AKINSOFT Çözüm Ortakları
 Program Tanıtımcısı (PT)
Tanımı: AKINSOFT Çözüm Ortaklarının en alt basamağını oluştururlar.
AKINSOFT Programlarını; Bulundukları ildeki Bayi / Bölge Bayi bünyesinde yada Bayi / Bölge Bayi bünyesindeki PTM' lerin organizasyonunda,
kişi
veya kuruluşlara tanıtım yoluyla pazarlayan kişilerdir. Herhangi bir mali yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 
 Program Tanıtım Menajeri (PTM)
Tanımı: Bulundukları ilde Bayi / Bölge Bayi bünyesinde çalışan, en az 5 kişilik bir PT kadrosunun eğitiminden, organizasyonundan ve bu kadronun faaliyetlerinden (Program satışı, program desteği vs.) sorumlu olan kişilerdir.
 
 Satış Noktası (ST)
Tanımı: Programlarımızı; Genel Merkez yada bulundukları ildeki Ana Bayi yada Bölge Bayi bünyesinde, kişi veya kuruluşlara tanıtım yoluyla pazarlayan kuruluşlardır.
 
 Bayi (BY)
Tanımı: AKINSOFT çalışmalarını; Genel Merkez'e yada bulundukları ildeki Bölge Bayisine bağlı olarak yürüten kuruluşlardır. 
 
 Ana Bayi (BA)
Tanımı: AKINSOFT çalışmalarını; Genel Merkez'e yada bulundukları ildeki Bölge Bayisine bağlı olarak yürüten, programlarımızı AKINSOFT Satış Noktaları'na ve Son Kullanıcıları'na daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır. 
 
 Bölge Bayi (BB)
Tanımı: Bulundukları ilde; Programlarımızı AKINSOFT Bayi'lerine, Satış Noktaları'na ve Son Kullanıcıları’na daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır.  
 
 Dağıtıcı (DT)
Tanımı: Bulundukları bölgede; Programlarımızı AKINSOFT Bölge Bayilerine, Bayilerine ve Satış Noktalarına daha hızlı ulaştırmak ve gereken teknik desteği sağlamak için AKINSOFT'un yetkilendirdiği kuruluşlardır.