AKINSOFT Çözüm Ortakları

Program Tanıtımcısı (PT)
Tanımı : AKINSOFT Çözüm Ortaklarının en alt basamağını oluştururlar.
AKINSOFT Programlarını; Bulundukları ildeki Bayi / Bölge Bayi bünyesinde 
yada Bayi / Bölge Bayi bünyesindeki PTM' lerin organizasyonunda,
kişi
veya 
kuruluşlara tanıtım yoluyla pazarlayan kişilerdir. 
Herhangi bir mali yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Yetkisi :   AKINSOFT Programlarını; Bağlı bulundukları Bayi / Bölge Bayi yada
Bayi / Bölge Bayi çatısı altındaki PTM' ler organizasyonunda ve kontrolünde 
son kullanıcıya ulaştırırlar.

Program Tanıtımcısı Olma Şartları : Program Tanıtımcısı olabilmek için;
Bilgisayar kullanmayı program tanıtabilecek kadar bilmek, düzgün
diksiyona, ikna ve iletişim kabiliyetine sahip olmak gerekmektedir.

Bizimle çalışmak isteyen ve yukarıdaki özelliklere sahip 18 yaşından büyük
her birey, bağlı çalışacağı AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi ile irtibat kurup
aşağıda belirtilen evrakları iletmelidir:

1 - Kişinin nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
2 - İkametgah İlmuhaberi,
3 - Program Tanıtımcısı Sözleşmesi' nin doldurulup ve imzalanması,
     ( Sözleşmeyi download etmek için: PTSozlesmesi.zip )
4 - Sizinle irtibat kurulabilecek telefon ve e-mail bilgileriniz.

 

Program Tanıtımcısı Olarak Çalışmak İçin