AKINSOFT Wolvox Otel 8.06.01

16.01.2020

Neler Yeni

* HotelSmart Online rezervasyon sistemi eklendi.
* Genel iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

11.12.2019

Yenilikler

* Folio ekranında, KPB ve kayıtlı döviz birimleri için alt toplam alınabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon Kayıt, Oda Arama ekranında oda durumlarının grid alanlarda ve filtreleme seçeneklerine
eklenmesi sağlandı.
* Folio,İşlemler, Seçili Folio Hareketlerini Transfer Et, başka bir odaya seçim ile açılan “Rezervasyon Arama” ekranında durumu “Rezerve” olan rezervasyonların listelenmesi
sağlandı.
* Pansiyon tiplerinin tanınlanabilmesi sağlandı.
* Grup Rezervasyon ekranında, oda fiyatı yazarken döviz birimi seçilebilmesi
sağlandı.
* Folio ekranında , folio hareket kurlarının buton ile günlük kurdan güncellenmesi
sağlandı.
* Folio Harket Raporu'nda alt toplamların KPB ve Döviz Birimi olarak ayrı olarak görüntülenmesi
sağlandı.
* Folio Harket Raporu'nda hesap kodları, günlük ve aylık bazında grafiksel gösterim
eklenmesi sağlandı.
* Rezervasyon kaydı açmadan folio hareketi seçilerek ödeme alınabilmesi,
fatura olarak yazdırılabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon kaydında mail olarak gönder seçeneğinde müşteri mail adresinin otomatik
olarak gelmesi sağlandı.
* -Rezervasyon kaydında voucher numarasının otomatik olarak oluşturulabilmesi ve sayaç
ile tanımlanabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon Listesi'nde oda durumlarının Boş Oda, Dolu Kirli, Boş Kirli, Dolu Temiz,
Blokeli, Arızalı, Açık Hesap,D.Günü, E.Yıl Dönümü, Repeat olarak ayrı bir grid alanda
görüntülenmesi ve filtreleme yapılabilmesi sağlandı.
* Gün Sonu İşlemleri ekranında, room posting yapmadan güne ait kur girişi yapılmadı ise
uyarı alınması, room posting yapılmasının engellenmesi ve Kur Download ekranının
otomatik olarak açılması sağlandı.
* House Keeping Raporu'nda oda durumunun Boş Kirli,Boş Temiz,Dolu Kirli,Dolu
Temiz,Arızalı olarak güncellenebilmesi sağlandı.
* Rezervasyon durumu ile House Keeping durumu arasında farklılık olan odalar için
House Keeping Uyuşmazlık Raporu'nun alınabilmesi sağlandı.
* Rezervasyon çizelgesinde oda numarasına göre sıralama yapılması sağlandı.
* Rezervasyon durum değişikliklerinin loglarının tutulması ve raporlanması sağlandı.
* Forecast Raporu, Günlük Listeler ekranında döviz birimi ve acenta bilgisi grid alanlara
eklendi.
* Acenta Konaklama Listesi eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

10.10.2019

Yenilikler

* Maliye günlük müşteri listesinde kontratta tanımlı olan kura göre ücret hesaplama alanı eklendi.
* Rezervasyon kayıt ekranında mali sorumlu tanımlarken Uyruğu ve TCKN alanları eklendi.
* Rezervasyon çizelgesinin saatlik gösterilmesi sağlandı.
* Etkinlik durumuna göre etkinlik çizelgesinde farklı renkte görüntülenebilmesi sağlandı.
* Banket yönetimi etkinlik işlemlerinde indirim tanımlanabilmesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

10.07.2019

Yenilikler

* Cari hesaba alacaklı kapatma özelliği eklendi.
* Forecast raporunda gün bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.06.2019

Yenilikler

* Rezervasyon kayıt ekranında kaydedilen hitapların görüntülenmesi sağlandı.
* Wolvox Otel programı ile HotelRunner entegrasyonu hakkında bazı düzenlemeler yapıldı.
* Şubeli otel kullanımlarının hotelrunner ile entegresi sağlandı.
* Şubeli otel kullanımlarında uyruk tanımları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
* Fatura dizaynlarında uyruk, doğum yeri, pasaport numarası ve voucher numarasının eklenmesi sağlandı.
* Tüm yetkilendirmelerde düzenlemeler yapıldı.
* Odalar kirli ise check ın işlemi yapılması engellendi.
* Wolvox Otel programında kesilen faturaların yazdırılması halinde Wolvox ERP programında kesildi olarak işaretlenmesi sağlandı.
* Gelir ve ödeme tanımlarında kaydedilen ödeme tanımlarının folio ödeme ekranına gelmesi sağlandı.
* Rack ekranında kirli/temiz odaların farklı renklerde görüntülenmesi sağlandı.
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

17.04.2019

Yenilikler

* Anlık Jandarma kimlik bildirim sistemi eklendi.
* Oda tiplerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

18.12.2018

Yenilikler

*Müşteri Kartından rezervasyon kayıt bölümüne geçme eklendi.
*Caller ID cihazından gelen aramalar ile ekrana
gelen numaraya tıklandığında açılan ekranda rezervasyon kayıt veya müşteri kaydının açılması sağlandı.
*Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

22.10.2018

Yenilikler

* Kale Kilit entegrasyonunda düzenlemeler yapıldı.
* Gün sonu raporu üzerinde düzenleme yapıldı.
* Rezervasyon kontrol ekranında sağ click butonları üzerinde isimlendirme yapıldı.
* Kale Kilit (Yeni Sistem) entegrasyonu sağlandı.
* Log kayıtları 1 ve 2'de düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

17.08.2018

Yenilikler

* Gün sonu raporu üzerinden düzenlemeler yapıldı.
* Rezervasyon giriş ve çıkış işlemlerinde otomatik sms gönderimi sağlandı.
* Kontrat giriş ekranında müşteri bilgileri alanına ticari ünvanı alanı eklendi.
* Gün sonu raporu üzerinde ' Çıkış yapanları gösterme ' butonu eklendi.
* Rezervasyon kayıt ekranında rezervasyon numarası gösterimi sağlandı.
* Ekran çözünürlüğü düzenlemesi yapıldı.
* Tarife ve Ödeme tanımları gün sonu raporu üzerinde diğer ödemelerden tahsilatlar kısmına aktarıldı.
* Gün sonu raporu üzerinde ödeme ve gelirler tediye ve tahsilat olarak değiştirildi.
* Fatura yazdırma işleminde iyileştirme çalışması yapıldı.
*Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

30.07.2018

Yenilikler

* Folio hareketlerinde yer alan dövizli işlemlerin ön muhasebe tarafından cari harekete döviz hareketi olarak yansıması sağlandı. ( Yetkili - Genel Ayarlar- Cari hareket ayarlarında döviz hesabına işle seçeneğinin işaretli olması ve cari kartında döviz kullan seçili olması gerekmektedir.)
* Genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

30.06.2018

Yenilikler

* Forecast raporu toplam kişi sayısında iyileştirmeler yapıldı.
* AKBS sisteminde iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

23.05.2018

Yenilikler

* Toplu folio hareket girişine ödeme seçenekleri eklendi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

09.05.2018

Yenilikler

* Cari ticari ünvanı 75 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Cari adı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Cari soyadı 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.
* Stok adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok yurt dışı adı 70 karakterden 250 karaktere yükseltildi.
* Stok modeli 20 karakterden 50 karaktere yükseltildi.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.03.2018

Yenilikler

* Müşteri kartında mali sorumlu seçilebilmesi sağlandı.
* Mali sorumluya göre kontrat tanımı yapılabilmesi sağlandı.
* ERP cari hareket raporunda kaydın açılması halinde, otel programında ilgili folionun açılması sağlandı.
* Ödemesi yapılan odaların transferi hakkında düzenlemeler yapıldı.
* Rezervasyon çizelgesinde iyileştirmeler yapıldı.
* Genel düzenelemer yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

23.01.2018

Yenilikler

* AKBS sisteminde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

02.01.2018

Yenilikler

* Anlık kimlik bildirim sistemi hakkında düzenlemeler yapıldı. (Konaklayanların cinsiyet gönderimlerinde değişiklik yapıldı)

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.09.2017

Yenilikler

* Anlık kimlik bildirim sisteminde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.08.2017

Yenilikler

* Giriş ve geceleme raporunda düzenlemeler yapıldı.
* Rack ekranı ve ön büro işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

31.07.2017

Yenilikler

* AKBS sisteminde iyileştirmeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

13.06.2017

Yenilikler

* 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda yapılan değişikliğe göre anlık kimlik bildirim sistemi eklendi.
* Giriş geceleme raporunda genel düzenlemeler yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

22.05.2017

Yenilikler

* HotelRunner entegrasyonu için düzenlemeler yapıldı. (HotelRunner entegrasyonu Wolvox Veri Transfer programı ile çalışmaktadır ve ayrıca lisanslanmalıdır.)
* Müşteri kartında genel muhasebe hesap kodu açarken adı soyadının aktarılması sağlandı.
* Mali sorumluya fatura kesilmiş ise, fatura iptal edilmeden değiştirilememesi sağlandı.
* Vergi numarası aynı olan misafirlerin kontrolü sağlandı.
* Mali sorumlunun check out iptal edilmeden değiştirilmemesi sağlandı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

07.02.2017

Yenilikler

* Veritabanı işlemlerinde optimizasyon yapıldı.
* Performans iyileştirmesi yapıldı.

Güncelleme

* Önceki versiyonlar üzerine direkt olarak kurabilirsiniz.
* Kuruluma başlamadan önce çalışmakta olan Kontrol Paneli programını kapatınız.
* Kontrol Paneli programını mutlaka güncelleyiniz.
* Kontrol Paneli programında Veritabanı İşlemleri menüsünden Veritabanı Güncelle menüsünü seçerek veritabanınızı güncelleyiniz.

01.12.2016

Yenilikler


REZERVASYON
* Hızlı ve kolay rezervasyon girişlerini yapabilir,
* Rezervasyon kayıt esnasında mükerrer kayıt kontrolü yapabilir,
* Rezervasyon girişlerinde voucher bilgisini belirleyebilir,
* Kayıt esnasında pansiyon tipini seçim yapabilir,
* Rezervasyon tipinin seçim yapılmasını sağlayabilir (Definite, Pending, Tentative, Optional vb.),
* "Beklemede" ve "rezerve" durumundaki kayıtlar için belirtilen tarih ve saatte kullanıcının uyarılmasını sağlayabilir,
* Check-In, no-show ve iptal işlemlerinizi tek ekran üzerinden yapabileceğiniz gelişmiş arayüzü kullanabilir,
* Otele düzenli gelip giden konukların kontrollerini (Repeat Guest) yapabilir,
* Konuklara ait sicil bilgilerini, istek ve talepleri kayıt edebilir,
* Konuklara ait geçmiş rezervasyon bilgilerini görüntüleyebilir (Müşteri History kayıtlarının gösterimi, hangi odada kaldığı ve ne kadar ücret ödediği gibi),
* Rezervasyonda atanan oda için envanter kayıtlarını tutabilir,
* Rezervasyonları beklemeye alabilme (waiting), beklemedeki bir rezervasyonu ise konfirme edebilir,
* Kayıt edilmiş rezervasyonları detaylı filtrelemeler yaparak raporlarını alabilir,
* Grup ve acenta ile yapılan giriş işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak otomatik oda atama yapabilir,
* Günübirlik girişler kısmından oda harici otelin diğer hizmetlerinden konukları faydalandırabilir,
* Faturalandırma işlemlerinin seri bir şekilde yapılması ve folio hareketlerine göre ayrı ayrı faturalandırabilir,
* Rezervasyon çizelgesi ekranını kullanarak otel doluluk kontrolü ve çizelge üzerinden rezervasyon işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz.

RESEPSİYON
* Check-In işlemi ve grup girişlerinizi tek tuş ile yapabilir,
* EGM ve Jandarma Bilgi Yönetim sistemine otelde konaklayan ve çalışanların bilgilerini gönderebilir,
* Kimlik ve pasaport tarama cihazları ile müşteri kayıtlarını hızlı bir şekilde yapabilir,
* Rack ekranı üzerinden dolu odaları, boş odaları, blokajlı ve çıkış yapılacak odaları listeyebilir,
* Rack ekranı üzerinden tüm ön büro işlemlerinin yapılabilmesini sağlayabilir (tarih değişikliği, room change, bilgi güncelleme, folio izleme, check in, check out,
odaya mesaj girişi, arıza ve şikayet girişi, oda resimlerine ulaşabilme vb.),
* Rezervasyon çizelgesi üzerinde iken sürükle bırak yönetmiyle hızlı bir şekilde konaklama süresini uzatabilir,
* Desteklenen kapı entegrasyonları sayesinde misafirlerin check-out tarihlerinde kapı kartının geçersiz olması ve kapı kontrolü.
- (Desteklenen cihazlar için lütfen bilgi alınız.)
* Merkez Bankası üzerinden döviz kurlarını otomatik download ederek girişlerde güncel kurlardan işlem yapılmasını sağlayabilir,
* Tüm müşterilere toplu mail veya sms gönderebilme özelliği,

ÖNKASA
* Kasa transfer işlemleri ve yapılan transferlerin onaylanması için kasa havuzunun oluşturulması,
* Döviz bozma işlemleri ve raporlarının yapılabilmesi,
* Kasa toplamlarının TL ve Döviz birimlerine göre raporlanabilmesi,
* Kasa üzerinden oda kartlarına toplu folio hareket girişinin yapılabilmesi,
* Tanımlanan folio ödeme türlerine göre konaklayanların bakiyesini tek tuşla kapatabilme,

SATIŞ ve KONTRAT İŞLEMLERİ
* Acenta kayıtlarını yapabilir,
* Acenta rezervasyonlarını raporlayabilir,
* Sistemde kayıtlı acenta ya da gruplar için stop sale (Satışları geçici olarak durdurabilir) işlemi yapabilir,
* Acenta, grup ya da şirketlere özel kontrat girişleri yapabilir,
* Sözleşme bilgilerini dosya halinde kayıt altında tutabilir,
* Acenta pazar (Comp, europe, ABD, Almanya, Rusya vb.) ve market gruplarının belirlenmesini sağlayabilir,
* Acenta kara liste kontrollerini sağlayabilir,
* Başlangıç ve bitiş tarihlerine göre garanti oda ve kontenjan belirlemesi yapabilir,
* Acenta üzerinden alınan rezervasyonlarda dönem geçişleri için hesaplamaların ayrı ayrı yapılmasını sağlayabilir,
* Kontrat numarasına göre kişi başı ve oda ücretlerinin belirtilebilmesini sağlayabilir,
* Dönemsel aksiyonlar oluşturabilir,
* Gün aksiyon tanımlarını yapabilir (5 gün kal 3 gün öde vb.),
* İndirim aksiyonları oluşturabilir (5 gün ve üstü konaklamalar için indirim oranı/tutarı belirleyebilme),
* Kişi başı ya da oda geneli için ekstra indirim tanımları oluşturabilir,
* Tanımlanan dönem kayıtları için geceleme gün sayısına, kişi ve geliş bilgilerine göre kurallar oluşturabilir (İlgili dönem için sadece seçilen günlerde belirtilen indirimler geçerli gibi),

ODA / KAT HİZMETLERİ
* Toplu bir şekilde oda durum bilgisinin giriş yapılmasını sağlayabilir,
* Oda okeyleme işlemlerinin client pcler üzerinden yapılmasını sağlayabilir,
* Minibar ürün giriş ve çıkışlarını IOS ve And. destekli cihazlar üzerinden kolayca oda folio kartına yazabilir,
* Kayıp eşya, şikayet ve arıza kayıtlarının giriş yapılarak kontrol edilebilmesi,
* House keeping (Kat Hizmetleri H/KPG) raporlarının alınabilmesi,
* House keeper (Kat Şefi-H/K) raporlarının alınabilmesini sağlayabilir,

TELEFON SANTRAL ve İNTERNET HİZMETLERİ
* Desteklenen santral marka ve modelleri ile entegre olabilme ve sorunsuz çalışabilir,
- (Desteklenen cihazlar için lütfen bilgi alınız),
* Otelde wireless kullanan tüm misafirlerin internet kullanım ücretlerini foliolarına yansıtabilir,

BİLDİRİM HİZMETLERİ
* Uyandırma servisi hizmeti ile otelinizde konaklayan misafirlerinizi diledikleri saatlerde uyandırabilme,
* Departmanlar arası haberleşme özelliği sayesinde misafir isteklerinin kat görevlisine bildirilebilmesi,
* Misafirlerin odayla ilgili her türlü bildiriminin kayıt altında tutularak odaya verilen tüm servislerin takip edilebilmesi,
* Konum bilgisi girişi yaparak otelden kısa süreliğine ayrılan müşterilerin nerede olduklarını ve bıraktıkları notları kaydedebilir,
* Otele ulaşım servisleri için tarih ve saat bazında takibi sağlayabilir,

RAPORLAR
* Kayıtlı tüm rezervasyonlar için detaylı raporlar alabilir,
* Giriş ve geceleme, XML ve BTM, otel durum raporları,
* Günübirlik konaklama ve locater raporları,
* Tarih ve tarife bazında raporlar,
* Gelir departman ve genel durum raporları,
* Otel Forecast raporları,
* Pazar bazlı forecast raporları,
* Satış forecast raporları,
* Ülke bazlı forecast raporları,
* Oda tipi forecast raporları,
* City Ledger raporları,
* Günsonu raporları,

ETKİNLİK / BANKET YÖNETİMİ (EVENT MANAGEMENT)

WOLVOX 8 Otel yazılımı ile düğün davetlerinden şirket organizasyonlarına kadar tüm otel etkinliklerini kolayca planlayıp yönetebilmenizi sağlar. WOLVOX 8 Otel etkinlik takvimi sayesinde aylık yapılması planlanan tüm etkinlikleri kolayca kontrol edebilirsiniz. Etkinliklerde kullanılacak ekipman ya da malzemelerin listesini kontrol edebilirsiniz.

* Otelinizde düzenlenecek tüm organizasyonları liste veya çizelge üzerinden takip edebilir,
* Otel salonlarının özelliklerine göre kayıt altına alınarak kullanım durumlarını takip edebilir,
* Salonlara verilen emanetlerin envanterinin takibini sağlayabilir,
* Konferans ya da etkinlik rezervasyonlarının takibini yapabilir,
* Aktiviteleri planlayarak sonuçlandırabilir,
* Paylaşılabilir salon kayıtlarını yapabilir,
* Yemek planı oluşturarak otelinizde konaklayan veya yemek rezervasyonu yapan kişiler için toplam yemek kapasitesi belirleyebilir,
* Oturma düzenlerinin planlanabilmesini sağlayabilir,
* Bakım zamanlarının süresini belirleyebilir (ilgili sürede organizasyon/toplantı alınmasını önleyebilir),
* Etkinlik ve toplantı statüsünü belirleyebilir,
* Pazar segment(üst grup, özel fiyat, düğün, acenta özel vb.) ve kaynak (Şirket yönlendirmesi, Acenta vb.) bilgilerinin kayıt edilmesini sağlayabilir,

CRM (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)

CRM; Karşılıklı, uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin etkin bir biçimde yönetilmesidir.
WOLVOX CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi); müşteri memnuniyeti daha da önemlisi müşteri sadakati oluşturma prensibinden yola çıkarak, müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun yatırımlar ile işletme karlılığını arttırabileceğiniz en akıllı yardımcınız olacak.

* Otelinizde konaklayan misafirleriniz için anket düzenleyebilir ve anket takibi yapabilir,
* Sezon başlangıcından sezon sonuna kadar anket sonuçlarına göre ara değerlendirmeler yapılabilir,
* Misafirlerin özel günlerinde hatırlanmasını sağlayabilir,
* Misafirlere Yılbaşı, Bayram gibi özel günlerin kutlanmasını sağlayabilir,
* Misafirlere uygulanan özel kampanya haberlerinin iletilmesi için toplu mail ve SMS sistemini hazır mail şablonları üzerinden kolaylıkla iletebilir,
* Sonuçları grafik olarak görüntüleyerek daha kolay ve anlaşılır raporlar alabilir,

MUHASEBE YÖNETİMİ (BACK OFFICE)

Muhasebe Yönetimi Hakkında Detay


STOK COST YÖNETİMİ (GENERAL STORE & COST)

WOLVOX ERP programı ile Otel programının tam entegre yapısı sayesinde stok kartları ve muhasebe kodlarını oluşturarak giriş ve çıkış rakamlarını raporlayabilirsiniz. WOLVOX ERP stok modülü ile birlikte alış-satış faturası üzerinden yapılan girişleri, birimler (depo) üzerinden yapılan malzeme transferlerini, günlük ve aylık belirlenen istatistikleri esnek raporlama araçları üzerinden kullanabilirsiniz.

* Sınırsız sayıda stok kartı tanımlayabilir,
* Tanımlamış olduğunuz stoklarınızı grup, ara grup ve alt grup bazında gruplayabilir,
* Stok kartlarınıza özel KDV belirleyebilir,
* Stoklarınıza sınırsız sayıda fiyat girişi yapabilir,
* Stoklarınıza sınırsız sayıda resim ekleyebilir,
* Sınırsız sayıda birim tanımlaması yaparak stoklarınızın belirttiğiniz birimler üzerinden bakiyelerini kontrol edebilir,
* Stok kartında bir ürüne ait birden fazla barkod bilgisinin tanımlayabilir, bu sayede ürüne ait birim bazlı ve fiyat bazında ayrı ayrı barkod belirleyebilir,
* Depo entegrasyonu sayesinde stoğunuzun hangi depoda, kaç adet olduğunu görüntüleyebilir,
* Stok emniyet limitleri belirterek belirtilen limitin altına düşmesini veya üstüne çıkmasını engelleyebilir,
* Bakiyesi ekside olan stoklarınızın satışını engelleyebilir,
* Stoklarınıza özel iskonto tanımlayabilir, gelişmiş iskonto özelliği sayesinde müşterilerinize özel stok veya stok grup bazlı iskonto girişi yapabilir,
* Seri no ile satışını yaptığınız stoklarınızın takibini yapabilir,
* Stok tedarikçileri tanımlayarak varsayılan tedarikçi ataması yapabilir,
* Stok envanterini ve depo bazlı stok durum raporlarını alabilir,
* Stok raporları sayesinde hangi tarihte işlem gördüğünü raporlayabilir,
* Blokede ve terminde olan stoklarınızı raporlayabilir,
* Stok sayımlarınızı gerçekleştirerek envantere işleyebilir,
* Stoklarınıza etiket basabilir,
* Verdiğiniz hizmetleri tanımlayabilir, hizmet raporları alabilir,
* Paket tanımları oluşturarak paketlere etiket yazdırabilir, paket fiyatını dilerseniz manuel dilerseniz stok fiyatlarından çektirebilirsiniz.
* İrsaliye ile girişi yapılan stokların faturaya aktarılabilmesi,
* Oluşturacağınız mamul ve yarı mamul üretimleri için reçete oluşturabilir, fire ve diğer maliyetleri üretime yansıtabilir,
* Üretim birleştirme ve üretim parçalama işlemlerinizi takip edebilir,
* Eksiye düşen ve reçetede tanımlı olan ana mamuller için otomatik üretim yaptırabilir,
* Oluşturduğunuz üretimler için raporlar alabilir,
* Depolarınıza kullanıcı bazlı yetkilendirme yaparak sadece yetkili kullanıcının giriş veya çıkış yapmasını sağlayabilir,
* Depolarınız arası tek tek veya toplu bir şekilde transfer yapabilir,
* İşlem gören ve görmeyen stok hareketleri, stok envanter, depo envanter, alış-satış raporları, gün-ay ve yıllara göre analizler ve birim maliyet raporlarının alınabilmesi,

Stok Cost Yönetimi Hakkında Detay


GENEL MUHASEBE ve BÜTÇE YÖNETİMİ (BACK OFFICE)
Hesap planı, fiş işlemleri, tanımlamalar, dönem sonu işlemleri, defterler, mizan/raporlar, mali tablolar ve bütçe modülleriyle otel, restaurant ya da arka ofis tarafından kesinleşen kayıtların raporlamalarını yapabilirsiniz.

Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetimi Hakkında Detay


GENEL ÖZELLİKLER
* Çok kullanıcılı desteği ile birden fazla kullanıcının aynı anda kullanım sağlayabilmesi,
* Sınırsız sayıda kullanıcı kayıt edebilir,
* Tüm kullanıcılar için gelişmiş yetkilendirme sistemi kullanarak her işlem için yetki seviyesi belirleyebilir,
* Firebird ve MSSQL veritabanı desteği sayesinde güvenli data akışının sağlanabilmesi.

Güncelleme