Dönemi : 25 Ekim 2013
Düzenleyen : AKINSOFT Genel Merkez
Konusu : ?tanbul ?ternet Kafeciler Esnaf Oda Ba?kanl??'ndan AKINSOFT'a Te?ekkür Belgesi
Grubu : Al?nan Ödüller
 

  AKINSOFT, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde her türlü etkinli? destek vermeyi sürdürürken, farkl? kurum/kurulu?lardan da "Te?ekkür Belgesi" almaya devam ediyor. 26 Eylül 2013 tarihinde, Elite World Otel ?tanbul Taksim adresinde gerçekle?en, ?tanbul ?ternet Kafeciler Esnaf Oda Ba?kanl??'n?n düzenledi?, 1’inci ?ternet Kafeler Sempozyumu'na sponsor olan ve sektördekilere sundu? çözüm önerileri ile i?lerini kolayla?t?rarak her daim onlara destek olan AKINSOFT'a, ?tanbul ?ternet Kafeciler Esnaf Oda Ba?kan? Metin BALTAO?U taraf?ndan "Te?ekkür Belgesi" verilmi?tir.