AKINSOFT ÇÖZÜM ORTAKLARI
 

PROGRAM TANITIM MENAJERŢ (PTM)

Tanřmř: Bulunduklarř ilde Bayi / Bölge Bayi bünyesinde çalř■an, en az 5 ki■ilik bir PT kadrosunun e­itiminden, organizasyonundan ve bu kadronun faaliyetlerinden (Program satř■ř, program deste­i vs.) sorumlu olan ki■ilerdir.

Yetkisi: Ba­lř bulunduklarř AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi bünyesinde çalř■acak yeni PT'ler bularak kadrolarřnř geni■letebilir, bu kadrodaki PT' lere gerekti­i yerde müdahale edip yönlendirme yapabilir ve ba­lř bulundu­u AKINSOFT Bayi / Bölge Bayi bünyesinde program pazarlayabilirler.

Program Tanřtřm Menajeri Olma Ůartlarř: Program Tanřtřm Menajeri olabilmek için; Bilgisayar kullanmayř bilmek, düzgün diksiyona, ikna ve ileti■im kabiliyetine, geni■ bakř■ açřsřna, organizasyon kabiliyetine, ikili-çoklu ortamlarda ileti■im ve insiyatif kullanabilme yetene­ine sahip olmak gerekmektedir.