E-Çözümlerimiz

AKINSOFT e-Çözümlerimizde, İşletmenize Uygun Bir Çözüm Mutlaka Vardır.

WOLVOX ERP

WOLVOX Erp programı ile entegrasyonu bulunmaktadır.

AKINSOFT Otel5

Otel5 programı ile entegrasyonu bulunmaktadır.

OctoCloud

OctoCloud programı ile entegrasyonu bulunmaktadır.

e-Fatura

Elektronik ortamda hazırlanan faturaların GİB'e iletilerek kayıt altına alınmasını sağlayın.
Detaylar

e-Arşiv Fatura

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2019tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Müşterilerinize elektronik ortamda fatura keserek fatura maliyetlerinizi azaltın.
Detaylar

e-İrsaliye

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. Müşterilerinize elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek maliyetlerinizi azaltın.
Detaylar

e-Defter

Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin defter-i kebir ve yevmiye defterlerini e-defter olarak tutmalarını sağlar.
Detaylar

e-Mutabakat

Şirketlerin müşteri arasında tanımlanmış alacak-borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırılmasını sağlayan sistemdir. BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş web uygulamamızdır.
Detaylar

Ücretsiz Dene

İŞLETMENİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER AKINSOFT'TA.