AKINSOFT Çözüm Ortakları

Program Tanıtım Menajeri (PTM)
Tanımı : Bulundukları ilde Bayi / Bölge Bayi bünyesinde çalışan, en az 
5 kişilik bir PT kadrosunun eğitiminden, organizasyonundan ve 
bu kadronun faaliyetlerinden (Program satışı, program desteği vs.) 
sorumlu olan kişilerdir.

Yetkisi : Bağlı bulundukları AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi bünyesinde
çalışacak yeni PT' ler bularak kadrolarını genişletebilir, bu kadrodaki 
PT' lere gerektiği yerde müdahale edip yönlendirme yapabilir ve bağlı
bulunduğu AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi bünyesinde program pazarlayabilirler.

Program Tanıtım Menajeri Olma Şartları : Program Tanıtım Menajeri
olabilmek için; Bilgisayar kullanmayı bilmek, düzgün diksiyona, ikna ve
iletişim kabiliyetine, geniş bakış açısına, organizasyon kabiliyetine, 
ikili-çoklu ortamlarda iletişim ve insiyatif kullanabilme yeteneğine sahip
olmak gerekmektedir.

Bizimle çalışmak isteyen ve yukarıdaki özelliklere sahip 18 yaşından büyük
her birey, bağlı çalışacağı AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi ile irtibat kurup
aşağıda belirtilen evrakları iletmelidir:

1 - Kişinin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
2 - PTM bünyesinde çalışacak PT' lerin (Program Tanıtımcısı), nüfus cüzdanının
arkalı önlü fotokopisi,
3 - İkametgah İlmuhaberi,
4 - PTM bünyesinde çalışacak PT' lerin (Program Tanıtımcısı), ikametgah
ilmuhaberi,
5 - Program Tanıtım Menajeri Sözleşmesi' nin doldurulup ve imzalanması,
     ( Sözleşmeyi download etmek için: PTMSozlesmesi.zip )
6 - Herbir PT (Program Tanıtımcısı) için, Program Tanıtımcısı Sözleşmesi' nin 
doldurulup ve imzalanması,
     ( Sözleşmeyi download etmek için: PTSozlesmesi.zip )
7 - Sizinle irtibat kurulabilecek telefon ve e-mail bilgileriniz.
8 - Bünyenizdeki PT' lerin (Program Tanıtımcısı) telefon ve e-mail bilgileri.

Program Tanıtım Menajeri Olarak Çalışmak İçin