Dönemi : 06-09 Mart 2014
Düzenleyen : AKINSOFT Konya
Konusu : Trade Dergisi'nin Konya Motor Ekinde yayınlanan "WOLVOX Varsa Başarı Tesadüf Değildir" konulu reklam çalışması
Grubu : AKINSOFT Reklam