NİSAN 2007 - İNTERNET HAFTASI

................................................................

İNTERNET HAFTASI KUTLAMA MESAJI (9-22 Nisan 2007) 

  

 

 
     Mağara duvarlarına çizdiğimiz resim ve yazdığımız yazılarla paylaşmaya başladığımız bilgiyi
sözümüzle şarkılara, kalemimizle kitap satırlarına, teknolojiyle fotoğraf ve film karalerine aktararak nesilden nesile taşıdık,biriktirdik, çoğalttık ve paylaştık.

     Paylaştıkça çoğalan insanlığın ortak birikimi bilgi, artık dijital internet depoları sayesinde ağaçları tüketmeden, çevreyi kirletmeden saklanabilir; bütün insanlarca aynı anda, eşit bir şekilde ve özgürce ulaşılabilir ve kullanılabilir hale gelmiştir.

     Dijital Kültür Çağı olan günümüzde, bu dijital imkanın kötüye kullanılmasının önüne geçilmesini, bilginin kontrollü bir şekilde kayıt altına alınmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını diliyor, dijital kültürün öncüleri olan Bilişim Dünyası’nın ve çağdaş toplumumuzun, 9-22 Nisan İnternet Haftası’nı kutluyoruz.

AKINSOFT Yönetim Kurulu

 
 

« Geri