Dönemi : 1 Mart 2013
Düzenleyen : AKINSOFT Genel Merkez
Konusu : AKINSOFT'dan Eğitime Tam Destek
Grubu : Eğitim
 

    Farklı sektörlere yönelik çözüm önerileri sunan AKINSOFT, yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine destek verdi. İşbirliği programı kapsamında AKINSOFT; Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4.sınıf Yönetim-Organizasyon Uzlanım dalı “Yönetimde Paket Programlar” dersi ile Bayat Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 2.sınıf “İnsan Kaynakları Yönetiminde Paket Programlar” dersinde program lisanslarını ücretsiz olarak kullanabilme imkânı sundu.
    Öğrencilere bilgi sistemleri uygulamaları kullanım becerisi kazandırmayı amaçlayan dersler, WOLVOX İnsan Kaynakları Programı’na entegre bir müfredat ile Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yar. Doç. Dr. Duygu Kızıldağ tarafından yürütülmeye başlandı. Dönem sonunda derslerde başarı gösteren öğrencilere ise AKINSOFT tarafından başarı sertifikası verilecek. Böylece Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bayat Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kariyer yaşamlarına daha avantajlı bir şekilde başlamasına destek sağlanmış olacak.