AĞUSTOS 2007 - AKINSOFT'A TEŞEKKÜR BELGESİ

Bir Teşekkür de Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden

      "Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak eğitim ile bu gereği sağlayan öğretmenlerdir. Öğretmenden ve eğitimciden mahrum bir millet henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.Ona basit bir kitle denir, millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere yani aslolan eğitime muhtaçtır.” (M. Kemal ATATÜRK)

      Büyük önder ATATÜRK'ten almış olduğumuz bu hitabın gereğini yerine getirmek adına işletmemiz AKINSOFT; 25.Haziran.2007 günü Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2007 Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde yapmış olduğu katkılarından dolayı, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından Teşekkür Belgesi ile onure edilmiştir. 03.Ağustos.2007