri kaydı olarak oluşturulması sağlandı.
* Personel giriş-çıkış kısmında bulunan Aylık Puantaj Raporu kısmına grubu, ara grubu ve alt grubu eklendi.
* İş Kazası Bildirim linki eklendi.
* İhbar ve Kıdem tazminat raporlarına tarih aralığı eklendi.
* Organizasyon şeması eklendi
* İş başvuru formunda düzenlemeler yapıldı.
* Genel iyileştirme ve düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

18.02.2019

Yenilikler

* Genel Düzenlemeler Yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

31.01.2019

Yenilikler

* Defter beyan sistemi ile entegrasyon yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

22.10.2018

Yenilikler

* Bullwark BLW-503CFP-R parmak izi okuyucu cihaz ile entegrasyonu sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.10.2018

Yenilikler

* Tanımlar - Meslek kodları güncelleme kısmı 'Şablonları Güncelle' olarak düzenlendi.
* Yeni personel kaydında 'AGI' hesaplamasının otomatik yapılması sağlandı.
* Bordro tahakkuk raporuna 'SSK Kodu' alanı eklendi.
* Personel kayıt bölümüne grup ve organizasyon kodları eklendi
* Grup, Ara Grup, Alt grup ve Organizasyon Basamak 1, Organizasyon Basamak 2, Organizasyon Basamak 3, Organizasyon Basamak 4 alanlarına kodları alanları eklendi.
* Cihazdan giriş çıkış yükleme bölümünde dosyadan okuma ayarlarına belirtilen yerlerin belirtildiği kadar okuma eklendi.
* Kıdem tazminatı kısmında iyileştirme yapıldı.
* İşyeri Kayıtları kısmına Özel tanımlar eklendi.
* Banka Maaş listesi kısmına 'ay' ve 'yıl' gösterilmesi sağlandı.
* Puantaj cetveli kısmında mesai saati girilebilecek alanlar eklendi.
* Puantaj kartı üzerinden hesaplama tipinin değiştirilmesi sağlandı.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

06.08.2018

Yenilikler

* Bordro kesinti raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Personel giriş çıkış raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Personel kaydı yaparken aynı TC kayıtlı ise uyarı eklendi.
* İş başvuru arama kısmına TC no ile arama eklendi.
* İş başvuru arama kısmında iş başvuru formunda yazılan açıklamaların gösterilmesi sağlandı.
* Toplu puantaj ve bordro oluşturma kısmında düzenlemeler yapıldı.
* Mazeret raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Bordro ve Tahakkuk raporunda iyileştirmeler yapıldı.
* Bordro Dökümü kısmında iyileştirmeler yapıldı.
* Personel kartından agi hesaplama yapılabilmesi sağlandı.
* İşyeri kayıtları kısmına faaliyet kodu alanı eklendi.
* Ek gelirler raporu eklendi.
* İşyeri kayıtları kısmına tanımlanan ek yardımların yardım bazında aktarılması sağlandı.
* Banka maaş listesi kısmına SSK No alanı eklendi.
* Puantaj cetveli kısmında iyileştirmeler yapıld
* Teşvik tanımları eklendi.
* Bordro Belgeleri Online İşlem Merkezi Kısmına İşveren Sistemi eklendi.
* İcra takibi kısmında bulunan tutarların Puantaja aktarılması sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.06.2018

Yenilikler

* 4857 kanun numarası indirimi hesaplamasın da düzenlemeler yapıldı.
* 06111 numaralı kanunun da düzenlemeler yapıldı

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

18.05.2018

Yenilikler

* SGK giriş kısmında veri aktarımında düzenleme yapıldı.
* SGK işten çıkış nedenlerinde düzenleme yapıldı.
* Aylık prim ve hizmet bildirgesi kısmında düzenleme yapıldı.
* Genel düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.03.2018

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

12.03.2018

Yenilikler

* Bordro Belgeleri Online İşlem Merkezi Kısmına E-bildirge V2 eklendi.
* 16322 kanun maddesi ile ilgili düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

08.02.2018

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

26.01.2018

Yenilikler

* 29-30-31-32 belge türleri ile fiili hizmet zammına tabi personellerin, SGK'nın duyurusuna istinaden tatil günlerinin e-bildirgede belge türü 01 olarak bildirilmesi sağlanmıştır.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

23.12.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.12.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

06.12.2017

Yenilikler

* Online IK kısmında Sınav Anket Kayıtları alanına 'Metin Girişli' sınav seçeneği eklendi.
* 193 Sayılı Kanunun Geçici Madde 87'sine göre düzenleme yapıldı. (GV İadesi)
* Personel Sigorta Grupları alanına 'Ödemenin Tür Kodu' alanı eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.11.2017

Yenilikler

* Tanımlar kısmına 'Organizasyon şeması' eklendi.
* Personel kartı içerisinde bulunan grup bilgileri kısmına 'Organizasyon basamak' alanı eklendi.
* Yıllık izin raporu kısmında iyileştirme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.11.2017

Yenilikler

* Puantaj kısmına puantaj işyeri adı ve puantaj işyeri kodu alanları eklendi.
* Bordro kısmına puantaj işyeri adı ve puantaj işyeri kodu alanları eklendi.
* Personel kaydı alanına 'Personel işyeri nakil' kısmı eklendi.
* Personel işyeri değişikligi yapıldığında Gelir Vergisi tutarına göre Agi hesaplaması sağlandı.
* Agi listesi kısmında tutarların manuel değiştirilebilmesi sağlandı.
* Bordro Online işlemler kısmında iyileştirme yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.10.2017

Yenilikler

* Engellilik oranı alanı eklendi.
* Tahakkuk nedeni alanı eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

04.10.2017

Yenilikler

* İşten ayrılan personelin devam eden icra kesintisi varsa uyarılması sağlandı.
* Mazeret tanımları kısmına puantaj cetvel kodu eklendi.
* Yıllık izinden sayılmayan gün alanına iki tarih aralığı vererek hesaplama yapılması sağlandı.
* Yıllık izin raporlarında iyileştirmeler yapıldı.
* İş başvuru kısmında iyileştirmeler yapıldı.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

05.09.2017

Yenilikler

* 04857 sayılı kanun hakkında düzenlemeler yapıldı.
* 05746 sayılı kanun hakkında düzenlemeler yapıldı.
* Yıllık izinden sayılmayan günler eklendi.
* Yıllık izin raporlarında genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.08.2017

Yenilikler

* Bordro kayıtlarının Genel Muhasebe entegrasyonu için belge tarihinin fiş kaydına işlemesi sağlandı.
* Bordro kayıtlarının Ön Muhasebe entegrasyonun da daha önce entegrasyonun yapılıp yapılmadığı bilgisi eklendi.
* Personel listesine kanun no veri alanı eklendi.
* Personel listesi tablo özelleştirme işleminde son alınan ücretin gizlenmesi sağlandı.
* Personel kartına işlemler kısayolu eklendi.
* Bodro ve Tahakkuk raporuna sosyal haklar ve mesailer hariç net ücret bilgileri eklendi.
* İş Göremezlik raporunun otomatik olarak puantaja yansıması sağlandı.
* 45 yaş Üstündeki personellerin otomatik bes sistemine dahil edilmemesi sağlandı.
* Aynı tarihte iki etkinlik katılımı olması durumunda uyarma sistemi eklendi.
* 01687 kanun numarası eklendi.
* Masa üstü menü özelliği eklendi.
* Hızlı arama sistemi eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

06.07.2017

Yenilikler

* Prim günü 0 olan personellerin bodrolarının hazırlanması ile ilgili düzenleme yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.06.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.06.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

01.06.2017

Yenilikler

* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

30.05.2017

Yenilikler

* Bordro hakedişlerinin net alanları eklendi.
* Bordro hesaplamasına kıdem tazminatı dahil edildi.
* Bordro dökümü tasarımında iyileştirmeler yapıldı.
* Puantaj işlemlerine Kıdem karşılıkları raporu eklendi.
* Entegrasyon işlemlerine ihbar tazminatının ayrı bir hesap olarak belirtilmesi sağlandı. (Ek gelirlerin içerisinden kaldırıldı.)
* Entegrasyon işlemlerinde kıdem tazminatı hesap kodu açıldı.
* Çoçuk yardımı alanları kaldırıldı. Ek gelirlerin içerisine dahil edildi.
* Ek gelir hesaplamaları ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
* Engelli bordrosu ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
* Prim gün sayısı 0 olması halinde Ek gelirlerin hesaplanması ile ilgili çalışma yapıldı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

12.04.2017

Yenilikler

* Bordro hesaplama işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
* Genel Muhasebe entegrasyonunda düzenlemeler yapıldı.
* Personel kartına BES oranı eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

21.03.2017

Yenilikler

* 06645 nolu kanun eklendi.
* 00687 nolu KHK kanunu eklendi.
* MAGIC PASS MP 20656 ID cihazı ile entegrasyon sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

22.02.2017

Yenilikler

* Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi eklendi.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Sürüm notları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.02.2017

Yenilikler

* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

01.12.2016

Yenilikler

GENEL ÖZELLİKLER

* AKINSOFT Wolvox Ön Muhasebe, Genel Muhasebe ve Beyanname modülleri ile entegre olarak çalışabilir,
* Yetkilendirme sistemi sayesinde kullanıcıların sadece yetkisi dahilindeki menülere giriş yapmasını sağlayabilir,
* MSSQL ve Firebird veritabanı desteğinden faydalanabilir,
* MDI Teknolojisi ile aynı anda birden fazla pencere açma ve istenilen pencerede işlem yapabilir,
* Özelleştirilebilir makro tanımları ve kullanıcı tanımlı kısayol destekleri ile hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

PERSONEL TAKİP

* Parmak izi, yüz tanıma, proximity ve barkodlu kartlar ile personellerinizin giriş-çıkış takibini yapabilir,
* Kapı ekranı programı entegrasyonu sayesinde giriş-çıkış kontrolünü anlık olarak yapabilir,
* Dilerseniz offline çalışma özelliği sayesinde dilediğiniz periyotlarla personel giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştirebilir,
* Personellerinizin geç kalma süresini tespit ederek dilerseniz maaşına yansıtabilir,
* Personelinizin fazla çalışma süresini tespit ederek istediğiniz katsayıdan fazla mesai ücreti işlemesini sağlayabilir,
* Aylık ve günlük bazda personel giriş-çıkış raporları alabilir,
* Personellerinizin yemekhane giriş-çıkışlarını takip edebilir,
* Personellerinize toplu olarak mazeret/izin işleyebilir,
* Personellerinizin yıllık izin değerlendirmelerini yapabilir ve kullanılan izinleri takip edebilir,
* Personellerinizle ilgili pek çok analiz alabilirsiniz.

PERSONEL İŞLEMLERİ

* Personel kartlarına fotoğraf, kimlik bilgileri, aile bilgileri, SSK bilgileri, ücret bilgileri ve açıklama bilgileri kaydedebilir,
* Personellerinize kimlik kartı yazdırabilir, iş başvuru kartına kısayolla erişebilir,
* Personel kartlarına dosya ekleyebilir, (Eklediğiniz dosyalar bilgisayarınızdan silinse dahi programda kayıtlı kalacaktır.)
* Personellerinizin eksik evraklarını takip edebilir,
* Personellerinizle ilgili cinsiyete, medeni duruma, askerlik durumuna, ehliyet durumuna, yaş ortalamasına, yabancı dil bilgisine, tahsil durumuna ve meslek gruplarına göre istatistik alabilir,
* Personellerinize verdiğiniz görevlerin takibini yapabilirsiniz.

PUANTAJ - BORDRO İŞLEMLERİ

* Personellerinizin puantajlarını tek tek veya toplu olarak düzenleyebilir,
* Puantaj cetvelinden düzenlenen puantajların raporlarını alabilir,
* Bordro hesaplamalarını yapabilir,
* Personellerinizin 00000, 5510, 14447, 85615 gibi kanun numaralarından faydalanmalarını sağlayabilir,
* Asgari geçim indirimi hesaplaması yapabilir,
* Yıllık izinlerini takip edebilir,
* Bordro ve tahakkuk raporlarını alabilir,
* Geçmiş dönemlere ait bordrolarını takip edebilir,
* İhbar ve kıdem tazminatı hesaplayabilir,
* Personel bordrolarını aylık olarak personellerinize mail aracılığı ile iletebilirsiniz.

BORDRO BELGELERİ

* Online işlem merkezi özelliği sayesinde e-bildirge, SGK işe giriş ve ayrılış ve çalışmadığına dair bildirimleri göndermek için sistemin ilgili sayfalara otomatik giriş yapmasını sağlayabilir,
* Vizite kağıdı yazdırabilir,
* Aylık prim ve hizmet belgesi yazdırabilir, XML formatında kaydedebilir,
* İŞKUR işten ayrılma, İŞKUR işgücü, işçi bildirim listesi, işçi çıkış bildirim listesi ve işe giriş dizi pusulası yazdırabilir,
* Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi, çalışma bakanlığı işyeri bildirgesi, SGK işe giriş, SGK işten ayrılış, SGK sigortalı bildirim, SGK sigortalıların eksik gün bildirim, SGK işyeri bildirgesi yazdırabilir,
* Belirli-Belirsiz İş Sözleşmesi, İhtar Yazısı, İş Sözleşmesi Fesih Bildirimi, İbraname çıktılarını alabilirsiniz.

İŞ BAŞVURULARI

* Web siteniz üzerinden iş başvurusu alarak iş başvurularının İnsan Kaynakları programına otomatik kaydolmasını sağlayabilir,
* Açık pozisyon ve iş ilan kaydı oluşturabilir,
* Başvuru değerlendirme formu sayesinde belirtilen pozisyona uygun başvuruların tespit edilmesini sağlayabilir,
* İş başvuruları hakkında açıklamalar kaydederek iş tanımını yapabilirsiniz.

ONLİNE İK

* Personellerinizin web siteniz üzerinden kendi kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak aylık çalışma saatlerinin ve maaş durumlarının görüntülenmesini sağlayabilir,
* Personellerinize uygulayacağınız sınav ve anketleri kaydedebilir,
* Personellerinize ileteceğiniz duyuruları kaydedebilir,
* Personellerinize ileteceğiniz belgeleri yayınlayabilir,
* Personellerinizin istek ve önerilerini web sitenizden kaydetmelerini sağlayabilirsiniz.

EĞİTİM

* Personellerinize düzenleyeceğiniz eğitim ve etkinlikleri kaydedebilir,
* Düzenlenen eğitim ve etkinliklere katılımla ilgili raporlamalar alabilirsiniz.

KANUN NUMARALARI

* 00000
* 04857
* 05084
* 05350
* 05510
* 05615
* 05746
* 05763
* 14447
* 85615
* 06111
* 06486
* 46486
* 56486
* 66486
* 25510

ENTEGRASYON

* WOLVOX ERP entegrasyonu sayesinde personellerin avanslarını ön muhasebeden aktarabilir,
* Maaş ödemelerinin ERP programına entegrasyonunu sağlayarak kasanızdan düşmesini sağlayabilir,
* Genel muhasebe entegrasyonu sayesinde maaş ödemelerinin fiş kayıtlarını otomatik oluşturabilir,
* Beyanname entegrasyonu sayesinde muhtasar beyanname düzenleyebilirsiniz.

Güncelleme