Mall Report Dergisi'nde yay�nlanan "��letmeler CRM ile Mü�teri Sadakatini Art�r�yor" konulu haber çal��mas�