Yasal Avantaj

Kayıtlı Elektronik Posta ile mutabakatlarınız dijital ortamda yasal zemine oturtulabilir ve bu sayede hızlı dönüşler alabilirsiniz. Noter onaylı gönderimlerle aynı hukuki değere sahip olan e-Mutabakat ile rahat ederbilirsiniz.

*BA/BS, Cari Ekstre ve Bakiye mutabakatlarını aynı anda ve hızlıca yapabilirsiniz,

*Telefon, posta, faks trafiğine son verip süreçlerinizi web üzerinden hızlandırabilirsiniz,

*Tüm mutabakat raporlarına tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz,

*İş gücünden, zamandan ve telefon, faks, kağıt gibi görünmeyen giderlerden tasarruf sağlarsınız,

*Cevap vermeyen firmalara sistemin otomatik olarak hatırlatma maili göndermesini sağlayarak mutabakatlarınıza geri dönüş oranını artırabilirsiniz,

*Mutabık olmadığını belirten müşterilerinizden cari ekstrelerini elektronik ortamda hızlı bir şekilde alırsınız,

*Veri Bütünlüğü sağlar

*Operasyon maliyetini düşürür.

*Hızlı ve kolay kullanım sunar.

*Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.

*Cevapların sisteme kaydedilmesi

*Mutabakat raporlarının izlenmesi

*Firmaya gönderilmiş mutabakatların sisteme işlenmesi

*Muhatapların ekstre veya ilişkili dosya gönderir

*WOLVOX Programına tam entegrasyon sağlar

Uygulama sadece mutabık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, cari ekstresindeki farkları da bulup taraflara raporlar. Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan sistemdir.